ADRA 2020: Rights Of Displaced Children (RODIC) / Rettigheder for Børn på Flugt (tilskudsprojekt)

ADRA Danmarks Indsamling 2020
De fleste børn i Upper Nile, Sydsudan, har været på flugt. ADRA vil opfylde deres behov for psykisk og social støtte i skolen og lære dem om deres rettigheder

Den langvarige konflikt i Upper Nile, Sydsudan, har sat sit præg på samfundet. Her er udbredt brug af fysisk vold, mange tilfælde af seksuelle overgreb mod børn og rekruttering af børnesoldater. Desuden bliver mindreårige piger i stigende grad gift bort til ældre mænd, alene for at sikre familiers overlevelse i en region med sult.

Udover de mange krænkelser har de fleste børn i Upper Nile mindst en gang i deres liv måttet flygte til et andet land eller til andre områder af Sydsudan.

Børnevenlige frirum og undervisning i rettigheder

Med midler fra Danmarks Indsamling vil ADRA støtte sydsudanesiske børns ret til en barndom:

Vi vil etablere bygninger på tre af de skoler i Nasir-regionen, som ADRA i forvejen støtter. Bygningerne skal fungere som frirum for de skolebørn, som er mest belastede af traumer efter krig og flugt eller af en barndom under generelt traumatiserende vilkår med vold og overgreb.

I disse frirum vil børnene blive vist særlige hensyn i form af psykisk og social støtte fra voksne, der er uddannet i at identificere og hjælpe udsatte børn. Børn, der har brug for yderligere psykosocial hjælp, vil blive henvist til psykolog og andre relevante sundhedstilbud, hvor disse er tilgængelige.

Samtidig vil ADRA etablere børnegrupper, også med deltagelse af øvrige skolebørn, som skal lære om børns rettigheder generelt. Her vil deltagerne tillige blive undervist i konfliktløsning og i at tale deres egen sag.

For at beskytte børnene er det vigtigt, at alle i lokalsamfundet kender og respekterer børns rettigheder. Derfor vil ADRA tillige undervise forældre, lærere og lokale myndigheder, så de lærer at tage ansvar for børnene og sørger for, at der bliver passet på dem.

Fakta
 • 1,83 millioner mennesker i Sydsudan – hvoraf 63% er børn – er internt fordrevne.
  (UNHCR, humanitært snapshot, juli 2019)
 • Mere end 900.000 børn i Sydsudan anslås at lide af psykisk stress, 2.000 har mistet livet eller er blevet lemlæstet i konflikten, og 2,2 millioner går ikke i skole.
  (“The Out-of-School Children Initiative (OOSCI)” UNESCO, 2018)
 • Det antages, at mere end 19.000 børn i Sydsudan er rekrutteret som børnesoldater.
  (South Sudan Humanitarian Needs Overview 2019, UNOCHA)
 • Det anslås, at mere end 100.000 børn er blevet udsat for overgreb, seksuel og kønsbaseret vold eller rekruttering til væbnede styrker siden starten på konflikten i Sydsudan i 2013.
  (South Sudan Humanitarian Needs Overview 2019, UNOCHA)
 • Brugen af ’Child Friendly Spaces’ (børnevenlige frirum) har i andre sammenhænge resulteret i dokumenteret styrkelse af børns rettigheder, øget børnenes følelse af sikkerhed og resulteret i faldende forekomster af kønsbaseret vold.
  (”The mental health of children affected by armed conflict: Protective processes and pathways to resilience” Theresa Stichick Betancourt and Kashif Tanveer Khan, 2008)
keyboard_arrow_up