Udviklingsprojekter 2024

Projekter der støttes af Danmarks Indsamling 2024

De bæredygtige udviklingsprojekter varetages af 12 humanitære organisationer i nogle af verdens fattigste lande. Projekterne er målrettet de stille katastrofer, der ofte forbigår mediernes opmærksomhed. Støtten favner bredt børn i nød, herunder ofre for krig, forfølgelse, hungersnød og naturkatastrofer.

I år samler vi ind til verdens sultne børn. Alle projekter bidrager til at opfylde verdensmålene. Se tidligere støttede projekter her.

FAQ om udviklingsprojekterne

 

Hvilke lande får støtte fra Danmarks Indsamling?
Siden 2014 har Danmarks Indsamling været målrettet de lande, der optræder på OECD’s liste over verdens fattigste lande. De enkelte lande varierer fra år til år baseret på de deltagende organisationers vurdering af, hvor behovet er størst

 

Hvorfor hedder det Danmarks Indsamling, når I kun hjælper børn i udlandet?
Navnet Danmarks Indsamling indikerer at hele Danmark samles om at hjælpe de børn i verden, der er allermest udsatte. Vi fokuserer globalt, fordi vi mener at alle børn har ret til at få dækket basale behov som adgang rent vand, skolegang og lægehjælp.

 

Hvordan sikrer man at penge fra Danmarks Indsamling når frem?
Hver enkelt af de deltagende organisationer skal i deres årsregnskaber vise, hvor mange penge organisationen har modtaget og hvor mange penge, de har brugt på det konkrete projekt, som har modtaget støtte fra Danmarks Indsamling.

 

Hvordan bidrager indsamlingen til FN’s verdensmål?
De udviklingsprojekter der modtager støtte fra Danmarks Indsamling, er underlagt et krav om at skulle bidrage til FN’s verdensmål nr. 1-4 og 6. På den måde sikrer vi sammen en bæredygtig udvikling med verdensmålene i fokus.

keyboard_arrow_up