BØRNEfonden 2015: Børn i Togo får adgang til livet

BØRNEfonden arbejder på at de mange togolesiske børn, der ikke har en fødselsattest, får adgang til livet og bliver i stand til at gå til eksamen og anmelde forbrydelser begået mod dem.

Uden fødselsattest mangler børn rettigheder

Ifølge FN’s børnekonvention har alle børn fra de bliver født ret til at få et navn og et statsborgerskab. Denne ret er også gældende i Togos nationale lovgivning.  På trods af dette vokser mellem 60 og 65 pct. af børnene i Togos landdistrikter op uden en fødselsattest og dermed uden at eksistere officielt. For disse børn betyder det, at de kommer til at mangle basale rettigheder, når de vokser op. De kan for eksempel få store vanskeligheder med at få adgang til sundhedssystemet, færdiggøre en uddannelse og anmelde forbrydelser begået imod dem.

Der er forskellige årsager til at børn ikke får deres fødselsattest. Ofte skyldes det, at forældrene ikke er klar over, hvor vigtige fødselsattester er for deres børn, og at myndighederne har pligt til at sikre adgang til dem. Samtidig har mange forældre ikke ressourcerne til at dække transportudgifterne til registreringskontorerne og selve registreringen. De manglende fødselsattester skyldes dog også, at regeringen mangler viden og kapacitet til at koordinere og øge adgangen til registreringen af nyfødte børn.

 

Pigen uden papir

For 14 årige Suzanne Tamaya betød manglen på en fødselsattest, at hun mødte store faglige og sociale vanskeligheder i skolen:

”I skolen gav mine venner mig tilnavnet ’pigen uden papir’. Jeg følte mig ydmyget og såret, når mine venner kaldte mig det. Uden en fødselsattest kan ingen studerende bestå deres eksamen,” Fortæller Suzanne og fortsætter:

”Chefen for BØRNEfondens udviklingscenter kom til min far og forklarede at det hastede med en fødselsattest, og bad ham bidrage til at få anskaffet den. Endelig kunne jeg få min fødselsattest og få mit eksamensbevis. Jeg takker alle dem, der støttede mig i denne svære tid.”

 

Øget viden giver adgang til livet

Med støtten fra Danmarks Indsamling arbejder BØRNEfonden på at sikre at børn i Togo får en fødselsattest og vokser op med en officiel identitet. Overodnet har projektet nået 73.513 mennesker, som har fået støtte på forskellige områder.

 

Et af BØRNEfondens indsatsområder er at udruste regeringssystemet i Togo til at sikre let adgang til fødselsattester. Siden projektets start har BØRNEfonden kapacitetsopbygget 64 sundhedscentre til at rådgive om fødselsattester som en del af fødselsforberedelsen for gravide kvinder og kommende fædre. Som en del af kapacitetsopbyggelsen er 4.819 nyfødte børn blevet registreret i sundhedscentrene og henvist til registreringskontorer for at få en fødselsattest.

 

BØRNEfonden arbejder yderligere på at styrke familier til at efterspørge deres børns og børnebørns ret til identitet. Dette arbejde har indtil videre resulteret i at 1.191 forældre og lokale ledere har modtaget undervisning i børns beskyttelse og ret til identitet. Disse forældre og lokale ledere udfører nu oplysningsarbejde, som 56.626 mennesker, indtil nu, har deltaget i.

 

Civilsamfundet i Togo spiller en vigtig rolle i forhold til at promovere børns ret til identitet og påvirke beslutningstagere til at prioritere børns adgang til fødselsattester. På dette område har BØRNEfondens arbejde resulteret i etableringen af 289 landsbykomiteer, som skal tale børnenes sag. Disse komiteers fortalerarbejde har blandt andet ført til åbningen af 26 nye registreringskontorer i Togo – og har dermed forkortet børnenes vej til en identitet.

Projektets resultater

Antal personer projektet har støttet:

  • 57.817 forældre og lokale ledere
  • 15.024 børn og unge
  • 475 lokale sundhedsagenter
  • 198 sundhedsmedarbejdere
  • 8 ansatte i registreringskontorer

Antal nye registreringskontorer etableret:

  • 26

Fakta om Togo

  • Der bor 7,0 mio. mennesker i Togo
  • 52,5 pct. af befolkningen i Togo lever for under 1 USD om dagen
  • Togo er nummer 162 ud af 188 på FN’s indeks for menneskelig udvikling
  • Den forventede gennemsnitlige levealder i Togo er 59, 7 år

Kilde: UNDP

keyboard_arrow_up