1. Forside
  2. /
  3. Caritas 2020: Fritidshjem skal skabe fred og samhørighed i Burkina Faso (tilskudsprojekt)

Caritas 2020: Fritidshjem skal skabe fred og samhørighed i Burkina Faso (tilskudsprojekt)

caritas 2020

Først kom terroristerne, så Corona. Nu kan fordrevne og udsatte børn og unge i Burkina Faso endelig få et åndehul, når fritidshjemmene åbner.

Det hidtil fredelige og socialt harmoniske Burkina Faso har de seneste år været plaget af en forværret sikkerhedssituation, herunder voldelige terrorangreb – også mod civile, skoler og hospitaler. Derfor er over en million burkinere flygtet fra deres hjem til mere sikre steder i landet og mange skoler er lukket grundet angreb eller risiko herfor.

De internt fordrevne familier er generelt blevet mødt med åbne arme af lokalbefolkningen, og bor derfor i høj grad hos familie eller venner, hvor de må deles om de i forvejen knappe ressourcer, der ofte er til rådighed. Med en femdobling i antallet af internt fordrevne på blot et år, er grænsen for lokalbefolkningens ressourcer og gæstfrihed dog ved at være nået. Det får i stigende grad konflikter til at blusse op i de lokalsamfund, hvor befolkningen har haft tradition for at leve sammen på tværs af etniske og religiøse skel.

COVID-19’s indvirkning på projektet

Ligesom resten af verden er Burkina Faso ramt af COVID-19. Det første tilfælde blev registreret i marts 2020, og regeringen var hurtig til at lukke landet ned. Mange frygtede at pandemien ville få store konsekvenser for landets skrøbelige sundhedssystem, men den største konsekvens har vist sig at være de økonomiske virkninger som følge af nedlukningen af samfundet, hvor mange mennesker har mistet hele eller dele af deres indtægt. Som en del af COVID-19-restriktionerne lukkede regeringen desuden alle skoler og højere læreanstalter fra den 16. marts. Kun elever med afgangseksamener har kunne genoptage undervisningen siden juni. COVID-19-situationen har øget presset på de sparsomme ressourcer i lokalsamfundene, herunder også et psykisk pres for børnene, der er sendt hjem og ikke bliver stimuleret.

Derfor støtter Danmarksindsamlingen Caritas Danmarks projekt i byerne Tougan og Ouahigouya, for at give børn lov til at være børn. En del af projektet omhandler etableringen af to fritidsklubber for 200 børn og unge i alderen 10-19 år. Her tilbydes børnene mulighed for en række fritidsaktiviteter, såsom sport, musik, teater og hjælp til at lære at læse. Desuden anlægges der køkkenhaver, som børnene sammen skal passe. På den måde vil børnene fra de fordrevne familier og lokalbefolkningen være sammen i trygge rammer omkring aktiviteter, der samler på tværs af religiøse og etniske skel. Børnene vil lege sig til en forståelse af fredskultur gennem rollespil, sang og poesi. Klubberne bidrager dermed både til udsatte og traumatiserede børns velvære og forbedrer den sociale samhørighed i lokalsamfundet generelt.

modvirker radikalisering

Projektet er desuden med til at modvirke radikalisering af børn og unge. Når unge mennesker ikke kan komme i skole eller uddanne sig, er de i øget risiko for at blive hvervet af armerede grupper.  Projektet hjælper derfor unge på vej med en teknisk uddannelse og træner unge kvinder i at skabe sig et en bæredygtig indtægtskilde, for eksempel ved at producere og sælge sæbe.

Under de første måneder af Corona-pandemien har projektet – ligesom mange andre projekter – haft et midlertidigt styrket fokus på oplysning om COVID-19-forebyggelse og uddeling af sæbe og beskyttelsesudstyr. Dette foregik dør-til-dør af både projektpersonale samt frivillige, som udover at have informeret om god hygiejne og social afstand, i henhold til WHO og regeringens retningslinjer, også har informeret borgerne om hhv. internt fordrevnes rettigheder, ansvar og ikke mindst integrering og modtagelse af de nye medlemmer af lokalsamfundet, som er en central del af projektets formål.

Endelig åbning

Da fritidshjemmene har været underlagt de samme restriktioner som resten af det formelle skolesystem, har de ikke kunne åbne endnu. Da Corona-smittetallene i Burkina Faso er lave, er den planlagte genåbning af landets skoler sat til 1. oktober – dog ikke de steder, hvor det grundet sikkerhedssituationen fortsat ikke er forsvarligt. Derfor er det nu endelig blevet tid til at slå dørene op til de to fritidshjem. Her står de ansatte klar til at give de udsatte børn et åndehul med en anerkendende tilgang til de traumer, som mange af børnene har med i bagagen. Corona-nedlukningen, som har gjort mange forældre ekstra pressede økonomisk, har kun øget behovet for fritidshjemmene i Burkina Faso, hvor børn vil få lov til at være børn.

Fakta

  • Burkina Faso ligger i Vestafrika og har en befolkning på over 20 mio. indbyggere[1]
  • Burkina Faso, har trods fattigdom, barskt klima og perioder med politiske uroligheder formået at opretholde en unik tolerance og social sammenhængskraft i befolkningen.
  • Mere end 2.500 skoler er lukkede landet over som konsekvens af terrorangreb og/eller trusler mod skolerne fra voldelige ekstremistiske grupper, hvilket betyder at 350.000 børn ikke har adgang til skolegang – uden at medregne Corona-nedlukningen[2].
  • I løbet af det seneste år er antallet af internt fordrevne i Burkina Faso femdoblet. I august 2020 var mere end en million mennesker internt fordrevne som følge af voldelige angreb eller trusler i deres landsbyer/byer[3]
  • Regeringen har appelleret til Caritas’ partner i landet om at lave et udviklingsprojekt til fordel for langsigtet udvikling.
  • Danmarksindsamlings-projektet strækker sig over perioden 1. april 2020 til 31. december 2021 og gennemføres i byerne Tougan og Ouahigouya i det nordlige Burkina Faso nær grænsen til Mali.

[1] https://data.worldbank.org/country/BF

[2] UNICEF Hum. Situation Report no. 5, June 2020

[3] https://reliefweb.int/report/burkina-faso/strat-gie-du-cluster-abris-burkina-faso-version-26-mars-2020

Menu