Danish Muslim Aid 2023: Vi nedkæmper de negative indvirkninger af Covid-19 hos skolebørn i Sudan (tilskudsprojekt)

DM-Aid og SOS Sahel Sudan støtter børnene i at komme tilbage på skolen samtidig med at børns ret til beskyttelse og uddannelse sættes på dagsordenen.

Minimum 800 anslag inkl. mellemrum.
Da samfundet lukkede ned på grund af Covid-19 pandemien, mistede mange børn i staten Nord Kordofan i Sudan muligheden for at komme i skole. Formålet med projektet er derfor at reducere de negative indvirkninger, som Covid-19 pandemien har haft på skolebørn herunder ensomhed, mistrivsel og deltagelse i børnearbejde. Projektets målgruppe består af 1600 skoleelever i alderen 7-14 år, 100 skolelærer og forældre på to forskellige skoler.

Projektet skal øge bevidstheden om børns ret og beskyttelse af børn gennem en række sundhedskampagner og workshops særligt for skolebørn, skolelærer og forældre. Projektet skal desuden udvikle copingstrategier hos målgrupperne for at gøre dem bedre i stand til at håndtere psykiske udfordringer som Covid-19 har medført blandt skolebørn. Til slut skal projektet forbedre skolernes sundheds- og læringsmiljø ved at sikre bedre læringsmaterialer og hygiejnefaciliteter.

Det mest signifikante resultat gennem forløbet har indtil nu har været at hele målgruppen har fået en bedre og bredere forståelse af de negative indvirkninger, som Covid-19 pandemien har medbragt – indvirkninger som målgruppen tidligere har misforstået, ignoreret eller har anset som værende helt almene.

Gennem oplysningsarbejde og et nyudviklet radioprogram er der blevet skabt et større rum til at reflektere og tale om, hvordan nedlukning af skoler har påvirket beskyttelse af børn og deres rettigheder. Derudover er et dramaprogram blevet indført på skolen, hvor elever gennem musik og teater videregiver budskaber omkring projektets fokusområder, hvilket har vakt stor interesse i det større lokalsamfund.

En af forældrene fra Abhas skole fortalte “Den vigtigste læring for mig har været at blive klogere på børns rettigheder og beskyttelse, som virkelig var meget nyttig læring. Det fik os til at genoverveje vores tilgange til vores sårbare børn. Og det er mest fordi vi er fattige mennesker, der bor langt ude på landet, og som ikke har adgang til oplysning eller media”.

At skabe en åbenhed omkring mistrivsel og de negative indvirkninger omkring Covid-19 har givet børnene et talerør af stor betydning. Flere skoler begynder at tage et større ansvar i at beskytte børns rettigheder, sikre at børn kan udtrykke sig åbent, og at de er i et trygt skolemiljø.

En elev fra Abhas skole fortalte “Jeg synes at det er lettere at snakke med mine forældre uden at frygte deres reaktion nu. De siger også at de har været glade for at lære om børns rettigheder og beskyttelse. Jeg kunne også virkelig godt lide dramaprogrammet på skolen. Det var en interessant og sjov måde at lære om sundhed”.

I forbindelse med at forbedring af skolernes sundheds- og læringsmiljø har de to udvalgte skole, fået flere skolebænke- og borde i undervisningslokalerne. Skolens toilet faciliteter restaureret samtidig med at flere håndvaskmuligheder er opført forskellige steder på skolen.

At skabe bedre forholde for børn både fysisk og psykisk er en af DM-Aids-fokusområder. Med dette projekt ønsker vi at se en positiv forandring, hvor børnene atter igen trives på skolen og i hjemmene.

Fakta

keyboard_arrow_up