CARE 2020: HJÆLP MYANMARS GLEMTE BØRN

Care Danmark Danmarks Indsamling

CARE DANMARK VIL FORHINDRE, AT BØRN I DET ØSTLIGE MYANMAR MÅ FLYGTE FRA KONFLIKTER OG KLIMAFORANDRINGER

Det er ikke nemt at være barn flere steder i det nordøstlige Myanmar. I Lashio-distriktet, som er et af de fattigste områder i hele Sydøstasien, har indbyggerne længe kæmpet med følgerne af de årtier lange og opslidende konflikter. Og med klimaforandringerne har de fattige samfund fået endnu en fjende – nemlig det omskiftelige, ustabile vejr, der gør det svært og til tider helt umuligt at drive landbrug og dermed sikre mad på bordet.

Konsekvenserne at de langvarige konflikter og det ændrede klima er mange, men fælles for dem alle er, at de rammer Lashios børn. 84.0000 børn i Lashio er fejlernærede, og i nogle områder er situationen så alvorlig, at 8 ud af 10 børn er fejlernærede.

Men det er ikke kun maden, der mangler. Mange børn vokser om med afsavnet af en far eller mor, der er rejst væk for at finde arbejde og kunne sende penge hjem. De fejlslagne høster og de konfliktfyldte vilkår betyder også, at flere tyer til kriminalitet og producerer ulovlige trækul, som sælges til nabolandet Kina.

For nogle familier er vilkårene så umulige, at de ikke ser nogen anden udvej end at flygte i håbet om at finde et trygt og sikkert hjem, hvor deres børn kan vokse op – men ofte når de desværre ikke længere end til livet i en flygtningelejr for internt fordrevne.

Selvom situationen i Lashio er slem, er det alligevel ofte lejrene de internt fordrevne, som hjælpen fra landets regering og hjælpeorganisationer er rettet mod. Men for børnene i Lashio, som endnu ikke er flygtet, er der også brug for hjælp. Den hjælp vil CARE Danmark med penge fra Danmarks Indsamling 2020 give Myanmars glemte børn og deres forældre, så de er bedre rustet til at modstå konflikter og klimaforandringer.

CARE Danmark vil blandet andet sikre rent vand, undervise i hygiejne og etablere landbrugsskoler. Med pengene fra Danmarks indsamling bliver der opført tre nye brønde, så der er rent drikkevand – også når voldsom nedbør skaber oversvømmelser, mudderskred og forurener drikkevandet.

CARE Danmark opretter også landbrugsgrupper, hvor en rådgiver hjælper bønderne med ny viden som nye dyrkningsmetoder, nye afgrøder og nye teknologier såsom kunstvanding i de perioder, hvor regnen udebliver. På den måde er de bedre rustet til at modstå klimaforandringernes ødelæggende effekt på landbruget, så børnene ikke længere skal sulte.

Fakta
  • Der bor ca. 1, 8 mio. mennesker i Lashio-distriktet, som er et af Sydøstasiens fattigste områder
  • 90 % af befolkningen ernærer sig ved smålandbrug, som kun lige rækker til at brødføde egen familie
  • Myanmar er blandt et af verdens mest klimaudsatte lande, og det betyder, at høsten ofte slår fejl, og at voldsomme vandskyld forudrener drikkevandet
  • Op mod 8 ud af 10 børn i området er fejlernærede
  • Manglen på mad samt årtiers konflikter betyder, at børnenes forældre enten bliver tvunget ud i kriminalitet eller må flygte
keyboard_arrow_up