Skattefradrag

Indberetning af CPR-nummer

Fra 1. januar 2012 er der skattefradrag for alle bidrag til velgørende organisationer godkendt efter Ligningslovens § 8 A på op til et samlet beløb på kr. 15.900,- om året. Det er de velgørende organisationer, der indberetter beløbet til SKAT, når året er gået. Folkekirkens Nødhjælp indberetter beløb fra Danmarks Indsamling.

For at få skattefradrag skal både beløb og CPR-nummer indberettes, det gør vi automatisk i januar det efterfølgende år. For bidrag via hjemmesiden og via call centeret kan man oplyse CPR-nummer ved betaling, men dette er ikke muligt for bidrag via 90-numre og sms.

For at opnå et skattefradrag for betalinger via SMS og 90-numre skal bidragyderen rette henvendelse til Folkekirkens Nødhjælp og dokumentere, at beløbet er betalt til Danmarks Indsamling.

Deltagelse i lotteri er IKKE fradragsberettiget.

Betaler du med MobilePay kan du kun opnå skattefradrag, hvis du har slået den funktion til i MobilePay-app’en. Se hvordan du gør.

Alle øvrige henvendelse om indberetning af CPR-numre, spørgsmål om betaling m.m. skal ske til Folkekirkens Nødhjælp, hverdage mellem 10-15 på telefon 33 15 28 00