VedvarendeEnergi 2020: Tættere på en varig fred i Kerio Valley (tilskudsprojekt)

Rural Women Peace Link og VedvarendeEnergi

Årtiers væbnede konflikter mellem agerdyrkere og nomader i nordvest Kenya har betydet at mange familier og børn er fordrevet fra deres jord.

COVID-19 pandemien har forstærket konflikten da mange fredsbevarende funktioner som møder, større forsamlinger og skole- og uddannelsesinstitutioner ikke kan gennemføres som planlagt. Rural Women Peace Link og VedvarendeEnergi har trods begrænsningerne formået at støtte en række fredsinitiativer gennem det sidste halve år.

Kerio-dalen har i mange år været vidne til væbnede etniske konflikter, der har resulteret i fordrivelse af tusindvis af mennesker, forstyrrelse af uddannelsesinstitutioners arbejde, og folks daglige arbejde.

Efter underskrivelse af West Pokot-Marakwet (WEMA) fredsaftalen i juli 2019 mellem Marakwets, der er agerbrugere, og det pastorale Pokot-samfund, har der været en periode med fred, hvilket førte til genbosættelse af familier og øget landbrugsaktivitet. Freden er imidlertid skrøbelig, da kvægtyverier, hævn for tidligere drab og spændinger fortsætter i Kerio-dalen. Flere initiativer er igangsat for at opretholde freden.

Etablering og støtte til fredskomiteer

Projektet har for nylig planlagt og gennemført et fælles fredsmøde mellem centrale aktører fra myndigheder, lokale ledere, fredsudvalg og borgergrupper. Mødet var organiseret for at imødekomme spændinger forårsaget af falske oplysninger sat i omløb efter afholdelse af en række traditionelle og kulturelle ceremonier i begge etniske grupper. Traditionen er her at som en del af ceremonierne slagtes geder, og deres indre organer “læses” af lokale med særlige evner for dette. Traditionelt har denne læsning medvirket til en fortolkning af aktuelle eller fremtidige begivenheder. Læsningerne denne gang pegede på en fremtid med konflikter og disse traditionelle fortolkninger blev hurtigt spredt i området. Dette medførte en opbygning af spændinger, frygt og reduceret interaktion mellem de to etniske grupper. Agerbrugere flyttede fra deres jord med deres dyr til sikrere områder.

På det aktuelle møde var der stor enighed om at beskytte den fred, der var opnået efter fredsaftalen indgået i juli 2019. For fortsat at kunne bevare freden var det vigtigt at skoler trods epidemien kunne åbne som planlagt i januar, da uddannelse af børn var en af flere nøgler til at opnå en varig fred i området.

Fredskomiteerne anmodede yderligere på mødet amtsregeringerne om at investere i bedre veje mellem områderne, åbning af markeder og sportsaktiviteter og fremme interaktion og økonomisk aktivitet mellem de to etniske samfund.

Trods delvis nedlukning og restriktioner i 2020 har projektet gennemført flere møder med centrale aktører fra myndigheder, lokale ledere og borgergrupper. Eksisterende og nye fredskomiteers aktiviteter er støttet og afviklingen af den internationale fredsdag er blevet støttet organisatorisk og finansielt.

Skolegang og konflikthåndtering

Forudsat at COVID-19 pandemien ikke spreder sig yderligere er det planen at skoler og uddannelsessteder åbner i januar. Det betyder at de udskudte initiativer og aktiviteter i projektet vil blive gennemført i 2021. Først og fremmest vil en Multi Stakeholder Platform blive etableret. Den består af medlemmer fra fredskomiteer, myndigheder og lokale ledere fra begge etniske grupper. Platformen bliver central i faciliteringen af en fortsat konstruktiv dialog mellem de involverede parter i konflikten.

Centralt bliver også at identificere de børn der er ofre i konflikten og få dem tilbage i skolen.

En særlig opgave i 2021 bliver også at identificere og støtte unge der har deltaget i kvægtyverier med uddannelse og opbygning af færdigheder som gør dem i stand til at ernære sig.

keyboard_arrow_up