Folkekirkens Nødhjælp 2015: Køkkenhaver giver ældre værdighed i Kirgisistan

Udsatte ældre i Kirgisistan oplever aldersdiskrimination og lever i fattigdom. Men med penge fra Danmarksindsamlingen 2015 får de værdigheden tilbage bl.a. ved at dyrke egne grøntsager.

65-årige Anipa Koicheva bor sammen med sine børn og børnebørn – i alt bor de ni mennesker i et hus med et enkelt værelse nær hovedstaden Bishkek.

 

Anipa har som udgangspunkt kun sin pension til at forsørge sig. Den består af det, der svarer til knap 500 kr om måneden. Men Anipa er også med i en af de selvhjælpsgrupper, Folkekirkens Nødhjælp har etableret for de penge, der blev samlet ind i forbindelse med Danmarks Indsamlingen 2015.

 

I selvhjælpsgruppen lærer hun blandt andet at dyrke bæredygtige grøntsager i drivhus, fremstille kompost, beskære, gøde, om hønseavl, strikning, konservering og bagning.

 

Fra familiens overhoved til bunden af hierarkiet

Traditionelt har ældre i Kirgisistan nydt høj status som familiens overhoved, men i dag lever mange ældre i dyb fattigdom og hører til samfundets mest sårbare.

 

Det skyldes flere faktorer bl.a. en meget lav pensionsydelse og dårlig sygesikring. Desuden immigrerer mange yngre kirgisere for at finde arbejde og efterlader de ældre til at tage sig af børnene, men uden mulighed for at arbejde.

 

Samtidig oplever flere og flere ældre at blive aldersdiskrimineret og udsat for både fysisk, psykisk og seksuel vold. Ældre ses som en byrde, og ægtemænd, der er nået op i alderen ønsker at dø før deres kone af frygt for, at deres børn ikke vil tage sig af dem.

 

Hjælp til selvhjælp

For de penge, danskerne donerede ved Danmarks Indsamling 2015 arbejder Folkekirkens Nødhjælp for at give ældre værdigheden tilbage med projektet ”At blive gammel med værdighed i Kirgisistan.”

 

Et af tiltagene i projektet går ud på at samle de ældre i selvhjælpsgrupper. Her bliver de ældre

undervist i bæredygtigt landbrug som f.eks dyrkning i drivhus, bæravl, fremstilling af mejeriprodukter, samt hønseavl, strikning, konservering og bagning – og i, hvordan de kan sælge deres produkter.

 

Aktiviteterne skal give de ældre en ekstra indtægt til supplement af deres pensioner. Deltagerne får undervisning og de nødvendige redskaber og materialer stillet til rådighed til at sætte aktiviteterne i gang.

 

Grupperne giver desuden et værdifuldt socialt netværk, som er vigtigt for de mange, der bor alene og langt fra deres slægtninge, som er rejst bort for at tjene penge andre steder.

 

Værdigheden kommer af muligheden for at bidrage

I selvhjælpsgrupperne bliver de ældre også undervist i deres rettigheder og Folkekirkens Nødhjælp bistår også med psykolog og advokathjælp til det voksende antal ældre borgere, der oplever vold og overgreb.

 

Manglen på respekt er heldigvis ikke problemet for Anipa Koicheva.

”Ligesom alle andre har jeg konflikter med mine børn og børnebørn, men de respekterer og elsker mig,” siger hun.

 

Sammen med de andre pensionister har Anipa allerede høstet de første grøntsager. Høsten kan sælges, og overskuddet bruger hun til at supplere sin pension, så hun kan købe mad og medicin til sig selv og sin familie og på den måde bidrage til at forsørge familien.

Projektets resultater

  • I alt er der etableret 46 drivhuse i området omkring hovedstaden Bishkek og Jalal-Abad-regionen. I drivhusene bliver der blandt andet dyrket agurker og tomater.
  • 24 selvhjælpsgrupper har etableret hønseavl
  • 5 selvhjælpsgrupper producerer mejeriprodukter
  • Der er også etableret 12 forsøgsmarker med jordbær og hindbær.

Fakta om Kirgisistan

  • I Kirgisistans hovedstad lever ca. 6597 marginaliserede, udsatte ældre mænd og kvinder i fattigdom. De mangler mad og mange oplever diskrimination, voldelige overgreb og udnyttelse.
  • Folkepensionen i Kirgisistan svarer til knap 500 danske kroner
  • En person over 60 år har brug for mindst 780 DKK om måneden for at kunne dække de basale behov, skønner Folkekirkens Nødhjælps lokale partner.
keyboard_arrow_up