1. Forside
  2. /
  3. Danish Muslim Aid 2020: Syriens børn har også ret til tryghed (tilskudsprojekt)

Danish Muslim Aid 2020: Syriens børn har også ret til tryghed (tilskudsprojekt)

Danish Muslim Aid Danmarks Indsamling
Børnene i Idleb regionen i Syrien har været på flUgt det meste af deres barndom. ’Magiske’ karavaner giver børnene mulighed for et frirum fra dagligdagens traumatiske omstændighedeR
Ordet barndom vækker hos de fleste tanker om leg, sjov, nærvær og fremfor alt – tryghed

Tryghed i barndommen er en helt basal rettighed for børn, som mange af Syriens børn og unge er blevet frarøvet. Krisen i Syrien har nu stået på i over 8 år, men selvom urolighederne er mindsket i andre dele af landet, er Idleb regionen i det nordvestlige Syrien stadig svært udfordret. Grundet stigende bombardementer fra det Syriske regime og Rusland er millioner af Syrere fra regionen på flugt internt i landet.

Siden januar 2019 er mere end to millioner mennesker blevet drevet på flygt i nordvest Syrien, heraf 400.000 siden maj (UN OCHA 20.11.2019). Lige nu er der over 5,9 millioner internt fordrevne i hele Syrien.

Flygtninge og internt fordrevne er nogen af de mest udsatte og sårbare mennesker i verden, hvoraf børn og unge og især piger er iblandt dem, der har mest brug for støtte og beskyttelse. 51% af befolkningen i nordvest Syrien børn under 18 år.

Projektets målgruppe er udsatte børn og unge i alderen 0-18 år, som bor i midlertidige uformelle flygtningelejre.

Formålet med projektet “Karavane for en Bedre Barndom” er:

“At bidrage til at opretholde børns ret til overlevelse og positiv udvikling på trods af den syriske konflikt, og beskytte børnene mod skade, misbrug, forsømmelse, udnyttelse og vold gennem et styrket civilsamfund”.

Danish Muslim Aid og dets lokale partner Violet vil arbejde imod at nå dette formål via to projektmål

Overlevelse: At øge adgangen og opmærksomheden for 8.800 internt fordrevne børn, samt deres forældre eller værge – til eksisterende nødhjælp, beskyttelse og sundhedsydelser.

Udvikling: At give psykologisk førstehjælp og psykosocial støtte til 13.200 internt fordrevne børn.

For at kunne nå så mange børn som muligt bliver der etableret tre ’magiske’ karavaner i Idleb, Azaz og Afrin i det nordvestlige Syrien. Disse karavaner fungerer som mobile centre som vil være udstyret med legetøj og materialer til børnevenlige aktiviteter.

Igennem specialdesignede lege og spil bliver det tydeligt, hvilke børn som har brug for hvilken form for støtte og børnene vil blive givet psykologisk førstehjælp og psykosocial støtte.

Danish Muslim Aid og Violet lægger stor vægt på inddragelse af civilsamfundet via frivillighed, hvorfor en stor del af aktiviteterne udføres af Violet’s frivillignetværk – hvilket giver ejerskab til og opbygger kapacitet hos civilsamfundet.

Danish Muslim Aid og Violet mener, at positive forsvarsmekanismer kan aktiveres ved at give adgang til basale livsvigtige services for børn i nød og ved at tilskynde til positiv personlig udvikling gennem pædagogiske og lærende aktiviteter

På lang sigt vil de børn og deres forældre, som er blevet hjulpet via projektet, udvikle en større modstandsdygtighed, der ikke kun understøtter individet men også samfundet som helhed i den humanitære krise i Syrien.

Fakta
  • Projektet bliver gennemført i områderne Idleb, Afrin, og Azaz i Idleb regionen i det nordvestlige Syrien.
  • Projektet omfatter 22.000 internt fordrevne børn i alderen 0-18 år, inkl. deres forældre eller værge.
  • Nordvest Syrien har fået fordoblet sin befolkning fra 1,5 millioner til 3 millioner mennesker, herunder en million børn i de seneste år grundet bombardementer fra det Syriske regime og Rusland.
  • Siden januar 2019 er mere end to millioner mennesker blevet drevet på flygt i nordvest Syrien, hvoraf 400.000 siden maj (UN OCHA 20.11.2019).
Menu