BØRNEfonden 2016: Iværksætteri er unges vej ud af fattigdom

Mange unge i Benin har udsigt til et liv i fattigdom. Ved at træne dem i iværksætteri får de kompetencer til at skabe sig en indkomst og en fremtid uden fattigdom. Foto: BØRNEfonden

Støtte til iværksætteri hjælper unge i Benins landområder med at slippe ud af arbejdsløshed og skabe sig en fremtid.

Iværksætteriprojekt har løftet flere end 2000 unge i Benins landområder ud af fattigdom og arbejdsløshed og ind i beskæftigelse.

Forestil dig, at du bor i en lille landsby. Du er vokset op i fattigdom, så din familie kan ikke hjælpe dig økonomisk. Jobmulighederne er få, du har ingen uddannelse eller adgang til nogen. Du vil gerne have mulighed for at klare dig selv. Måske starte en lille forretning. Men du ved ikke hvordan, og du kan ikke få støtte eller låne penge nogle steder.

Det er virkeligheden for mange unge i landområderne i Benin. Udsigten til et liv i fattigdom gør, at mange unge prøver lykken i de større byer eller i nabolande. For mange lykkes det dog ikke, så de ender i underbetalt og – i nogle tilfælde – farligt arbejde. De fastholdes i fattigdom.

En farefuld fremtid

De fleste unge ønsker ikke at flygte fra deres landsby og deres familie. Men i fortvivlelsen over ikke at kunne forsørge sig selv og i manglen på bedre alternativer, udsætter de unge sig selv for fare, når de jagter drømmen om en bedre fremtid.

Nogle unge fra Benins landdistrikter tyer til at sælge benzin i dunke eller glasflasker i vejkanterne. Ofte bliver benzinen transporteret mange timer ad snoede, bumpede veje med fare for eksplosion, forbrændinger og alvorlige sygdomme til følge.

Mange unge piger udsætter sig selv for alvorlig fare, når de forlader deres landsbyer for at finde arbejde. Nogle søger ind til storbyen Cotonou, hvor de kan ende som prostituerede. Livet som prostitueret indebærer en høj risiko for seksuelt overførte sygdomme, tidlig og ufrivillig graviditet og aborter foretaget under uhygiejniske og usikre forhold.

I de værste tilfælde ender en ung mand eller kvinde som en af de titusinder af bådflygtninge, der farefuldt krydser Middelhavet med et spinkelt håb om en fremtid uden fattigdom og arbejdsløshed i Europa.

Iværksætteri er vejen ud af fattigdom

Med støtte fra Danmarks Indsamling 2016 har BØRNEfondens projekt i Benin hjulpet flere end 2000 unge i Benins landområder med at komme i beskæftigelse, primært inden for landbrug.

Projektets vigtigste formål er at sikre, at unge får muligheden for at skabe sig en indkomst, så de kan forsørge sig selv og deres familie. Men de skal have kompetencerne. De unge modtager derfor træning i iværksætteri, de får mentorstøtte, og de danner netværk og skaber kontakt til relevante partnere som finansinstitutter og kommuner for at styrke deres økonomiske muligheder.

Siden projektets begyndelse i 2016 har mere end 2000 unge modtaget undervisning i iværksætteri og lært om forretningsplaner og økonomi. 120 unge har oprettet konti hos mikrofinansinstitutioner, så de kan få deres forretningsplaner ført ud i livet og løfte både sig selv og deres lokalsamfund ud af fattigdom.

Resultater

  • Mere end 2000 unge har modtaget undervisning i iværksætteri.
  • 1200 unge kvinder har deltaget i en iværksætterkonkurrence.
  • 120 unge har i august 2017 oprettet konti hos mikrofinansinstitutioner.
  • Alle syv kommuner, der er en del af projektet, har formuleret handlingsplaner på området og oprettet lokale komiteer, som håndterer aktiviteter til fordel for de unge.
  • De unge i Ounhi kommune har på eget initiativ oprettet et lokalt iværksætterfællesskab.

Fakta om Benin

  • Der bor 10,9 mio. mennesker i Benin.
  • Den forventede levealder i Benin er 59,8 år.
  • Benin er nummer 167 ud af 188 på FN’s indeks for velstand og udvikling i verdens lande.
  • Gennemsnitsalderen for befolkningen i Benin er 18,6 år (i Danmark er den 41,6).

Kilde: UNDP

keyboard_arrow_up