1. Forside
  2. /
  3. Om Danmarks Indsamling
  4. /
  5. Danmarks Indsamling 2019: Styrk verdens piger
  6. /
  7. Vedvarende Energi 2019: Sex for fish – unge kvinder udsætter sig for stor fare (tilskudsprojekt)

Vedvarende Energi 2019: Sex for fish – unge kvinder udsætter sig for stor fare (tilskudsprojekt)

Når mændene lander deres fangst ved Viktoria-søen, står kvinder parate til at købe fisk til det lokale marked. Da konkurrencen om fangsten er hård, er det almindeligt, at kvinderne betaler med seksuelle ydelser til fiskerne.

På swahili kaldes det ”Jaboya”, den livsfarlige praksis, at kvinder betaler med sex for fisk. Ofte er det unge piger i skolealderen, der bidrager til familiens indtægtsgrundlag ved at tilbyde sex som betaling for fangsten. Men risikoen for graviditet, og for at blive smittet med HIV, er stor. Så stor, at områderne langs Viktoria-søen har de største forekomster af HIV i Kenya. Når piger i skolealderen bliver gravide, er loven, at de må forlade skolen.

Konkurrencen mellem kvinderne på markederne er ovenikøbet blevet hårdere gennem de seneste år. Klimaforandringer, overfiskning og et stigende befolkningspres har medført en nedgang i fiskebestandene.

’Turudi Shule – Empowering girls against Jaboya’ vil med udgangspunkt i to fiskelandingspladser forsøge at bryde den onde spiral. Via lokale forandringsagenter og NGO’er vil projektet bidrage til, at der gennemføres holdningsændrende anti-Jaboya kampagner, og udsatte piger skal samtidig anvises veje tilbage til enten skolen eller jobtræning.

Menu