Deltag som organisation

Sådan vælges organisationerne i Danmarks Indsamling

Den 21. juni 2023 vedtog styregruppen i Danmarks Indsamling en aftale om, hvilke kriterier, der gælder for deltagelse i Danmarks Indsamling fremadrettet.

Kort fortalt er kriterierne de samme, som de hele tiden har været. Men med aftalen er det besluttet, at den såkaldte ”tilskudspulje” falder bort i den form, som den har været anvendt siden 2014, hvor de organisationer, der ikke var blandt de 12 største – og som opfyldte adgangskravene – i stedet kunne søge om tilskud til et konkret projekt indenfor årets tema.

I den nye aftale vil tilskudsorganisationerne kunne få et uøremærket tilskud til organisationens arbejde.

I den aftale, der er indgået, er tilskudsberegningen formuleret på denne måde:

” Fordelingen af tilskud foregår på følgende måde og i nævnte rækkefølge:

Deltagerorganisationerne modtager 90 % af indsamlingens overskud til fordeling mellem sig jf. fordelingsnøglen

De resterende 10 % af indsamlingens overskud fordeles derefter på følgende måde:              

  1. Hvis Danmarks Indsamling har indgået aftale om øremærkede bidrag til en eller flere Deltagerorganisationer og dette bidrag overstiger det beløb, som de nævnte organisationer skal modtage efter fordelingsnøglen, anvendes 10 %-puljen til at sikre, at de pågældende organisationer modtager det beløb, der er aftalt i forbindelse med øremærkningen.
  2. Det resterende beløb udbetales dernæst ligeligt til de godkendte tilskudsorganisationer som en uøremærket bevilling.”

I aftalen, som er nederst på siden, vil alle kriterier for deltagelse i Danmarks Indsamling kunne findes, ligesom oplysninger om, hvordan en organisation kommer i betragtning er beskrevet.

Ansøgning om deltagelse

Alle organisationer, der opfylder alle kriterier som beskrevet i aftalen, kan ansøge om at være en del af Danmarks Indsamling. Har en organisation tidligere været godkendt som enten Deltagerorganisation eller Tilskudsorganisation og lever organisationen fortsat op til kriterierne, skal der ikke ansøges på ny.

Ansøgning om deltagelse skal ske skriftligt og med behørig dokumentation senest den 1. august på info@danmarksindsamling.dk om deltagelse i Danmarks Indsamling det efterfølgende år.

En uvildig instans foretager vurderingen af, hvorvidt en ansøgende organisation lever op til adgangskriterierne.

Tro og love-erklæringer

Hvert år senest den 15. august indsender hver organisation, der tidligere har været godkendt til deltagelse, der ønsker at deltage i Danmarks Indsamling i det kommende år, en revisorpåtegnet tro- og loveerklæring med opgørelse af organisationens Danida-tilskud og egenindsamlingsbeløb til afgørelse af hhv. adgang og fordeling.

Tro og love-erklæringen kan hentes nedenfor og indsendes senest 15. august på info@danmarksindsamling.dk.

Tro og love-erklæringerne skal for Danmarks Indsamling 2025 basere sig på regnskabsåret 2023.

Kriterier for at deltage i Danmarks Indsamling

Aftale om Adgangskriterier og fordelingsnøgle 2025 (download)

DAC-liste over “least developed countries and lower middle income countries” (2020-tal) (Download)

Tro og love-erklæring 2025 (download)

Eksempel på revisorerklæring (ved ansøgning til Almennyttig Udlodningspulje) (Download)

Eksempel på revisorerklæring (ved ansøgning til ULFRI udlodningspulje) (Download)

keyboard_arrow_up