Danmarks Indsamling 2010: Afrikas kvinder og akut hjælp til Haiti

I 2010 blev der ekstraordinært samlet ind til to formål. For det voldsomme jordskælv på Haiti den 12. januar 2010 ændrede på et splitsekund dagsordenen for millioner af mennesker. Danmarks Indsamling gik derfor ekstraordinært både til langsigtet udvikling for at støtte Afrikas kvinder samt til jordskælvsofrene i Haiti.

Til gengæld bakkende Danmark op som aldrig før, og Danmarks Indsamling satte i 2010 rekord med hele 130 mio. kroner indsamlet.

Afrika

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Halvdelen af de indsamlede penge gik til Afrika. Støtten fra danskerne er blandt andet blevet brugt til at engagere lokalbefolkningen i Etiopien i kampen mod omskæring af piger, til at styrke det lokalpolitiske engagement hos kvinder i Sierra Leone og til at redde livet på kvinder med fødselskomplikationer i Burundi.

Haiti

Children play at an education center run by Concern Worldwide at Place de la Paix camp in Port-au-Prince, Haiti, Monday, July 5, 2010.

Den anden halvdel af pengene gik til Haiti. Da Haitis befolkning, som i forvejen levede under svært fattige kår, blev ofre for et styrke 7.0-jordskælv, skabte det akut behov for hjælp.  Estimeret omkring 200.000 mennesker blev dræbt, og langt flere mistede deres hjem og muligheden for at skaffe sig mad.

Pengene til Haiti fra danskerne er blandt andet blevet brugt til at sikre 7500 børns fortsatte skolegang i byerne St. Martin og Martissant, og til at sikre omsorg og tag over hovedet til mere end 500 hjemløse børn.

Status pr. 30.6.2015 for anvendelsen af de indsamlede midler fra Danmarks Indsamling 2010

2010

 

Danmarks Indsamling støttede i 2010

 

Adra

Projektet havde til formål at medvirke til en reduceret dødelighed blandt gravide og fødende kvinder i Zimbabwe.

BØRNEfonden

Projektet havde til formål at forbedre kvinders indtjeningsmuligheder i Benin og på den måde hjælpe dem til at skabe bedre livsvilkår for sig selv og deres familier.

 

CARE

Projektet havde til formål at sikre rent vand til byerne Léogâne og Carrefour på Haiti samt at reducere fattigdom hos kvinder og deres familier i Mozambiques Nampula-provins.

 

Dansk Flygtningehjælp

Projektet havde til formål at normalisere og forbedre hverdagen for særligt udsatte kvinder og piger i det nordøstlige Congo.

 

Folkekirkens Nødhjælp

Projektet i Congo havde til formål at sikre familier et forbedret livsgrundlag. Projektet i Haiti hjalp de mest udsatte med blandt andet vandforsyning og uddeling af for eksempel køkkengrej og telte.

 

IBIS

Projektet i Haiti havde til formål at få børn fra byerne St. Martin og Martissant tilbage i skole efter jordskælvet. Projektet i Afrika havde til formål at styrke det lokalpolitiske engagement hos kvinder og unge i Sierra Leone.

 

Læger uden Grænser

Projektet i Haiti havde til formål at opretholde eksisterende aktiviteter iværksat før jordskælvet samt imødekomme akutte behov. Projektet i Burundi havde til formål at nedbringe mødre- og spædbørnsdødeligheden.

 

Mellemfolkeligt Samvirke

Projektet havde til formål at styrke kvinder i Kenya økonomisk, politisk og socialt.

 

Red Barnet

Projektet i Haiti havde til formål at hjælpe Haitis børn. Projektet i Afrika havde til formål at støtte indsatsen mod afskaffelse af sundhedsskadelig praksis (primært tidlige ægteskaber og omskæring af piger) i Etiopiens Amhara-region.

 

Røde Kors

Projektet på Haiti havde til formål at støtte internt fordrevne børn og værtsfamilier i den sydvestlige del. Projektet i Afrika havde til formål at begrænse konsekvenserne af naturkatastrofer i Mozambique.

 

SOS Børnebyerne

Projektet i Haiti havde til formål at skaffe tag over hovedet og omsorg til de børn, der blev forældreløse efter jordskælvet. I Etiopien er der blevet opført et social- og sundhedscenter samt en lægeklinik.

 

Unicef

I Haiti havde projektet til formål at sikre rent vand. Projektet i Afrika havde til formål at øge det nationale fokus på HIV/AIDS blandt kvinder, børn og unge i Cameroun.

 

keyboard_arrow_up