Igangværende udviklingsprojekter

12 projekter om sult og fødevaremangel

Der står 12 organisationer bag Danmarks Indsamling. De har alle dedikeret et udviklingsprojekt, som pengene fra indsamlingen skal gå til.

Red Barnet: vil etablere madordninger i 25 skoler i Somaliland for 4.000 skolebørn og støtte dem i deres skolegang, som bliver forsømt pga. sult og manglende energi.

Folkekirkens Nødhjælp: vil bekæmpe sult i Uganda ved at sikre mad til mennesker i nød og finde nye, innovative og bæredygtige måder at producere fødevarer på.

Dansk Flygtningehjælp: vil hjælpe unge i flygtningelejre i Sydsudan med at udvikle forretningsideer, lave start-ups så de kan tjene penge til at brødføde deres familier.

Unicef: vil støtte Etiopiens børn under 5 år, gravide og ammende kvinder og unge mod alvorlig fejl- og underernæring gennem bl.a. undervisning og sundhedshjælp.

PlanBørnefonden: vil bekæmpe sult blandt små børn, gravide og ammende kvinder i Somalia og Kenya og støtte lokale unge i at tage del i indsatsen.

Røde Kors: vil støtte mobile sundhedsklinikker i Somalia, så børn og familier ramt af sult får
adgang til livsvigtig sundhedshjælp og bedre ernæring.

Læger uden Grænser: vil behandle underernærede børn i Afghanistan, som lider af de sundhedsmæssige konsekvenser af stigende fødevareusikkerhed i landet.

Care: vil hjælpe fattige kvinder i Bangladesh gennem klima-smart landbrug, så de kan tilpasse sig klimaforandringerne og fortsat skaffe mad til deres børn.

Dansk Folkehjælp: vil forbedre fødevaresikkerheden og sikre god ernæring til udsatte børn under 5 år samt fattige, gravide og ammende mødre i det nordlige Somalia.

Mellemfolkelig Samvirke: vil skabe forsoning gennem fredsinitiativer i Etiopien, og støtte kvinder i at drive virksomhed, så de kan tjene penge og brødføde egne og forældreløse børn.

Oxfam Danmark: vil forbedre de fattigste syriske, libanesiske og migrantsmåbørnsfamiliers ernæring samt bidrage til fredelig sameksistens i Beirut, Libanon

SOS Børnebyerne: vil sikre sårbare familiers adgang til mad og kvalitetsomsorg gennem undervisning og organisering i tæt samarbejde med lokale partnere i Somaliland.

Projekter der støttes af Danmarks Indsamling 2023

De bæredygtige udviklingsprojekter varetages af 12 humanitære organisationer i nogle af verdens fattigste lande. Projekterne er målrettet de stille katastrofer, der ofte forbigår mediernes opmærksomhed. Støtten favner bredt børn i nød, herunder ofre for krig, forfølgelse, hungersnød og naturkatastrofer. Alle projekter bidrager til at opfylde verdensmålene. Se tidligere støttede projekter her.

Kommende projekter: tilskudsprojekter for 2023

Her kan du læse om de tilskudsprojekter, der er godkendt til støtte fra Danmarks Indsamling 2022. Se reglerne for at søge om tilskud til et projekt.

Hvad har Danmarks Indsamling tidligere støttet af projekter? Gennem årene har indsamlingen støttet et bredt udsnit af projekter, der alle har haft til formål at bidrage til FNs Verdensmål. Få overblik over tidligere projekter.

Tilskudsprojekter for 2023 er på vej

FAQ om udviklingsprojekterne

 

Hvilke lande får støtte fra Danmarks Indsamling?
Siden 2014 har Danmarks Indsamling været målrettet de lande, der optræder på OECD’s liste over verdens fattigste lande. De enkelte lande varierer fra år til år baseret på de deltagende organisationers vurdering af, hvor behovet er størst

 

Hvorfor hedder det Danmarks Indsamling, når I kun hjælper børn i udlandet?
Navnet Danmarks Indsamling indikerer at hele Danmark samles om at hjælpe de børn i verden, der er allermest udsatte. Vi fokuserer globalt, fordi vi mener at alle børn har ret til at få dækket basale behov som adgang rent vand, skolegang og lægehjælp.

 

Hvordan sikrer man at penge fra Danmarks Indsamling når frem?
Hver enkelt af de deltagende organisationer skal i deres årsregnskaber vise, hvor mange penge organisationen har modtaget og hvor mange penge, de har brugt på det konkrete projekt, som har modtaget støtte fra Danmarks Indsamling.

 

Hvordan bidrager indsamlingen til FN’s verdensmål?
De udviklingsprojekter der modtager støtte fra Danmarks Indsamling, er underlagt et krav om at skulle bidrage til FN’s verdensmål nr. 1-4 og 6. På den måde sikrer vi sammen en bæredygtig udvikling med verdensmålene i fokus.

keyboard_arrow_up