1. Forside
  2. /
  3. Kommende projekter
  4. /
  5. Folkekirkens Nødhjælp 2020: KLIMAFORANDRINGER OG KVIKLÅN SKABER MODERNE SLAVERI I CAMBODJA

Folkekirkens Nødhjælp 2020: KLIMAFORANDRINGER OG KVIKLÅN SKABER MODERNE SLAVERI I CAMBODJA

Folkekirkens Nødhjælp Danmarks Indsamling

HELE FAMILIER, HERUNDER BØRN, SLIDER UNDER FARLIGE FORHOLD PÅ MURSTENSFABRIKKER I CAMBODJA. DET GØR DE FOR AT AFDRAGE PÅ EN GÆLD, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF KLIMAFORANDRINGER.

’Hvis arbejderne ønsker at tage tilbage til deres hjemegn, skal de enten lade moderen i familien blive, eller moderen kan tage af sted og så må børnene blive. Alle i familien må ikke tage afsted, for ikke at risikere at de bliver væk. De skal blive på fabrikken for evigt – eller indtil de har betalt deres gæld tilbage. De kan ikke flygte, for så bliver de efterlyst med deres fotos hængt op overalt(…)’

Sådan fortæller Srov, en far til en forgældet arbejder på en af Cambodjas murstensfabrikker. Og det lyder næsten for vildt til at være sandt. At klimaforandringer kan være årsag til, at børn, kvinder og mænd gør sig selv til slaver på murstensfabrikker. Ikke desto mindre er det, hvad der sker, når klimaforandringer fører til enten tørke eller oversvømmelser eller øgede angreb fra skadedyr eller sygdomme på afgrøderne.

Og for en familie, der ernærer sig ved landbrug, findes der kun få muligheder for at rette op på disse problemer – såsom adgang til kunstvanding eller bekæmpelse af sygdomme eller skadedyr. Så høsten slår fejl. Og indtægterne svinder.

Men behovet for penge til mad, ny såsæd, sundhedsservice og andre husholdningsudgifter forsvinder ikke for familien. Og den løsning, som mange i den ulyksalige situation tyr til, er hvad man kan kalde forskellige typer af kvik-lån, som tilbyder her-og-nu-kontanter. Men til skyhøje renter, som er med til at sætte familien i en bundløs gæld.

FABRIKKERNE – EN REDNINGSPLANKE MED STORE OMKOSTNINGER

Her kommer så murstensfabrikkerne ind i billedet. De overtager gælden fra udlånerne – men i stedet står familien nu i gæld til fabriksejerne. Og den eneste måde, familien kan afdrage på gælden, er ved at arbejde på fabrikkerne.

Arbejdet er både hårdt, farligt og yderst sundhedsskadeligt. Det foregår under udledning af giftige dampe og under fysiske forhold, der sætter sikkerheden over styr. Børn ned til ti år arbejder eller hjælper deres forældre med det fysisk hårde arbejde. I en rapport udgivet af Royal Holloway, University of London, nævnes blandt andet lungesygdomme, opkastninger, svimmelhed og risiko for at miste lemmer som mulige følgevirkninger af arbejdet på fabrikkerne.

STØTTE TIL DE SVAGESTE FAMILIER

Med pengene fra Danmarks Indsamling vil Folkekirkens Nødhjælp støtte familier, som er blevet fanget i gældsspiralen. Det sker gennem den cambodjanske organisation, LICADHO, som støtter familier med ekstra mad, hjælp til daglige fornødenheder og skolegang til børn. Det kan være familier, hvis børn er kommet til skade eller blevet syge under arbejdet, og som derfor er ekstra udsatte.

Hjælpen fra LICADHO fjerner naturligvis ikke de underliggende årsager til de gældsramte familiers armod. De er fanget i en ond spiral, hvor klimaforandringer udgør det ene ben, og hvor massiv og stigende efterspørgsel på mursten til at forsyne Pnom Penhs byggeboom udgør det andet ben. Støtten til uddannelsen til børn giver håb om, at næste generation i de forgældede familier kan få sig et andet og mindre risikabelt levebrød.

FAKTA
  • 42 procent af cambodjanerne lever af landbrug
  • 60 procent af landbrugene har landområder på mindre end en hektar
  • Familier i Cambodja, som har fået deres lån overtaget af en mustensproducent, skylder mellem 100 og 4000 USD, og i gennemsnit 712 USD.
    Det viser en rapport udgivet af Royal Holloway, University of London i 2018, baseret på blandt andet 80 interviews med arbejdere fra 30 murstensfabrikker (Kilde: Rapporten ‘Blood bricks’ publiceret af Royal Holloway, University of London)
Menu