Danmarks Indsamling 2008: Børn skal have lov til at leve

Danmarks Indsamling 2008

I Afrika er det langt fra alle børn, der får et langt og godt liv. I 2008 samlede Danmarks Indsamling ind til at redde børns liv og forbedre de mest udsatte gravides overlevelsesmuligheder.

I Danmark tager vi for givet, at kvinder kan føde på et hospital under sunde og trygge forhold. I Afrika er realiteterne anderledes. Børn dør af sygdomme, der nemt kunne være forhindret. Kvinder dør af fødselskomplikationer, som uddannet personale kunne have afhjulpet. Til Danmarks Indsamling i 2008 blev der indsamlet 68,8 mio. kroner. Det flotte resultatet fra danskerne har ført til, at over en million mennesker indtil nu har kunnet få hjælp og flere børn har fået lov til at leve.

Pengene er blandt andet blevet brugt på at vaccinere 1,4 mio. børn i Somalia, bygge en lægeklinik i Rwanda, installere vandpumper i Liberia og give sundhedsydelser til Batwa-folket i Uganda, der var plaget af en ekstrem høj børnedødelighed.

Mbonyes-nye-hus-1
Mbonye med sine børn foran den nye hytte, han har fået hjælp til at bygge fra Danmarks Indsamling. Mbonye er en del af batwa-folket, der lever på kanten af Ugandas regnskove, og er plaget af en ekstrem høj børnedødelighed. Foto: CARE

 

Status pr. 30.6.2013 for anvendelsen af de indsamlede midler fra Danmarks Indsamling 2008

20102

 

Danmarks Indsamling støttede i 2008

 

Adra

Projektet havde til formål at skabe bedre forhold for gravide kvinder og nyfødte børn i det nordvestlige Liberia.

 

BØRNEfonden

Projektet havde til formål at reducere børnedødeligheden og forbedre levevilkårene for børn i de to regioner Sikasso og Koulikoro i Mali.

 

CARE

Projektet havde til formål at nedbringe børnedødeligheden hos Ugandas Batwa-folk, hvor over halvdelen af børnene dør, inden de fylder fem.

 

Dansk Flygtningehjælp

Projektet havde til formål at mindske børnedødeligheden og fremme den generelle sundhed i Sydøstliberia, ved blandt andet at forbedre adgangen til rent drikkevand.

 

Folkekirkens Nødhjælp

Projektet i Zambabwe havde til formål at træne jordemødre og fødselshjælpere og undervise i amning og ernæring for at modvirke den store dødelighed blandt nyfødte og spædbørn.

 

IBIS

IBIS gennemførte fem projekter som alle havde til formål at forebygge sygdomme som hiv, aids, malaria og diarre. Projekternes formål var at nedbringe særlig børnedødeligheden i fattige by- og landområder i Angola, Ghana, Liberia og Sierra Leone. I Mozambique tog et sjette projekt sig af forældreløse og udsatte børn.

 

Læger uden Grænser

Projektet havde til formål at nedsætte børnedødeligheden på børnehospitalet Island i Liberia.

 

Mellemfolkeligt Samvirke

Projektet havde til formål at bevidstgøre befolkningen i Ugandas landsbyer om deres ret til gratis malariamedicin.

 

Red Barnet

Det ene projekt havde til formål at sikre overlevelsen og give bedre rettigheder til forældreløse og skrøbelige børn i Rift Valley i Etiopien. Det andet projekt forbedrede de basale sundhedsydelser for børn, unge og gravide kvinder i Sierra Leone.

 

Røde Kors

Projektet havde til formål at nedbringe børnedødeligheden i Mali og Liberia.

 

SOS Børnebyerne

Projektet havde til formål at nedbringe børnedødeligheden i Rwanda gennem etablering af en ny klinik og SOS-børneby i provinsen Kayonza.

 

Unicef

Projektet havde til formål at bidrage til en 15 procents reduktion af børnedødeligheden i Somalia.

 

keyboard_arrow_up