SOS Børnebyerne 2014: Uvidenhed om hiv og aids får et knæk

I Somaliland arbejder skoleelever og kvinder på at bremse hiv-smitte. Lokale oplysningsagenter er med til at nedbryde tabuer og stigmatisering og i sidste ende redde liv takket være Danmarks Indsamling.

Amina og hendes børns liv var tæt på at bryde helt sammen, da Aminas ægtemand døde af aids. Kort tid efter blev Amina, som er mor til tre, selv syg og fik konstateret hiv. Mens hun lå på hospitalet og kæmpede for sit liv, var hendes tre børn overladt til sig selv. De fik ofte kun et måltid mad om dagen og kom ikke i skole. Pengene fra Danmarks Indsamling 2014 har givet SOS Børnebyerne i Somaliland mulighed for at hjælpe udsatte eneforsørgere som Amina. Hun kom med i projektet i maj 2014. Siden har hun modtaget vejledning om sin sygdom samt økonomisk støtte og iværksætterrådgivning, så hun har kunnet åbne en bod med herretøj. I 2015 har hun udvidet sin forretning til møbler og indbo, og i dag går det så godt for Amina, at hun som kronisk syg eneforsørger nu selv kan brødføde sine børn og betale deres skoleudgifter.

Oplysning forebygger familiesammenbrud

Hiv og aids er stadig et stort tabu i Somaliland. Aids forbundet med stor stigmatisering, udstødelse af lokalsamfundet og sammenbrudte familier. Folk skjuler, at de er smittede, og det er et problem i forhold til at begrænse spredningen. Ifølge de officielle tal har 0,5 procent af befolkningen hiv, men antallet af smittede skønnes at være højere og i vækst. Med hjælp fra Danmarks Indsamling 2014 er SOS Børnebyerne i gang med at øge befolkningens kendskab til, hvordan man forebygger og behandler hiv-smitte. I løbet af 2014 og 2015 har projektet uddannet 15 lokale oplysningsagenter, 40 gymnasieelever og holdt oplysningsmøder for i alt 150 kvinder. Det er med til at nedbryde tabuer og sprede viden om den frygtede sygdom i lokalsamfundene, så sygdom og uvidenhed ikke fører til, at stadigt flere børn bliver forældreløse. Projektet hjælper også børn, som er udsatte, fordi en eller begge forældre er smittede med hiv, kronisk syge eller døde. Indtil videre er 1.200 børn i 218 familier del af projektet, som hjælper dem til et sundere og tryggere liv. De enlige forældre vejledes i at blive selvforsørgende f.eks. ved at sælge grøntsager eller starte syerske- eller kioskforretning. I det kommende år udvides antallet af familier i projektet og oplysningsarbejdet vil nå ud til endnu flere personer.

Mere sikre fødsler

30 procent af børn i Somaliland har mistet en eller begge forældre, og især mødredødelighed er et stort problem. Mødredødeligheden er den andenhøjeste i verden – 1.200 kvinder ud af 100.000 dør som følge af deres graviditet. I Danmark gælder det kun 5 kvinder. Den høje mødredødelighed skyldes ikke mindst, at tre ud af fire kvinder er omskåret, hvilket øger risikoen for livsfarlige komplikationer i forbindelse med fødsel. Desuden føder langt de fleste kvinder i Somaliland hjemme under uhygiejniske forhold og uden professionel barselshjælp. Hiv-smittede kvinder ved ikke, hvordan de skal beskytte deres ufødte børn under fødslen. SOS Børnebyernes sundhedsklinik og –personale i hovedstaden Hargeisa arbejder derfor for mere sikre fødsler for både mor og barn.

Flere får hjælp

I 2016 vil SOS Børnebyerne sammen med den lokale organisation TALOWADAG og Sundhedsministeriet fortsat holde oplysningskampagner på lokale sundhedsklinikker og skoler for at nedbryde fordomme og øge befolkningens viden om hiv-smitte og aids. Samtidig udvides antallet af udsatte familier i projektet, så det i løbet af 2016 vil nå 1.500 børn. Familierne er enten ramt af kronisk sygdom som hiv/aids eller har kun en forsørger, hvilket øger risikoen for, at familien bryder sammen og børnene overlades til sig selv. 2016 bliver desuden året, hvor de første 14 børn på det offentlige børnehjem, Hargeisa Orphanage Centre, flytter ind i et nybygget familiehus bygget med pengene fra DI2014. Som en del af projektet samarbejder SOS Børnebyerne med børnehjemmet, hvor der bor 427 børn og unge, om at forbedre børnenes vilkår og omdanne børnehjemmet fra opbevaring i mørke og triste sovesale til mindre familieboliger med en fast omsorgsperson. Derfor er børnehjemmets personale i 2015 blevet trænet i børns trivsel og udvikling hos SOS Børnebyerne.

Fakta om Somaliland

  • Somaliland er tre gange så stort som Danmark, og der bor ca. 3,5 millioner mennesker.
  • 29 procent af befolkningen i byerne lever under fattigdomsgrænsen på 1,25 USDollar om dagen.
  • På landet lever 38 procent under fattigdomsgrænsen.
  • Over halvdelen af befolkningen er under 18 år.
  • Op mod 30 procent af alle børn har mistet en eller begge forældre ifølge ”2010 Somaliland Child Rights Situation Analysis.”
keyboard_arrow_up