ADRA 2022: Bedre adgang til uddannelse for fattige og sårbare børn i Darfur, Sudan

2.9 millioner børn i Sudan har hårdt brug for humanitær hjælp for at kunne genoptage deres uddannelse, efter at Corona-pandemien lukkede deres skoler. I Vest Darfur har voldelige konflikter yderligere sat deres skolegang på pause. Foto (C) ADRA, 2022

MED STØTTE FRA DANMARKS INDSAMLING VIL ADRA DANMARK FREMME BØRNS ADGANG TIL UDDANNELSE I VEST DARFUR OG SKABE TRYGGE RAMMER FOR SKOLEBØRN MED TRAUMER

Når Danmarks Indsamling 2022 er løbet af stablen i februar, og pengene er talt op, står ADRA Danmark klar til at forbedre adgangen til uddannelse for fattige og sårbare sudanesiske børn i Kerenik og El Geneina i delstaten Vest Darfur.

Med støttekronerne vil ADRA blandt andet fremme børns adgang til uddannelse og skabe et trygt miljø for skoleelever, der er traumatiserede af langvarig konflikt i den skrøbelige, konfliktramte region. ADRA vil desuden undervise børnene i deres rettigheder. Målet er at kunne række ud til omkring 7400 børn.

DÅRLIGT LÆRINGSMILJØ OG TRAUMATISEREDE BØRN

I marts 2020 lukkede alle skolerne i Sudan ned på grund af COVID-19. I delstaten Vest Darfur har lokale konflikter mellem politiske og etniske grupper været årsag til, at skolerne først nu er genåbnet, og det kun delvist. Mange klasseværelser huser nemlig stadig samlet over 100.000 internt fordrevne, som i sin tid søgte beskyttelse bag skolernes mure.

”Blandt skolerne som er genåbnet, er læringsmiljøet generelt dårligt,” fortæller Agyedho Bwogo, der er koordinator for ADRA Danmarks udviklingsprogram i Sudan.

”Mange børn er psykisk påvirkede af den langvarige konflikt og har behov for viden, beskyttelse og støtte. Der mangler skolelærere, rent vand, toiletter og elektricitet, og klasseværelserne er overfyldte. Unge piger mangler tilstrækkelige sanitære forhold, når de har menstruation, hvilket er medvirkende årsag til, at en stor andel af dem ikke kommer i skole,” siger programkoordinatoren.

Dertil kommer fattigdom i familierne. Forældrene kan ikke betale skoleudgifterne, så børnene må blive hjemme og påtager sig i mange tilfælde hårdt arbejde for at få mad på bordet.

ADRA PROJEKT 2022 VIL FOKUSERE PÅ NYE SKOLER OG NY VIDEN OM RETTIGHEDER

ADRA’s indsats vil derfor være todelt. Den ene del består i at opføre og istandsætte skolebygninger og kønsopdelte latriner, så der bliver bedre adgang til skolerne for både drenge og piger. Dette vil give en kortere skolevej, bedre undervisningsforhold og modvirke, at pigerne bliver væk på grund af elendige hygiejniske forhold.

Den anden del handler om at skabe opmærksomhed om børns rettigheder og om deres muligheder for at få hjælp. Der vil blive etableret børneklubber på skolerne, hvor børnene lærer om deres rettigheder, ligesom forældreråd og øvrige beboere i lokalsamfundene får viden om samme. Lokale netværksgrupper bestående af frivillige vil blive trænet i at tale børnenes sag og bakke op om beskyttelsen af dem.

I Sudan er det kutyme med voldelig disciplinering af børn, hvilket afholder mange elever fra at møde op til undervisning, og særligt de mange børn, som i forvejen har oplevet overgreb hjemme og under de lokale, voldelige konflikter.

”I projektet vil lærerne derfor blive efteruddannet i, hvordan de håndterer og henviser de elever til psykologisk og medicinsk hjælp, som har været udsat for traumer og overgreb,” forklarer Agyedho Bwogo.

ADRA PROJEKT 2022 FAKTA:

  • Sudan har en af de højeste rater for børn, der ikke går i skole i Sub-Sahara – cirka 3 millioner børn. 52 % af disse har aldrig gået i skole, og 48 % var begyndt, hvorefter de droppede ud. (Kilde: GPE)
  • 60 % af skolerne i Vest Darfur er stadig fyldt af internt fordrevne mennesker efter de seneste års voldelige konflikter. (Kilde: OCHA Monthly bulletins.)
  • 72 % af skolerne i Sudan mangler vand, toiletter, elektricitet og skolelærere. (Kilde: COVID 19 Safe School Kit | UNICEF Sudan)
  • Der er i gennemsnit en lærer til 75 elever. Kilde: Sudan Education Sector, NRC & Save The Children (April 2021: Joint Education Needs Assessment: Sudan.)
  • 2.9 millioner børn i Sudan har hårdt brug for humanitær hjælp for at kunne genoptage deres uddannelse efter at Corona-pandemien lukkede deres skoler. (Kilde: SDN_2021HNO.pdf (reliefweb.int)
  • Det øgede antal familier, der sulter, er medvirkende til, at børnearbejde steg med 38 % i 2020. Samme år steg antallet af ægteskaber, hvoraf den ene part er en mindreårig pige, med 24 %. Kilde: (The World Bank (December 2020): Socioeconomic Impact of COVID-19 on Sudanese Households.)
keyboard_arrow_up