ADRA 2015: Mindre vold og færre seksuelle overgreb i skolerne

I Burundi har ADRA med støtte fra Danmarks Indsamling 2015 nedbragt fysisk afstraffelse, vold og seksuelle overgreb på 30 skoler.

Burundi er et land stærkt præget af vold og usikkerhed. Skolebørn i Burundi er ofte udsat for fysik afstraffelse, vold og endda seksuel misbrug – både fra deres lærere og andre elever. Med hjælp fra Danmarks Indsamling 2015, har ADRA undervist elever og lærere på 30 skoler i børns rettigheder, og på hver skole er der blevet dannet klubber, som har fokus på børns ret til ikke dagligt at skulle frygte vold og overgreb.

 

Projektet har været med til at ændre adfærden, både hos lærere og elever, så der i dag er betydeligt mindre vold eleverne imellem og fysisk afstraffelse fra lærerne på skolerne. ”Træningen kom i rette tid. Jeg plejede at være den, der udførte flest voldelige handlinger mod mine medstuderende. Men nu er jeg total forandret”, fortæller Jean-Luc, en dreng på 17, som gennem projektet har lært om børns rettigheder.

 

Ingen lov mod fysisk afstraffelse i skolerne

I Burundi er der ingen lov, der forhindrer lærere i at bruge fysisk afstraffelse i skolerne, og deres opførelse smitter af på eleverne og er med til at legitimere vold blandt eleverne. Overdreven fysisk afstraffelse og vold i skolerne er en af årsagerne til at mange skolebørn opgiver at gå i skole. Det er især de unge piger, der forlader skolen på grund af de mange seksuelle overgreb.

 

”Drengene på skolen havde ingen respekt for pigerne. De plejede at chikanere dem og tage på pigernes bryster og hår, og alle var ligeglade… Personligt har ADRA projektet lært mig værdier jeg ikke havde før: Retfærdighed, respekt og flittighed i skolen og hjemme”, fortæller Révérien, der er 17 år og medlem af sin skoles rettighedsklub.

 

En lærer på samme skole fortæller også, at færre piger er droppet ud på grund af graviditet, og han mener, at projektet har haft en stor betydning for denne udvikling.

 

Budskabet spredes

Rettighedsklubberne er med til at afholde samfundsmøder og lave radio udsendelser, hvor de spreder budskabet om børns rettigheder. Her spørger børnene direkte politiet, de lokale ledere og skolelederne, hvorfor de ikke gør noget ved volden i og uden for skolerne, og hvorfor voldtægtsmænd ikke bliver straffet. Dette er helt unikt i Burundi, hvor unge traditionelt ikke kan stille krav til voksne.

 

Via disse radioindslag er eleverne i stand til at sprede budskabet om børns rettigheder og kampen mod af vold i skoler ud til mange flere mennesker – og hele Burundi lytter med.

 

Projektets resultater

  • 900 unge mellem 14 og 17 år er blevet undervist i rettigheder og har dannet 30 rettighedsklubber, der bl.a. skal bekæmpe vold i og uden for skolerne
  • 210 lærere, skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledere er undervist i børns rettigheder
  • 299 forældre og lokale ledere er undervist i børns rettigheder og har dannet 30 foreninger, der skal hjælpe børn i lokal området.
  • Volden i 30 skoler er dalet drastisk
  • Forbedret dialog mellem unge og deres forældre
  • Færre unge kvinder under 18 er blevet gravide

Fakta om Burundi

  • 22% af befolkningen er mellem 10 og 19 år
  • 74% af unge kvinder synes det er legitimt at slå sin kone
  • 86% af unge mænd synes det er legitimt at slå sin kone
  • 11% af unge kvinder har fået et barn inden de fylder 18 år

Kilde: UNICEF Burundi

keyboard_arrow_up