SOS Børnebyerne 2021: Rwandas børn skal vokse op med tryghed og skolegang

danmarks indsamling skoler

Selvom der er sket mange positive fremskridt i Rwanda siden folkedrabet for 25 år siden, lever mange børn i ekstrem fattigdom og med forældre med traumer fra folkedrabet. Foto (C) SOS Børnebyerne, Olivier Rubibi

Børn i Rwanda lever i ekstrem fattigdom, og COVID-19 har kun forværret situationen. SOS Børnebyerne vil give børnene en tryg opvækst og skolegang

Selvom det er over 25 år siden, har folkedrabet stadig en afgørende betydning i dagens Rwanda. Dem, der var børn dengang, er i dag blevet voksne, og mange af dem er i dag selv forældre. Som konsekvens af de voldsomme oplevelser under folkedrabet lider mange forældre af store traumer, og det går ofte ud over børnene. Hertil kommer, at mange familier lever i ekstrem fattigdom.

”Mange familier i Rwanda kæmper med fattigdom og traumer fra folkedrabet, og de har store udfordringer med at give deres børn den trygge, stabile opvækst og skolegang, de har brug for,” forklarer programansvarlig i SOS Børnebyerne Carolina Mieres.

MANGE BØRN KOMMER IKKE I SKOLE

Mange børn kommer ikke i skole, da de er nødt til at hjælpe til i hjemmet, eller fordi forældrene ikke har råd til at betale udgifterne til skolegang. De børn, der kommer i skole, mødes ofte af overfyldte klasselokaler, undervisningsmaterialer i dårlig kvalitet og manglende adgang til rent vand og toiletter på skolerne. Mange lærere kæmper med stress og i mange tilfælde fører det til, at de slår eleverne.

Corona-pandemien betyder, at fattigdommen I Rwanda bliver endnu større, og de børn, der allerede lever en udsat tilværelse, bliver hårdest ramt. Familier, der i forvejen lever i fattigdom, risikerer nu helt at miste sin indtjening, og familierne risikerer at gå fra hinanden. Lige nu er det derfor særligt vigtigt at forhindre, at børn bliver efterladt af deres familier eller må arbejde, fordi forældrene mister deres indtægt.

Bedre forhold for børn i hjemmet og i skolen

SOS Børnebyerne vil med pengene fra årets Danmarks Indsamling hjælpe sårbare børn i Rwanda.

”Projektet har til formål at give familierne de nødvendige redskaber, så de selv bliver i stand til at klares sig og give børnene den omsorg og opvækst, de har brug for. Samtidig er der brug for en styrkelse af skolerne, så børnene trives og får mulighed for at udvikle sig,” fortæller programansvarlig i SOS Børnebyerne Carolina Mieres.

Projektet vil for eksempel tilbyde familierne teknisk faglig træning og adgang til mikrolån, så familierne får bedre mulighed for at tjene penge og får råd til at sende børnene i skole. For at styrke børnenes og familiernes mentale sundhed vil der blive oprettet samtalegrupper i lokalsamfundet. Forældre og børn vil også modtage træning i børns rettigheder, ligesom der ydes hjælp til bedre bolig og skoleuniformer.

BEDRE FAGLIGT NIVEAU

SOS Børnebyerne vil ligeledes arbejde for at løfte det faglige niveau på de offentlige skoler ved at opgradere skolematerialer, forbedre lærernes arbejdsforhold sikre bedre adgang til toilet og rent vand. Målet er, at børnene får en bedre skolegang oplever en større glæde ved at gå i skole.

300 familier, 800 til 1000 børn og 40 skoler fra fire forskellige områder i Rwanda vil få hjælp gennem projektet, der løber fra 2021 til 2023.

FAKTA

  • Under folkedrabet i Rwanda for 25 år siden mistede 800.000 mennesker livet, mens 95.000 børn mistede forældreomsorgen.
  • Der bor i dag 12,3 millioner mennesker i Rwanda.
  • Næsten to ud af tre rwandere lever dog stadig under den internationale fattigdomsgrænse
  • 40 procent af Rwandas befolkning er under 14 år.
  • 94 procent af alle børn i grundskolealderen kommer i skole, men kun 30 procent når til 7. klasse og kun 15 procent fortsætter i overbygningen.

Kilder: UNICEF, Verdensbanken og FN

keyboard_arrow_up