1. Forside
  2. /
  3. Mission Øst 2022: Ud af coronaens skygge: Bæredygtig fremtid for børn og unge i Kirkuk, Irak (tilskudsprojekt)

Mission Øst 2022: Ud af coronaens skygge: Bæredygtig fremtid for børn og unge i Kirkuk, Irak (tilskudsprojekt)

Støtte til COVID-19-ramte unge og børn i Kirkuk i Irak med WASH (vand, sanitet og hygiejne) og faglige livsfærdigheder

Den humanitære indsats i Irak er meget bekymrende. Der er stadig ikke fundet varige løsninger for de 40% af de over 6 millioner mennesker, der blev påvirket af kampen mod ISIS. Det har skabt et yderligere pres på det omgivende samfund, især storbyer som Kirkuk, der ikke kan absorbere de mange internt fordrevne og tilbagevendende. Derfor lever mange med udækkede basale behov, såsom rent vand  og sanitet, og uddannelse.

Corona gør ondt værre

Coronapandemien har kun gjort ondt værre. For børnene i Kirkuk forventes situationen at forværres. De lejre, de bor i, lukkes ned, og familiernes indtægtsgrundlag er væk pga. coronakrisen. De dårlige hygiejneforhold på i forvejen nedslidte skoler gør, at det er svært for børnene til at gå i skole – især for piger og børn med handicap.

Indsatsen målrettes mod 5.000 internt fordrevne børn (drenge og piger) samt arbejdsløse unge mellem 18 og 25 år. Dette projekt vil forbinde oldtidens historie med nutidens udfordringer. Den første brug af sæbe kan spores tilbage til det gamle Babylonien, nuværende Irak i 2800 f.Kr.

mål for mission øst projekt 2022: Bedre sanitære forhold

Dette projekt vil sikre bedre sanitære forhold på 10 skoler i Kirkuk. 80 unge vil lære at producere sæber og vil få hygiejneundervisning, således at de kan understøtte bedre sanitære vaner og forhold i skolerne.  De bliver trænet som ”Hygiejneambassadører”.  De unges livsfærdigheder udvikles erhvervsfagligt gennem træning i at producere miljøvenlige og traditionelle sæber og indgår som en del af hygiejnekampagnen. På sigt drive en god videreformidling og fortalervirksomhed.

Samtidig vil sanitetsinstallationerne renoveres på skolerne, hvilket vil forbedre eleverne øjeblikkelige sundhedstilstand

Projektfakta Mission Øst 2022:

Ifølge FN’s humanitære behovsoversigt, Irak fra september 2021:

  • Kirkuk: 185.000 mennesker er i nød og 68.000 i akut nød.
  • Skolebygningernes dårlige tilstand og deres sanitære faciliteter vil hæmme børns adgang til uddannelse.
  • Afbrydelsen af uddannelse skabt af COVID-19 kombineret med øget fattigdom påvirker uforholdsmæssigt de mest sårbare børn, især piger og handicappede.
  • COVID-19-udbruddet har ramt et land, der allerede står over for en humanitær krise, der yderligere forværrer situationen for de mest sårbare og begrænser den igangværende indsats for at levere hjælp til de mest sårbare mennesker med akut behov for humanitær bistand.
  • COVID-19-krisen påvirker ikke kun sårbare befolkninger i Irak, men forventes at have en alvorlig effekt på den socioøkonomiske situation i hele landet.
Menu