Oxfam Ibis 2021: Intet vand – ingen fremtid

om danmarks indsamling

Landsbyen Malaky huser Wayuu-folket, hvor Oxfam IBIS bidrager med støtte under den humanitære krise. Foto (C) Oxfam IBIS

Manglen på vand truer Wayúu-folket i Colombia. oxfam ibis sørger for rent vand på skolerne, hvor børnene også skal lære, hvad de kan gøre, når klimaet ændrer sig

Det naturlige vandreservoir bag landsbyen Malaky siger egentlig det hele. I generation efter generation har indbyggerne hentet deres vand her. I den korte regntid blev det fyldt op med vand nok til, at de kunne klare sig igennem de tørre måneder. Men på trods af, at vi lige nu befinder os midt i det, der burde være regntid, ligger der kun et par centimeter grumset vand på bunden af reservoiret. Det er næsten tørret ud – ligesom alt andet i det nordligste Colombia, hvor Wayuu-folket bor.

Det oprindelige folk mærker i allerhøjeste grad klimaforandringerne på deres egen krop. De har altid indrettet sig efter den barske natur. Men i de sidste par årtier er vejret gået amok. Væk er den årlige regntid – i stedet er der nu kun én lang tørketid, afbrudt af voldsomme regnbyger, som skyller alt væk på den tørre jord.

”Jorden er udpint efter årtiers tørke, og det er meget svært at drive de små subsistenslandbrug, som landbefolkningen lever af. Det betyder i realiteten, at den årtusind gamle Wayúu-kultur er truet,” forklarer Grethe Markussen, der er uddannelsesrådgiver i Oxfam IBIS.

TILPAsning til EN NY VIRKELIGHED

Men Wayuu-folket nægter at give op. Og derfor vil de nu i fællesskab finde nye måder at tackle de forandringer, der sker med deres territorium. Med støtte fra Oxfam IBIS via Danmarks Indsamling vil de udvikle undervisningsmaterialer, så de store børn i skolerne lærer om klimaforandringerne – og hvad de selv kan gøre for at tilpasse dig den nye virkelighed.

”Det kan for eksempel være, at eleverne i de ældre klasser skal lære, hvordan de kan være med til at vedligeholde brøndene, så de ikke udtørrer. Eller at de lærer om tørkeresistente planter og nye dyrkningsmetoder, så de kan få ting til at gro i den tørre jord,” forklarer Grethe Markussen.

BÆREDYGTIGE FORANDRINGER

Skolerne skal i det hele taget være omdrejningspunkt for de positive forandringer i de kommende år. Og derfor bliver en vigtig del af projektet også at etablere nye vandforsyninger på ni af de større skoler i området. Det kan i sig selv være med til at fastholde børn i skolen.

”Hvis det her går godt, vil de kommende generationer af Wayuu-folket få en bedre forståelse for, hvordan de kan leve i harmoni med deres traditionelle verdensforståelse – under de nye vilkår, som klimaforandringerne byder dem,” siger Grethe Markussen fra Oxfam IBIS.

FAKTA

  • Kun 4 % af Wayuu-befolkningen i Colombias landdistrikter skønnes at have adgang til rent drikkevand
  • De globale klimaforandringer er ikke den eneste årsag til, at vandet forsvinder: Et internationalt mineselskab har omlagt flere af områdets floder, og de resterende er nu så forurenede, at de reelt er udrikkelige. Væbnet konflikt, kriminelle smuglerbander og store flygtningestrømme fra nabolandet Venezuela er desuden med til at destabilisere området
  • Størstedelen af Wayuu-befolkningen lever af subsistensbrug, og de sidste års tiltagende tørke i området har gjort mange familier afhænge af fødevarehjælp. Det skønnes, at op mod 60% af familierne lever i fattigdom, og antallet at børn under fem år, der er svært underernærede, er seks gange højere end i resten af Colombia – et forhold, der er blevet forværret under pandemien
  • Colombia er hårdt ramt af den aktuelle COVID-19 situation. I den første uge af august blev der registreret det højeste antal smittede i verden i forhold til befolkningstallet. Omkring en million mennesker har været smittet, og næsten 30,000 mennesker har mistet livet til virussen
keyboard_arrow_up