CARE 2021: Klimafrontens børn – En kamp mod sult og fattigdom blandt børn i Laos

kommende projekter danmarks indsamling

Foto (C) Lea Graugaard, CARE 

I Laos kæmper mødre for at deres børn ikke lider under underernæring & fattigdom. Gennem klimatilpasning er kampen ikke længere håbløs med støtte fra care og danmarks indsamling.

Det er ikke nemt at være barn i Phongsaly-provinsen, som er det fattigste område i Laos. 90% af befolkningen lever for godt 4 kroner om dagen, og 61% af børnene er kronisk underernærede.

Provinsen har heldigvis ikke været hårdt ramt direkte af COVID-19, men livet i området er udfordret på mange andre måder, og den globale pandemi har medført, at den i forvejen relativt afskårede landdistrikt nu er endnu længere væk fra resten af samfundet.

Fattigdom og mangel på tilstrækkelig og sund mad hænger uløseligt sammen, og med klimaforandringerne har det gode, værdige børneliv i Phongsaly fået sig endnu en fjende.

kvindelige småbønder til kamp mod klimaet

Langt størstedelen af befolkningen i Phongsaly er kvindelige småbønder, og klimaforandringernes konsekvenser i form af ændrede vejrmønstre, oversvømmelser og mudderskred betyder, at høsten ofte går tabt.

Regnen kommer ikke, når den skal, så afgrøderne kan vokse – eller også kommer den pludseligt og så voldsomt, at afgrøderne regner væk eller bliver druknet i mudder, når bjergsiderne kollapser.

Derfor bliver det endnu sværere for de kvindelige småbønder at tjene penge på salg af afgrøder og dermed for mødrene at skaffe mad på bordet til deres børn – og det rammer børnene.

CARE og danmarks indsamling støtter kvinderne

Børnene, og specielt pigerne, er nederst i familiehierarkiet. Så når klimaforandringerne rammer er børnene de første til at mærke konsekvenserne i form af mindre, og mindre ernærende mad med fejlernæring og misvækst til følge. CARE har allerede sat ind over for børnesundhed i Phongsaly med et sideløbende projekt, men der er brug for en mere bæredygtig løsning for børnene.

CAREs projekt fører til udarbejdelse af klimaplaner, oprettelse af landbrugsnetværk og finansieringspuljer, og konkrete investeringer i f.eks. brønde, vandingskanaler, bistader, mv., så der fremover kan komme sund og ernæringsrig mad på bordet.

FAKTA

  • Projektet når ud til 5.000 landsbyboere – heraf 1.800 kvinder og 1.400 børn (under 18 år). Gennem kvinderne understøtter vi et mere værdigt liv for nogle af de børn, som i dag lever med de største konsekvenser af klimaforandringerne.
  • Phongsaly er Laos fattigste provins. I Mai og Samphan distrikterne ligger fattigdommen på henholdsvis 87% og 91%. Det er vel at mærke Laos egen national fattigdomsgrænse på blot 4.3 kroner/dagen.
  • Phongsaly er samtidig den provins som har højest tilfælde af kronisk underernæring (54%), særligt blandt børn.
  • Arbejdet foregår i 15 landsbyer fordelt over distrikterne Mai og Samphan i Phongsaly provinsen
  • Projektet når ud til 5.000 landsbyboere – heraf 1.800 kvinder og 1.400 børn (under 18 år).
  • Projektet vil reducere kronisk underernæring blandt børn med mindst 20%.

Klide: DI_2021-2023_CARE_Klimafrontens børn_Laos

keyboard_arrow_up