DRC Dansk Flygtningehjælp 2022: Syriske flygtningebørn får tiltrængt hjælp i nærområderne

DRC Dansk Flygtningehjælp 2022 projekt

De syriske flygtningebørn glemmer traumer og stress for en stund, når de får lov til at udfolde sig kreativt. Her udsmykker de et ungdomscenter i Altinozu, som ligger i det sydlige Tyrkiet, grænsende til Syrien. Ungdomscenteret er et sikkert sted, hvor både syriske og lokale tyrkiske børn kan mødes og lege, lære, kommunikere og socialisere. Foto (C) DRC Tyrkiet. 

Mange af de børn, der er flygtet fra krigen i Syrien er præget af traumer og mistrivsel. DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder for at give børnene psykosocial støtte og hjælp til et bedre liv

Trods udfordringer med COVID-19-krise og store lokale politiske og økonomiske problemer har DRC Dansk Flygtningehjælp iværksat en lang række indsatser for ’Beskyttelse og fremme af velvære hos syriske flygtninge og lokale børn i Mellemøsten’ siden projektet blev skudt i gang efter Danmarks Indsamling 2021.

Mange syriske flygtningebørn i nærområderne går ikke i skole – i stedet bidrager de til familiens forsørgelse gennem f.eks. tiggeri, gadearbejde eller hårdt fysisk arbejde. Og piger er særligt sårbare, da desperate forældre ofte gifter dem væk i en alt for tidlig alder i håbet om, at det kan give dem et bedre liv, fortæller projektleder Mette Steen Petersen.

”Mange syriske flygtningebørn har fået dybe ar på sjælen af traumatiske oplevelser under krigen og flugten. Og som om det ikke er nok, så lever mange af børnene nu et liv, hvor de ikke har mulighed for at udvikle sig som børn og vokse op i sunde og sikre miljøer,” siger hun.

STØTTE GIVER BØRNENE HÅB OM EN BEDRE FREMTID

I Libanon og Tyrkiet, to af de nærområder, hvor en stor del af de syriske flygtninge befinder sig, har DRC Dansk Flygtningehjælp derfor iværksat en lang række initiativer, der skal beskytte syriske flygtningebørn og forbedre deres trivsel.

Et stort fokusområde er psykosocial støtte til børn med traumer og stress forårsaget af fattigdom, børnearbejde eller tidligt ægteskab. Og børnenes forældre er også blevet involveret i forsøget på at finde løsninger til bedre trivsel.
”Målet er at reducere børnenes sårbarhed og øge deres modstandskraft over for deres problemer. Det vil øge deres trivsel, så de kan genvinde deres mistede håb og drømme, der er blevet ødelagt af krig, fordrivelse og fattigdom,” fortæller projektleder Mette Steen Petersen.

DRC Dansk Flygtningehjælp 2022: BØRN LETTES FOR STRESS OG TRAUMER

Indtil videre har mere end 500 børn og forældre modtaget psykosocial støtte gennem projektet, der bygger på midler fra Danmarks Indsamling 2021. Og resultaterne taler sit eget tydelige sprog:

”Både børn og forældre melder tilbage, at aktiviteterne har haft stor positiv indvirkning på deres trivsel. Bare det, at de under støttesessionerne har kunnet tale og udtrykke sig frit om deres oplevelser og følelser, har gjort, at de er blevet befriet for en masse følelsesmæssig stress, fordi de har følt sig set og hørt og rummet. Det betyder enormt meget,” forklarer Mette Steen Petersen.

Børnene har også reageret positivt på kreative sessioner og sessioner, hvor de har kunnet lege med deres forældre eller andre omsorgspersoner, da det har fået dem til at glemme hverdagens udfordringer.

”Flere og flere hører om projektet og ønsker at deltage, så man må sige, at det har vist sig meget succesfuldt,” siger projektleder Mette Steen Petersen.

DRC Dansk Flygtningehjælp har også udført sagsbehandling for særligt udsatte børn, f.eks. børn, der er ofre for vold, psykiske lidelser eller skadelige former for børnearbejde. Hver familie er blevet tilknyttet de nødvendige eksterne tilbud og behandlinger, og gennem udarbejdelsen af skræddersyede handlingsplaner for hver familie, har sagsbehandlerne fået skabt sikre og trygge miljøer for børnene.

Projektet fortsætter og søges fremadrettet finansieret af Danmarks Indsamling 2022.

Fakta om DRC Dansk Flygtningehjælp 2022 projekt

  • Der har været krig i Syrien siden marts 2011
  • Over 13,3 millioner mennesker – mere end halvdelen af Syriens befolkning – er blevet tvunget på flugt fra deres hjem på grund af krigen
  • Langt, langt de fleste fordrevne syrere er enten på flugt internt i Syrien eller har søgt tilflugt i Syriens nabolande som Libanon, Tyrkiet og Jordan

Kilde: UNHCR

keyboard_arrow_up