Danish Muslim Aid 2022: Flere børn skal tilbage på skolebænken i Nord Kordofan, Sudan (tilskudsprojekt)

Hvert tredje barn i Sudan går ikke i skole og hvert fjerde barn deltager i børnearbejde. Oplysningsarbejde kan sikre, at flere børn får en uddannelse.

Det globale syd har været stærkt påvirket af Covid-19 pandemien, både i forhold til de socioøkonomiske forhold, menneskerettighedsovertrædelser, restriktioner og lockdowns.

Siden 2019 har Sudan været ramt af en dyb økonomisk krise, som kun er blevet værre med pandemiens fremkomst. Det har skubbet familier, der i forvejen havde beskedne levebrødsvilkår ud i yderligere fattigdom. Flere familier har valgt at flytte fra storbyerne til landdiskriterne i håb om at finde bedre muligheder.

For at formindske spredningen af COVID-19, har skolerne haft lukket i længere perioder ad gangen, det har betydet manglende adgang til beskyttelse og uddannelse samt udvikling af stress og psykiske problemer hos skolebørn. Det har også betydet at mange børn har deltaget i børnearbejde, og frafaldet i skolen er gradvist steget siden pandemiens begyndelse. Den hårde økonomiske situation for familier samt nedlukning af skoler har desuden medført en stigning i vold og misbrug af børn i hjemmet.

Der er stor frygt for, at familierne er blevet afhængige af deres børns indkomst for at overleve, og skole og uddannelse slet ikke er en prioritet. Derfor er projektet om oplysningsarbejde så vigtigt” – Hafsa Jama, Projektleder, Danish Muslim Aid.

Danish muslim aid projekt 2022 har fokus på oplysning

Igennem oplysningsarbejde og forskellige initiativer vil projektet realisere følgende tre mål. Under det første mål skal projektet igennem forskellige initiativer, informere om børns rettigheder, med henblik på at øge børns beskyttelse. Andet mål er, at børn, forældre og lærere fra udvalgte skoler får de rigtige redskaber til at håndtere de psykiske problemer som Covid-19 har medført hos skolebørn. Det tredje mål er, at de udvalgte skoler får et bedre læringsmiljø. Dette gøres ved at sikre, at skolerne har basale hygiejnefaciliteter og læringsmaterialer tilgængelige.

COVID 19-pandemien har haft store negative konsekvenser for børns rettigheder blandt 1600 skolebørn mellem 7-14 år i Nord Kordofan i Sudan. Med dette projekt vil Danish Muslim Aid og deres lokale NGO-samarbejdspartner SOS Sahel reducere og forhindre langvarige negative virkninger af Covid-19-pandemien for skolebørn i Nord Kordofan.

Danish Muslim Aid projekt 2022 fakta:

  • 36 % af befolkningen i Sudan lever i fattigdom, og 25 % i ekstrem fattigdom (Unicef 23.12.2021)
  • Tre millioner sudanesiske børn i alderen 5-13 år går ikke i skole (Unicef 23.12.2021)
  • Omkring 25 % af sudanesiske børn deltager i børnearbejde. (Borgen Project 23.12.2021)
  • Projektet gennemføres i Nord Kordon, som dækker et areal på 000 km, hvor der bor 2.9 millioner mennesker. (2008 census)
  • Projektets primære målgruppe er 1600 elever i alderen 7-14 år.
keyboard_arrow_up