CARITAS 2022: Undervisning i trygge rammer skal hjælpe Burkina Fasos børn igennem corona-krisen (tilskudsprojekt)

caritas projekt 2022

Mange burkinske børn har oplevet øget mistrivsel i hjemmet grundet pandemiens pres på familiernes økonomi, og flere er endt i radikalisering og kriminalitet

Burkina Faso blev ramt af COVID-19 i marts 2020, hvor regeringen var hurtig til at lukke landet ned. Pandemien udviklede sig ikke til en egentlig sundhedskrise, men til gengæld har de økonomiske følgevirkninger været brutale. Mange mennesker har stået uden indkomst i længere tid samtidig med at fødevarepriserne er skudt i vejret. Det har skabt et voldsomt øget pres på i forvejen fattige familier, med flere negative konsekvenser for børnene, som følge heraf. Særligt blandt børn er der registreret øget mistrivsel og i nogle tilfælde vold og overgreb i hjemmet.

Én ud af mange kriser

For at forstå omfanget af eftervirkningerne af pandemien i Burkina Faso, skal man huske på, at COVID-19 er én yderligere krise i et land, som i forvejen står midt i en langvarig, kompleks og meget alvorlig krise. Over en årrække har den fattige og hastigt voksende befolkning i stigende grad oplevet, at regeringen ikke formår at sikre deres basale adgang til sundhed, vand og mad, og heller ikke evner at give de unge burkinere udsigt til en bedre fremtid.

Hertil kommer Burkina Fasos enorme udfordringer med eskalerende vold, primært udført af armerede terrorgrupper, men også selvtægtsgrupper og kriminelle, som har gjort landet til centrum for verdens hurtigst voksende humanitære krise, med over 1,4 mio. mennesker fordrevet fra deres hjem. De fleste burkinere, der har været nødsaget til at flygte, er taget til sikrere områder i deres eget land, og det skaber et stort pres på de byer, der modtager mange nytilkomne familier.

corona gør ondt værre

Under COVID-19-pandemien, hvor regeringen havde fokus på at mindske spredningen af virussen, benyttede de armerede grupper muligheden for at udøve endnu flere angreb mod civile, hvilket ledte til endnu flere mennesker på flugt. Det er blevet en ond spiral af ufred og nød, og som resultat af de forværrende leveforhold ser man også øget splid mellem befolkningsgrupper og i lokalsamfund, hvor folk tidligere har levet fredeligt sammen på tværs af etniske og religiøse skel.

Derfor støtter Danmarks Indsamling Caritas Danmarks projekt for at hjælpe Burkina Fasos børn til at komme tilbage på sporet. Det overordnede formål med projektet er at støtte børn fra internt fordrevne familier og fra sårbare familier ramt af COVID-19’s følgevirkninger i byerne Thiou og Dédougou.

caritas projekt 2022 vil bidrage til fredelig sameksistens

Projektet vil bidrage til fredelig sameksistens i børnenes lokalområde og forbedre børnenes mentale trivsel og dermed mindske risikoen for overgreb og radikalisering fra terrorgrupper. Det sikres bl.a. via adgang til fritidshjem og skolegang. Desuden vil der i de to byer blive udvalgt en gruppe unge mennesker, der skal fungere som ambassadører for fred i deres lokalsamfund. De skal samarbejde i såkaldte komitéer for fred, der blandt andet sørger for at oplyse befolkningen om deres rettigheder og sikre, at folk der i hast er flygtet fra hus og hjem får genskabt bortkomne fødselsattester, så de kan blive indskrevet i skole og få adgang til mange andre ydelser, som kræver en fødselsattest.

Projektkoordinator i Caritas Danmark, Lotte Niemann Jørgensen udtaler:

”Mange af de her børn er røget ud af skolesystemet og flere har traumer med sig i bagagen. Derfor er det altafgørende, at vi sætter ind og hjælper dem til at få mere mentalt overskud og til at udvikle nogle værktøjer, som de kan tage med sig ud i livet, så de får bedre fremtidsudsigter og bidrager til et mere fredeligt lokalsamfund”.

I et land, hvor børns fremtidsmuligheder begrænses af fattigdom, og hvor et trygt og fredeligt hjem og lokalsamfund ikke er en selvfølge, er det vigtigt at arbejde på at gøre børnene og deres familier mere modstandsdygtige overfor kommende kriser og give dem et håb og en mulighed fro et bedre liv.

CARITAS projekt 2022 fakta:

  • Burkina Faso ligger i Vestafrika og har en befolkning på over 21,5 mio. indbyggere[1].
  • Mere end 2.244 skoler er lukkede landet over som konsekvens af terrorangreb eller trusler mod skolerne fra voldelige armerede grupper, hvilket betyder at 305.000 elever er uden adgang til skole[2].
  • Ved udgangen af 2021 er mere end 1,42 million mennesker internt fordrevne i Burkina Faso som følge af voldelige angreb eller trusler herom i deres landsbyer/byer[3].
  • Der er i alt registreret 16.672 tilfælde af COVID-19 i Burkina Faso og 296 corona-relaterede dødsfald (per 16. december 2021). Dog er testkapaciteten sparsom, så der må forventes et større antal reelt smittede og døde. Kun omkring 1,5% af Burkina Fasos befolkning er færdigvaccineret mod COVID-19[4].
  • Som følge af en markant forværret sikkerhedssituation præget af terrorangreb over hele landet, er over 1,42 mio. mennesker (hovedsageligt kvinder og børn) i dag fordrevet fra deres hjem.

Caritas Danmark arbejder sammen med Caritas Burkina Faso om at udføre projektet, som er planlagt til at starte i juli 2022 i byerne Thiou og Dédougou i det nordvestlige Burkina Faso.

[1] https://gho.unocha.org/burkina-faso

[2] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Burkina%20Faso%20-%20Aper%C3%A7u%20de%20la%20situation%20humanitaire%20%28Au%2030%20septembre%202021%29.pdf

[3]https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BURKINA%20FASO_Rapport%20statisitique%2030092021.pdf

[4] https://covid19.who.int/region/afro/country/bf

keyboard_arrow_up