CARE Danmark 2016: Små lån giver bønder en sikker fremtid

Før gemte de fattige bønder i Laos’ afsidesliggende bjerglandsbyer deres få spareskillinger under madrassen. Med penge fra Danmarks Indsamling har bønderne nu lært, hvordan de via spare-låne-grupper kan lave deres egen bank, hvor de opspare og låne penge. Foto: Erik Junge Madsen / CARE

I bjerglandsbyerne i Laos er der ingen banker – og dermed heller ingen steder, hvor de fattige bønder kan opspare eller låne penge. Med støtte fra Danmarks Indsamling har bønderne nu lært at danne deres egne banker.

Før gemte kvinderne i landsbyen Namloy deres få spareskillinger under madrassen eller investerede dem i eksempelvis husdyr. Men husdyr kan dø, og penge under madrassen kan blive stjålet. I dag putter kvinderne deres sparepenge i en pengekasse, som i alt sin enkelthed udgør deres lokale bank.

Spare-låne-grupper giver tryghed

I de isolerede bjerglandsbyer i Phongsaly-provinsen i Laos lever de fattige bønder uden adgang til banker. Og fraværet af banker betyder, at der ingen steder er at spare sine penge op eller tage lån til rimelige renter.

Derfor har CARE Danmark med penge fra Danmarks Indsamling hjulpet bønderne til at slå sig sammen i det, der kaldes spare-låne-grupper. En spare-låne-gruppe består af ca. 15-20 kvinder, der i fællesskab sparer penge op og låner dem ud til hinanden. Grupperne betyder, at bønderne nu kan investere i deres landbrug, sikre sig mod sygdom, fejlslagne høster eller vejrkatastrofer – eller blot have en ekstra indtægt.

Èn pengekasse og tre hængelåse

I landsbyen Namloy består spare-låne-gruppen af 17 kvinder. De har alle været igennem et uddannelsesforløb, hvor de har lært at holde styr på finanserne. Kvinderne har blandt andet lært, hvordan man vælger en bestyrelse, håndterer konflikter om udlån, og hvordan man fører regnskab.

En gang om ugen mødes de 17 kvinder, og her aftales det, hvem der kan tage et lån fra de opsparede penge. Pengene opbevares i en pengekasse med tre hængelåse, hvor nøglerne er fordelt mellem tre af gruppens medlemmer for at undgå tyveri. Renten på lån fastsættes af gruppen, og en til to gange om året udbetales opsparing og renter til gruppens medlemmer.

Vejr og bankbehov hænger sammen

Og netop muligheden for at spare op og låne penge er vigtig for de fattige bønder i Laos, fortæller CARE Danmarks projektleder Flemming Gjedde-Nielsen.

”Klimaforandringer og det omskiftelige vejr betyder, at bønderne er nødt til at investere i deres landbrug og for eksempel hurtigt skal kunne købe såsæd og gødning. Det kan være svært, hvis man ingen penge har, men nu kan de låne penge i grupperne. Ligeledes kan de også investere i deres landbrug og på den måde udvikle det, så det ikke kun giver mad på bordet til dem selv, men også genererer et overskud, de kan sælge og tjene på,” forklarer Flemming Gjedde-Nielsen.

Optimeret landbrug

Projektet i bjerglandsbyerne har foruden spare-låne-grupper også organiseret bønderne i erfa-grupper, hvor de deler viden og lærer af hinandens erfaringer. Her hjælper lokale landbrugsteknikere bønderne med at optimere deres landbrug. Blandt andet bliver bønderne introduceret for nye afgrøder, der passer bedre til det omskiftelige vejr, men de lærer også, hvordan de ved hjælp af eksempelvis vejrudsigter kan planlægge deres landbrug bedre og vælge de bedst egnede afgrøder, så- og høsttidspunkter.

Resultater

  • Ni spare-låne-grupper
  • Erfaringsgrupper (Farmer Learning Networks) hvor bønderne får hjælp til at udvikle deres landbrug via blandt andet nye afgrøder, vejrudsigter, nye teknikker og lignende.

Fakta om Laos

  • Der bor 6,8 mio mennesker i Laos
  • Hver fjerde laot lever i fattigdom, men i de bjerglandsbyer, hvor CARE arbejder, er tallet helt oppe på ni ud af ti.
  • To ud af tre bønder i bjerglandsbyerne har oplevet at sulte, fordi vejret har fået høsten til at slå fejl.
keyboard_arrow_up