PlanBørnefonden 2021: Børn i en af verdens mest turbulente regioner skal have en god start på livet

kommende projekter danmarks indsamling

Børn som 4-årige Christine fra Togo har også ret til en god start på livet. Foto (C) PlanBørnefonden

I Mali og Togo gør bl.a. terrorangreb, klimaforandringer og sociale normer, at mange børn ikke får den start på livet, de fortjener

De første fem år er de vigtigste i alle børns liv. Det er her, fundamentet for et godt og sundt liv bliver lagt. For at overleve og udvikle livsfærdigheder har børnene brug for ordentlig mad, en tryg og beskyttet opvækst i omgivelser, der ikke gør dem syge, omsorgsfulde forældre og stimulering til at lære og udforske deres omverden.

Men for alt for mange børn i Togo og Mali i Vestafrika er starten på livet meget langt fra det ideal. I Togo dør 67 ud af 1000 børn, før de fylder fem år. Og næsten halvdelen af dem, der overlever, udvikler sig ikke til deres fulde potentiale. Årsagerne er mange og tæller bl.a. fejl- og underernæring, dårlig adgang til vand og sanitet samt forældre, der vokser op i fattigdom og mangler viden om små børns udvikling.

Den perfekte storm

Nord for Togo ligger Mali, der er et af de værste lande at være barn i. For udover de samme faktorer, der gør sig gældende i Togo, kæmper landet også med en mangeårig humanitær krise. Der er jævnligt terrorangreb, der spreder frygt og rædsel, og lokale konflikter mellem landsbyer, der sender familier på flugt. Som om det ikke er nok til at skabe en utryg barndom, er Mali også ramt af en sultkatastrofe.

De mange faktorer skaber en perfekt storm, der gør det meget svært at beskytte børn og opfylde deres vitale behov for overlevelse og udvikling. Offentlige ydelser målrettet børn er brudt ned, familier er fordrevne og fattigdommen forværres. Omkring halvdelen af alle familier i Mali lever under fattigdomsgrænsen.

Coronakrisen gør ondt værre

I både Togo og Mali forværrer COVID-19 den allerede alvorlige situation for børnene. Lukninger af børnehaver går udover deres fysiske, kognitive, sociale, og emotionelle udvikling i de år, der danner basis for deres fremtidige trivsel og mentale og fysiske sundhed. Derfor er det vigtig for PlanBørnefonden at sikre, at børn kan komme i børnehaver, hvor de kan udvikle sig og er trygge og beskyttet mod vold og sygdom.

COVID-19 har også ramt de i forvejen svage sundhedssystemer, som mangler personale og udstyr. De er blevet yderligere belastet og de få ressourcer, de har, bliver fjernet fra mødres, nyfødtes og børns sundhed for at reagere på pandemien. Derfor er det vigtigt at sundhedspersonalet har adgang til nødvendige værnemidler og oplyser om smitteforebyggelse og hygiejne, uden ressourcerne går udover børns sundhed.

Sådan hjælper planbørnefonden

Med midler fra Danmarks Indsamling vil PlanBørnefonden i Togo og Mali arbejde for at forbedre 0-5-årige børns liv med en indsats, der kombinerer sundhed, beskyttelse og uddannelse. Det gør vi bl.a. ved at opføre og udstyre børnehaver, sikre adgang til rent vand, undervise forældre i børns udvikling og træne det lokale sundhedspersonale i at sikre mødre og børns sundhed samt forebygge spredningen af COVID-19.

Projektet vil også inddrage børnenes mødre og styrke deres økonomiske muligheder, så de bedre kan varetage deres børns behov. Derudover arbejder vi med at ændre de kønsstereotyper, der eksisterer, så piger og drenge har lige muligheder for overlevelse og udvikling bl.a. ved at inddrage fædre i børneopdragelse, da de normalt ikke tager del i det.

Alt sammen for at sikre, at selv børn født i en af verdens mest turbulente regioner for en god start på livet, så de kan være med til at løfte sig selv og deres samfund ud af fattigdom.

FAKTA

  • Ca. halvdelen af indbyggerne i Togo og Mali lever under fattigdomsgrænsen
  • I Togo dør 67 ud af 1.000 børn, før de fylder fem år. I Mali er tallet 94
  • 60% af de små børn i Mali er i risiko for ikke at udvikle sig ordentligt på grund af fattigdom. I Togo er tallet 57%

Kilde 1: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=ML-TG

Kilde 2: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Levels-and-trends-in-child-mortality-IGME-English_2020.pdf

Kilde 3: https://nurturing-care.org/wp-content/uploads/2019/09/Country_Profiles_2019.pdf

keyboard_arrow_up