Røde Kors 2018: Flygtningebørn i Sydsudan skal lege sig ud af krigen

Millioner af børn lever på flugt fra krigen i Sydsudan. Foto: Jakob Dall

Børn i Jubas største flygtningelejr har brug for trygge rammer til at lege og udfolde sig i.

Krigen i Sydsudan har gennem de seneste 4 år drevet mere end 3,5 millioner mennesker på flugt. 1,9 millioner af dem er flygtninge i deres eget land. I hovedstaden Jubas største flygtningelejr lever 30.000 mennesker, der er fordrevet fra deres hjem. Halvdelen af dem er børn.

Et barskt børneliv

Et liv på flugt går hårdt ud over børnene. Mange viser tegn på posttraumatisk stress. Det er børn, der er flygtet fra deres trygge hjem og alt, hvad de kender til. Børn, som har oplevet krig helt tæt på og som nu lever med konsekvenserne: ufrivillig separation fra forældre og familie, tvang ind i et liv som børnesoldat, børnearbejde og udsættelsen for forskellige former for vold.

Livet i lejren er barskt. Flygtningelejren er overbefolket, og de traditionelle sociale normer er blevet opløst. Det resulterer i et miljø præget af vold og fysisk afstraffelse.

De unge piger er særligt udsatte i form af teenagegraviditeter eller tvangsægteskaber. Og mange børn har ofte ikke mulighed for at deltage i skoleundervisning, da de skal hjælpe til derhjemme. Nogle børn er helt overladt til sig selv eller må passe deres endnu mindre søskende, som ingen ellers tager sig af.

Med legen som våben

Med midler fra Danmarks Indsamling vil Røde Kors sikre hjælp og psykosocial støtte til udsatte flygtningebørn i Jubas PoC3-lejr. Børnene i lejren skal have et trygt rum til leg og spil, så de kan få krigen på afstand og udvikle sig som andre børn. Legene er ikke kun vigtige for børnenes trivsel.

”De kan give struktur i en ellers kaotisk hverdag og lære dem, hvordan de skal interagere med andre. Børn der har været udsat for traumatiske oplevelser vil ofte have svært ved den frie, spontane leg. Derfor er det så vigtigt at give dem trygge rammer, de kan lege og udfolde sig i,” fortæller programkoordinator for Østafrika Pia Lorentzen.

Den psykosociale støtte er ikke kun vigtig i børnehøjde. Børnene skal mødes med forståelse og støtte fra de voksne. Derfor er det også vigtigt, at frivillige, ansatte og forældre i lejren bliver oplyst om de psykosociale konsekvenser af krig, så de kan være bedre omsorgspersoner for børnene.

Med støtte fra projektet vil Røde Kors også opgradere de børnevenlige områder i lejren ved at installere vandtank til drikkevand og latriner, så børnene altid har adgang til rent vand og har et trygt sted at gå på toilettet.

Projektets mål

Med midler fra Danmarks Indsamling sikrer vi, at flygtningebørn i Sydsudan vil få en bedre hverdag med trygge rammer til leg og udfoldelse.

Fakta om Sydsudan

  • 3,5 millioner børn og voksne er på flugt fra krigen i Sydsudan
  • 1,9 millioner lever som internt fordrevne
  • Der bor ca. 15.000 børn i Jubas største flygtningelejr

Kilde: FN

keyboard_arrow_up