1. Forside
  2. /
  3. Om Danmarks Indsamling
  4. /
  5. Danmarks Indsamling 2019: Styrk verdens piger
  6. /
  7. CARITAS 2019: Piger som andenrangsborgere (Tilskudsprojekt)

CARITAS 2019: Piger som andenrangsborgere (Tilskudsprojekt)

I Niger lider piger under en mandsdomineret kultur. De kommer sjældent i skole og mange ender på gaden. Gennem uddannelse og støtte kan de få et bedre liv.

Unge piger i  12-18 års alderen burde gå i skole og have et trygt hjem. Et hjem der bakker dem op og støtter deres drømme for fremtiden. Sådan er det bare desværre ikke for mange piger i Niger.

Piger i Niger betragtes ofte som andenrangsborgere, og det bliver eksempelvis ikke prioriteret, at de kommer i skole. I stedet skal de hjælpe til med de huslige pligter.

Uden uddannelse og kvalifikationer til at få et ordentligt arbejde, ender pigerne ofte som tjenestepiger og gadesælgere. Det er lavstatus jobs, hvor risikoen for at blive udsat for vold og seksuelle overgreb stor. I værste fald er prostitution pigernes eneste mulighed for at overleve.

Udover fattigdom, er teenagegraviditeter uden for ægteskabet og børnebrude, der er stukket af fra tvangsægteskaber, en hyppig årsag til, at pigerne ender på gaden. Da begge situationer er forbundet med meget skam, slår familien ofte hånden af pigerne, så de må klare sig selv.

Vejen tilbage til et trygt og værdigt liv
Caritas Danmark vil med penge fra Danmarks Indsamling hjælpe pigerne tilbage til et trygt og værdigt liv gennem uddannelse, psykosocial støtte og undervisning i færdigheder, som kan sikre dem en indkomst og et liv væk fra gaden.

De 15-18-årige piger vil få hjælp til at starte små forretninger og aktiviteter, så de kan tjene penge på andre måder end gennem prostitution.

De 12-14 årige piger vil få støtte til at komme tilbage i skole, så de kan få en uddannelse. De vil blandt andet få hjælp til at betale skolegebyr, uniformer, bøger, transport og skolemad.

Fakta om Niger

  • Befolkning: 21,477,348
  • Niger har verdens yngste befolkning. Næsten halvdelen af landets befolkning er under 15 år
  • Niger har det højeste antal børneægteskaber i verden. 75 procent af kvinderne i Niger i alderen 20 til 24 blev gift før de fyldte 18 år. 36 procent allerede inden de fyldte 15 år (UNICEF)
  • 44,5 procent af landets befolkning lever under fattigdomsgrænsen  (World Bank, 2014)
Menu