Mellemfolkeligt Samvirke 2014: Mor overlever oftere i Mozambique

Fødsler er en livsfarlig affære i Mozambique, ikke mindst i det fattige Chibuto-område i den sydlige del af landet. Men der er sket et afgørende skift i unge kvinders adfærd, der er stigende grad henvender sig på sundhedsklinikker for at få vejledning.

Gloria Mandlazi er en lille mozambiquisk pige, der i dag kan se frem til en barndom med både en mor og en far. Det havde ikke nødvendigvis været tilfældet, hvis ikke det havde været for det projekt, som Mellemfolkeligt Samvirke samlede penge ind til under Danmarks Indsamling 2014.
Pengene fra indsamlingen gik bl.a. til at øge antallet af jordemødre og kvalificeret sundhedspersonale på de lokale fødselsafsnit, og til at sikre bedre forhold og hygiejne og livsvigtig medicin. Samtidig skulle kvindegrupper og lokale myndigheder engageres i henholdsvist at kræve bedre vilkår og at opprioritere mødresundheden i området.
41-årige Aida Philip Macuacua var traditionel jordemoder, men blev trænet i moderne teknikker som en del af det projekt, der fik støtte fra Danmarks Indsamling. Siden har hun bl.a. arbejdet på at øge bevidstheden om de moderne metoder, både blandt traditionelle jordemødre og unge kvinder.
En af de kvinder hun konkret har hjulpet er Gloria Mandlazis mor. Aida Philip Macuacua hjalp hende igennem en svær graviditet og bistod senere personalet på en sundhedsklinik under fødslen.
”I dag føler jeg, at der er sket et markant skift i adfærden hos disse kvinder, da mange af dem har været mere positive over at henvende sig ved et sundhedscenter for at få bedre pleje, unge forstår allerede de ricisi, der er ved graviditet, før de er 18 år og tager nu i stigende grad til sundhedsklinikker for at få god vejledning,” siger Aida Philip Macuacua.

I Mozambique vokser tusindvis af børn op uden en mor, fordi dårlige sundhedsforhold gør fødsler livsfarlige. For hver 100.000 fødsler i Mozambique dør omkring 490 kvinder.

De forældreløse børn har dårligere mulighed for at komme i skole og er særligt udsatte for at blive at blive brugt som arbejdskraft i marken eller f.eks. solgt til ‘trafficking’ – et fænomen som i stigende grad er et problem i den sydlige region af Mozambique. I gennemsnit er kvinder 18,8 år første gang, de føder et barn.

Fakta

  • Mozambique ligger i det sydlige Afrika og er et af verdens fattigste lande
  • To tredjedele af befolkningen er under 25 år og næsten halvdelen er under 15
  • I gennemsnit er kvinder 18,8 år første gang, de føder et barn (2003) og gennemsnittet er 5 fødsler per kvinde. (2013)
  • Omkring hvert femte barn er underernæret og lidt flere end hver femte bliver tvunget til at arbejde i en tidlig alder
  • Mødredødeligheden er 490 kvinder ud af hver 100.000 fødsler (2010)
    Kilde: UNDP og CIA World Factbook
keyboard_arrow_up