Røde Kors 2012: Bedre livsvilkår for fattige pygmæer i Rwanda

I Rwanda lever 30.000 pygmæer i dyb fattigdom. Lægehjælp, uddannelse og muligheden for at gå mæt i seng ligger langt fra deres hverdag. Røde Kors har i 2012 startet et projekt op, der vil sikre et udvalg af pygmæerne en sund og sikker fremtid gennem bedre livsvilkår.

Siden projektets start i 2012 er der identificeret 146 pygmæfamilier, som vil udgøre projekts kerne.  Der er tale om yderst sårbare familier, hvoraf flere indtil for ganske få år siden har levet i skovene – nærmest totalt isoleret fra omverden.

Rwanda huskes af mange på grund af det bestialske folkemord som fandt sted i 1994, hvor mere end 800.000 mennesker, hovedsageligt etniske tutsier blev dræbt på mindre end tre måneder. Det vil utvivlsomt tage generationer, førend alle sårene fra folkemordet er helet. Men der er sket en forsoningsproces, og det virker som om, at langt flertallet af rwandere på tværs af etniske skel ønsker at opbygge et nyt og bedre samfund.

Pygmæer er den mest udsatte gruppe i Rwanda

Landets mest udsatte og marginaliserede gruppe er utvivlsomt pygmæerne. Pygmæer var i årtusinder de eneste indbyggere i Afrika syd for Sahara. De levede som jægere og samlere i regnskovene omkring ækvator. I dag er der ca. 250.000 pygmæer tilbage i Afrika. De er fordrevet fra deres hjem og lever på flugt, blandt andet fordi regnskovenes arealer er blevet kraftigt minimeret i takt med den økonomiske og teknologiske udvikling.

30.000 pygmæer tilhørende Batwa-stammen lever i Rwanda som en marginaliseret gruppe uden politisk og økonomisk indflydelse. De lever i dyb fattigdom, størstedelen er analfabeter, og det skønnes, at kun to procent af pygmæerne i Rwanda har landsbrugsjord nok til at kunne brødføde sig selv. De fleste pygmæer lever derfor som daglejere, og tvunget af omstændighederne er mange pygmæer også endt som tiggere.

Der bygges huse og latriner

Det umiddelbare mål med projektet er at sikre udvalgte grupper af særligt sårbare pygmæer forbedrede livsvilkår. Det skal opnås gennem en forbedret sundhedstilstand, herunder adgang til læge og undervisning i forebyggende sundhed, adgang til folkeskoleuddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse for de unge i den primære målgruppe. I den forbindelse har Røde Kors trænet de frivillige i forskellige discipliner, herunder indkomstgenererende aktiviteter, hygiejne og vigtigheden af uddannelse. Man er også allerede startet med at betale skolepenge for et mindre antal studerende.

Projektet skal også sikre, at målgruppen har tålelige boligforhold og forbedret adgang til fødevarer gennem enten køkkenhaver og/eller forbedret adgang til jord. Indtil videre er Røde Kors i gang med at bygge 26 huse i Muzanze. Hele området er et vulkanområde og jorden er stenhård, hvilket har givet støre udfordringer end først antaget. Dette særligt i forbindelse med bygningen af latriner. Nogle af de kommende indflyttere er hyret til at foretage en del af det manuelle arbejde i forbindelse med byggeriet.

Udfordringerne i Rwanda er mange

Landet er med sine mere end 11 millioner indbyggere på godt 26.000 kvadratkilometer et af verdens tættest befolkede, hvilket sætter de sparsomme naturressourcer under stort pres. Rwanda er på FN’s Udviklingsorganisations (UNDP’s) udviklingsindeks i 2012 placeret som land nr. 167 ud af 186. Rwanda er således kategoriseret som et af verdens absolut mindst udviklede. Den gennemsnitlige Rwander lever omkring 25 år kortere end den gennemsnitlige dansker. Og bor man i Rwanda går man gennemsnitligt kun i skole i godt 3 år.

keyboard_arrow_up