ADRA 2023: Oplysning om rettigheder i Vestdarfur

Danmarks Indsamling 2022 støtter ADRA Danmarks skoleprojekt i Vestdarfur, Sudan, hvor målet er at styrke børns adgang til uddannelse og skabe trygge rammer for skolebørn med traumer.

Med støtte fra TV-showet Danmarks Indsamling arbejder ADRA lige nu på at forbedre adgangen til uddannelse for fattige og sårbare børn i den sudanesiske delstat Vestdarfur. Efter mange år med voldelige konflikter mellem folkegrupper mangler adskillige børn her skolegang.

”Børnene er psykisk påvirkede af den langvarige konflikt og har behov for beskyttelse, støtte og viden om deres rettigheder. Der mangler skolebygninger, skolelærere, rent vand, toiletter og elektricitet, og klasseværelserne er overfyldte. Unge piger mangler tilstrækkelige sanitære forhold, når de har menstruation, hvilket er medvirkende årsag til, at en stor andel af dem ikke kommer i skole,” siger Agyedho Bwogo, programkoordinator i ADRA Danmark.

Dertil kommer fattigdom i familierne. Forældrene kan ikke betale skoleudgifterne, så børnene må blive hjemme og påtager sig i mange tilfælde hårdt arbejde for at få mad på bordet.
Nye skoler og ny viden om rettigheder

ADRA’s indsats er todelt. Den ene del består i at opføre og istandsætte skolebygninger og kønsopdelte latriner, så der bliver bedre adgang til skolerne for både drenge og piger. Dette vil give en kortere skolevej, bedre undervisningsforhold og modvirke, at pigerne bliver væk på grund af elendige hygiejniske forhold.

Den anden del handler om at skabe opmærksomhed om børns rettigheder og om deres muligheder for at få hjælp.

Projektet foregår i byerne Kerenik og El Geneina.

”Vi har taget hul på oplysningsarbejdet. På eksisterende skoler etableres lige nu børneklubber, hvor børnene lærer om deres rettigheder. Ligeledes opretter vi forældreråd og lokale netværksgrupper bestående af frivillige. De bliver ligeledes oplyst om børns rettigheder og trænet i at bakke op om beskyttelsen af dem, fx ved at tale deres sag,” forklarer Agyedho Bwogo.
I projektet vil skolelærere desuden blive efteruddannet i, hvordan de håndterer og henviser elever, som har været udsat for traumer og overgreb, til psykologisk og medicinsk hjælp.

 

keyboard_arrow_up