Om Danmarks Indsamling

Målrettet de stille katastrofer

Danmarks Indsamling gør en enorm indsats i verdens fattigste områder, hvor behovet er størst. Derfor formulerer organisationerne hvert år en række bæredygtige udviklingsprojekter inden for et specifikt tema. På den måde kan Danmark og Danmarks Indsamling i fællesskab løfter et helt område.

Indsamling siden 2007

Siden Danmarks Indsamling blev afholdt første gang i februar 2007, har danskerne bidraget med mere end 1,5 milliard kroner. Penge, der har hjulpet mere end syv millioner mennesker til en bedre tilværelse og en fremtid. De har støttet 200 projekter
på 3 kontinenter og i 50 lande. I 2023 samlede danskerne 100 millioner kroner ind. Se tidligere støttede projekter her.

OECD’s liste over verdens fattigste lande

Siden 2014 har Danmarks Indsamling været målrettet alle de lande, der optræder på OECD’s liste over verdens fattigste lande. Det betyder at NGO’erne også har mulighed for at starte udviklingsprojekter i for eksempel Latinamerika og Sydøstasien, som sammen med Afrika huser nogle af verdens allermest udsatte befolkningsgrupper. Her arbejder de humanitære organisationer for at sikre basale menneskerettigheder som adgang til rent vand, uddannelse og lægehjælp.

Alle har ret til en tryg barndom

Udviklingsprojekterne er oftest målrettet børn i nød, der på den ene eller anden måde har mistet håbet om en fremtid, på grund af eks. krig, forfølgelse og naturkatastrofer. Danmarks Indsamling arbejder for at bringe håbet tilbage til verdens mest udsatte børn. Det gør vi, fordi alle har ret til en tryg barndom.

Det går pengene til

Se de igangværende projekter, Danmarks Indsamling støtter.

Verdensmålene i spil

FNs Verdensmål er grundlaget for Danmarks Indsamling
FNs verdensmål udgør grundlaget for Danmarks Indsamling.

Om Danmarks Indsamling: En gang om året går 12 humanitære organisationer og DR sammen og samler ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at opnå FN’s Verdensmål.

Der er 17 mål, som alle bidrager til en bæredygtig udvikling af verden og som regeringer, virksomheder, interesseorganisationer og private personer hjælper med at opnå. For at være med skal de deltagende organisationer arbejde inden for mål 1-4 og 6.

  • Afskaf fattigdom
  • Stop sult
  • Sundhed og trivsel
  • Kvalitetsuddannelse
  • Rent vand og sanitet

Om Danmarks Indsamling: Gennemsigtighed og etik

Alle organisationer, der deltager i Danmarks Indsamling, skal efterleve Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer.

Det betyder blandt andet, at Danmarks Indsamlings økonomi er gennemsigtig, så alle f.eks. kan se hvor mange penge, der bruges på indsamlingen. Danmarks Indsamling er også omfattet af det Indsamlingsetiske Nævns klagemuligheder.

Om indsamlingens økonomi og administration

Du kan til enhver tid finde det samlede regnskab for Danmarks Indsamling her på hjemmesiden. Det lægges på for sidste års indsamling, så snart det er godkendt af de statsautoriserede revisorer. Her fremgår også præcist hvor mange penge, der blev samlet ind.

> Se regnskaberne

Danmarks Indsamling er en meget effektiv, og meget lidt omkostningstung måde at fundraise på.

Max 7 % til administration
De 12 organisationer bag Danmarks Indsamling har forpligtet sig til, at der aldrig må gå mere end syv pct. til administration. Når det gælder omkostninger til producere showet og samle ind har vi en målsætning om, at omkostningsprocenten ikke skal være mere end 20 pct., men det afhænger jo helt af, i hvor høj grad danskerne støtter. I perioden 2007 – 2023 var den gennemsnitlige omkostningsprocent 14,85 %.

Hver enkelt af de deltagende organisationer skal i deres egne årsregnskaber løbende vise, hvor mange penge organisationen har modtaget og hvor mange penge, de har brugt på det konkrete projekt, som har modtaget støtte fra Danmarks Indsamling. Hvert år melder organisationerne tilbage på Danmarks Indsamlings hjemmeside om, hvordan det går med de projekter, der er i gang. Mød organisationerne her.

Læs Danmarks Indsamlings aftalegrundlag 2023 (PDF)

FAQ om Danmarks Indsamling

Hvad er Danmarks Indsamling?
En gang om året går 12 humanitære organisationer og DR sammen om at samle ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Det kalder vi hele Danmarks Indsamling.

 

Hvilke organisationer står bag Danmarks Indsamling?
Organisationerne bag Danmarks Indsamling er 12 store, danske NGO’er. I 2021 er vores partnere: Folkekirkens Nødhjælp, UNICEF, SOS Børnebyerne, Røde Kors, Red Barnet, Mellemfolkeligt Samvirke, Læger uden Grænser, OXFAM IBIS, DRC Dansk Flygtningehjælp, Dansk Folkehjælp, CARE og PlanBørnefonden.

 

Hvad går pengene fra Danmarks Indsamling til?
Danmarks Indsamling støtter de stille katastrofer, der typisk ikke får medieopmærksomhed. Udviklingsprojekterne er oftest målrettet børn i nød, der på den ene eller anden måde har mistet håbet om en fremtid, på grund af eks. krig, forfølgelse og naturkatastrofer.

 

Hvor mange penge går til administration?
De 12 organisationer bag Danmarks Indsamling har forpligtet sig til, at der aldrig må gå mere end syv pct. til administration. Derudover kommer omkostningsprocent til selve kampagnen og TV-showet, der ikke må overstige 20 pct. Du kan finde alle Danmarks Indsamlings regnskaber her: www.danmarksindsamling.dk/om-danmarks-indsamling/regnskaber/

 

Hvilken TV-kanal viser Danmarks Indsamling?
Danmarks Indsamling vises altid på DR1.

 

Hvor køber man billetter til årets Danmarks Indsamling?
Det er i udgangspunktet desværre ikke muligt at købe billetter som publikum til det store TV-show. Men afhængigt af, hvor showet afholdes, kan de lokale vært udbyde billetter til salg.

keyboard_arrow_up