Danmarks Indsamling 2009: Giv afrikanske familier en fremtid

Danmarks Indsamling 2009

Danmarks Indsamling 2009 havde som mål at styrke afrikanske familier. Familien er fællesskab og støtte, men alt for mange afrikanske familier har svært ved at give deres børn det allermest nødvendige; tilstrækkelig mad, medicin og en skolegang.

Saraphine og hendes familie bor i Rwanda, der er et af verdens fattigste lande. Gennem støtten fra Danmarks Indsamling har den sårbare familie nu fået et lille hus.

Til Danmarks Indsamling 2009 blev der indsamlet 72 mio. kroner til afrikanske familier. De 12 organisationer har iværksat projekter, der på forskellig vis styrker de mest udsatte af familierne. I Niger har pengene reddet underernærede børns liv og givet fattige familier adgang til livreddende kornbanker. I Rwanda har børn og familier, som ellers ikke havde et hjem fået tag over hovedet. I flere afrikanske lande har pengene givet tusindvis af børn, unge og voksne en bedre uddannelse, som er grundlæggende for udvikling og fremgang. Piger har fået styrket deres rettigheder og familier er blevet hjulpet tilbage til deres jord.

En af familierne er Saraphines. Saraphine bor i et nybygget hus i Rwanda sammen med sin 16-årige datter, sin mor på 86 og to mindreårige forældreløse kusiner. Før det boede familien i en primitiv hytte, der ofte blev oversvømmet. Nu har Saraphine og børnene fået et ordentligt tag over hovedet og en lille køkkenhave, så de sammen har en bedre mulighed for at skabe sig en god fremtid.

Status pr. 30.6.2014 for anvendelsen af de indsamlede midler fra Danmarks Indsamling 2009

2009

 

Danmarks Indsamling støttede i 2009

 

Adra

Projekt ”Plant a Hope” skulle give de værst ramte familier hjælp til at komme ud af en håbløs situation ved at øge deres viden om HIV/AIDS, sikre en næringsrig kost og give familierne mulighed for at skabe en indtægt.

BØRNEfonden

Projektet havde til formål at forbedre undervisningen i grundskolen for børn og unge i fire provinser i det sydlige Burkina Faso.

 

CARE

Projektet havde til formål at forbedre adgangen til mad for Nigers fattige familier.

 

Dansk Flygtningehjælp

Projektet havde til formål at forbedre levevilkårene for den konfliktramte befolkning i Den Centralafrikanske Republik.

 

Folkekirkens Nødhjælp

Projektet i Uganda havde til formål at styrke befolkningens fødevaresikkerhed, adgang til hiv-forebyggende behandling og forberede befolkningen, så den er rustet til de katastrofer, der kan opstå i området.

 

IBIS

I tre af verdens fattigste lande, Sierra Leone, Liberia og Mozambique, satsede IBIS på projekter, der fik piger i skole, og unge kvinder uddannet. Det er nemlig den mest effektive vej til at bryde fattigdomscirklen og skabe en bedre fremtid for dem selv og deres familier.

 

Læger uden Grænser

Projektet havde til formål at hjælpe familier med underernærede børn i Nigers Maradi-region.

 

Mellemfolkeligt Samvirke

I Tanzania er 9282 kvinder i 21 landsbyer blevet undervist i jordlovgivningen og deres rettigheder på området.

 

Red Barnet

Projektet havde til formål at støtte de mest udsatte familier og bryde den onde fattigdomscirkel i Etiopien ved at bidrage til en veluddannet befolkning.

 

Røde Kors

Projektet havde til formål at forbedre levevilkårene for forældreløse og andre udsatte børn og deres familier i Rwandas nordlige Gicumbe-distrikt.

 

SOS Børnebyerne

Projektet havde til formål at bygge og drive en skole i byen Kayonza i Rwanda.

 

Unicef

Projektet har reduceret fattigdom blandt familier i Togos Savanes-region ved blandt andet at forbedre børnenes skolegang.

 

keyboard_arrow_up