1. Forside
  2. /
  3. Om Danmarks Indsamling
  4. /
  5. Danmarks Indsamling 2019: Styrk verdens piger
  6. /
  7. Mission Øst 2019: Pigegrupper skal bekæmpe diskrimination i Nepal (tilskudsprojekt)

Mission Øst 2019: Pigegrupper skal bekæmpe diskrimination i Nepal (tilskudsprojekt)

Piger i Nepal går både mindre i skole og får mindre at spise end drenge. Pigegrupper og lokale oplysningskampagner skal skabe bedre vilkår for piger.

Når en pige fødes i Nepal har hun fra start af dårligere muligheder i livet, end en dreng har. Først får hun typisk mindre og dårligere kost end hendes brødre gør, og senere går hun mindre i skole og klarer sig dårligere i skolen, end en dreng typisk gør.

I det bjergrige vestlige Nepal anses piger nemlig som værende underlagt mænd. Det medfører blandt andet, at de skal arbejde ekstra hårdt i hjemmet, så de ikke kan passe deres skolegang.  At de har sværere ved at tjene penge senere i livet og dermed blive uafhængige. Og at de bliver udsat for vold af deres ægtemænd og anden diskrimination på grund af deres køn.

Problemerne hænger tæt sammen med fattigdom. Livet i bjergene er barskt og isoleret. De fleste familier lever af landbrug, men det bjergrige landskab gør det svært at dyrke mad nok, og langt de fleste familier har ikke mad nok i op til otte måneder af året. De hårde vilkår og det lave uddannelsesniveau i området får fordomme og forskelsbehandling til at florere. Og ofte står pigerne alene med deres problemer uden støtte udefra. Og når man så tilmed ikke får nok at spise, bliver det sværere at lære og dygtiggøre sig i skolen og dermed skabe bedre fremtidsmuligheder for sig selv.

Pigegrupper og lokale kampagner skal styrke pigerne

Mission Øst vil med penge fra Danmarks Indsamling hjælpe pigerne og deres familier, så pigerne får mere selvtillid og viden om deres rettigheder, mere og sundere mad og klarer sig bedre i skolen.

De lokale teenagepiger bliver samlet i pigegrupper, hvor de lærer om deres rettigheder og får mere selvtillid. I grupperne kan pigerne snakke om deres problemer og få hjælp til at finde fælles løsninger.

Pigerne får også støtte af studiecoaches, så de kan klare sig bedre i skolen og dermed får bedre fremtidsmuligheder. Og pigernes mødre får undervisning i bedre landbrugsmetoder og i at tjene penge gennem fx handel på markedet. På den måde kan de bedre sørge for, at deres døtre får nok at spise og en god ernæring. Opbakning fra lokalsamfundet er vigtig, og for at sikre velvilje med projektet vil Mission Øst inddrage de lokale mænd og drenge og støtte pigerne i at lave oplysningskampagner i lokalområdet. Også lokale politikere og embedsfolk inddrages i projektet. De lærer blandt andet, hvordan de tager højde for pigers behov i den lokale planlægning og budgetlægning.

Fakta om Nepal

  • Projektet bliver gennemført i det isolerede og bjergrige Kalikot-distrikt i Karnali-provinsen i det vestlige Nepal. Distriktet er et af de fattigste og mest underudviklede i Nepal.
  • Hele 2 ud af 3 beboere i projektområdet lever for under 12.50 kroner om dagen og næsten 6 ud af 10 kvinder i området er analfabeter.
  • På en gennemsnitlig dag bruger pigerne og kvinderne i området tre gange så meget tid på at arbejde i hjemmet end mændene, men én time mindre på betalt arbejde.
  • Forskelsbehandling af piger og kvinder er udbredt i det isolerede område. Næsten 7 ud af 10 beboere i området mener, at vold mod kvinder er acceptabelt, og at kvinder er urene og derfor skal udelukkes fra hjemmet og dets aktiviteter, når de har menstruation.
Menu