Danmission 2021: Børn har ret til et sundt og oplyst børneliv (tilskudsprojekt)

danmission 2021

Heliman (tv.) fik hjælp af sin ven Makoye fra børneklubben (th., så hans mor gav ham lov til at komme tilbage i skole.

Børn i Tanzania skal kende deres ret til sundhedsydelser og skoleuddannelse, så de kan oplyse deres forældre og sprede viden i lokalsamfundet

Børn har ret til sundhed, uddannelse, ligebehandling mellem piger og drenge og alle de andre menneskerettigheder, vi tager for givet herhjemme.

Derfor iværksætter Danmission nu oprettelsen af 32 børneklubber i landsbyer omkring Victoriasøen i Tanzania. I klubberne lærer børnene om deres rettigheder at kende og bliver oplyst om Covid-19 og hvordan de beskytter sig selv og andre mod sygdommen. Projektet udføres i tæt samarbejde med Den Evangelisk-Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT).

Da Coronapandemien brød ud i foråret, gik fortalerkomiteerne med det samme i gang med at informere om Covid-19 på skoler, ligesom de fik religiøse og andre samfundsledere til at oplyse og advare om virussen i radioprogrammer.

Skolelukning fik uventede konsekvenser

Desværre fik skolelukninger på grund af Corona utilsigtede konsekvenser. Mange piger kom ikke tilbage til undervisningen, da skolerne åbnede igen, angiveligt fordi de var blevet giftet bort. I Tanzania bliver to ud af fem piger gift, før de fylder 18 år.

”Der er al god grund til at sætte ind med oplysning til børnene og de unge, så de fastholder deres ret til uddannelse, sundhed og et værdigt liv med gode fremtidsperspektiver,” fortæller Danmissions programkoordinator i Tanzania Maria Nitzsch Hastrup.

Der uddannes unge frivillige i at lede klubberne, som knytter dem fortalerkomiteer, der sikrer børnenes tarv bliver tilgodeset. Komiteerne har eksisteret i op til 7 år og er både kendt og respekteret i lokalsamfundet.

”Alle føler sig repræsenteret af fortalerkomiteerne, da de består af både, kvinder, mænd, kristne, muslimer, skolelærere og politi og nu også unge, som allerede leder børneklubber i skolerne,” fortæller Maria Nitzsch Hastrup og nævner flere eksempler på, at komiteerne har hjulpet ofre for overgreb med at bringe deres sag for retten.

Børneklubberne har i skolerne allerede vist deres værd ved at børnene også støtter hinanden i et ret og rimeligt børneliv. Tag nu 14-årige Heliman Rushinge fra landsbyen Rutunguru, der fik sine fremtidsdrømme skudt i sænk, fordi hans familie ikke havde råd til skolematerialer og den obligatoriske skoleuniform. Hans mor mente desuden, at det var tid til, at Heliman tjente penge til familien ved at sælge kul på landsbyens torv.

Men Helimans skolekammerat Makoye Mechaki tog med Helim hjem og forklarede hans mor, hvor vigtig skolegang er og om Helimans ret til at gå i skole. Det bevirkede, at moren gik til den lokale spare-låne-gruppe og lånte penge til både skoleuniform og kladdehæfter, så Heliman kunne komme tilbage i skole.

Danmission: børn bør kende deres rettigheder

Når børnene kender deres ret, kan de oplyse forældrene, og så sker der noget.

64 unge vil blive trænet i at lede klubberne og spotte de børn, der mistrives. 640 børn i alderen 6-18 år vil få direkte hjælp i klubberne. Yderligere 3.400 børn i de 32 landsbyer vil blive inddraget i oplysningsaktiviteter gennem spil, leg, sang, dans og rollespil.

Hvis alt går vel, vil børnenes kendskab til menneskerettigheder siden spredes som ringe i vandet til de i alt 350.000 børn omkring Victoriasøen. Samtidig vil forældre, landsbyledere, skolelærere og andre nøglepersoner få inspiration til at kopiere modellen i deres landsbyer.

Projektet sættes i søen i tæt samarbejde med fire stifter i Den Evangelisk-Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT), som Danmission har samarbejdet med siden 1948. Kirken er med sine 6.5 millioner en af verdens største.

Fakta

  • Mere end halvdelen af ​​Tanzanias befolkning er børn
  • Tanzania ratificerede FN’s Børnekonvention om barnets rettigheder i 1991
  • Alligevel oplever 75% af børnene fysisk vold i barndommen
  • 30% af børn i alderen 7-17 år (3,9 millioner) går ikke i skole
  • 37% af pigerne bliver gift, før de fylder 18 år
  • 4,2 millioner børn i alderen 5-17 år er tvunget til børnearbejde

Kilder: UNICEF, Reuters og Tanzania Human Rights Report

keyboard_arrow_up