Dansk Flygtningehjælp 2016: 48.000 har fået stillet sulten i Sydsudan

Sydsudan er i knæ, men disse børn fra Batil Flygtningelejr og godt 48.000 personer har fået livsvigtig mad gennem pengene fra Danmarks Indsamling.

Godt 48.000 personer har nu fået stillet sulten gennem Danske Flygtningehjælps projekt i Sydsudan.

Fornyede kamphandlinger i Sudsudan har ført til en stor fødevarekrise, hvor mere end seks millioner mennesker ifølge FN har brug for nødhjælp for at kunne overleve.

Gennem Dansk Flygtningehjælps indsats for penge fra Danmarks Indsamling har godt 39.000 personer fået hjælp til selv at gøre en indsats mod den mangel på mad, som er særligt udtalt i Sydsudan nu.

Kvindernes køkkenhaver

Nura er alenemor til seks børn i Yusuf Batial-flygtningelejren i Maban, Sydsudan, hvor hun leder en gruppe på 15 kvinder, som gennem pengene fra Danmarks Indsamling har fået etableret en køkkenhave til fælles brug i lejrens kvindecenter. Nura fortæller:

”Før jeg blev en del af programmet havde jeg ingen indtægt. Nu kan jeg dyrke grøntsager, som jeg sælger på markedet, så nu har jeg mulighed for at betale medicin, mad og skolepenge til mine børn”. Og Nura er ikke den eneste, som glæder sig.

Fra nødhjælp til selvhjælp

Tusindvis af familier har med penge fra Danmarks Indsamling fået hjælp i områderne ’Ajoung Thok’ og ’Maban’. Nogle har fået adgang til køkkenhaver og dyrker grøntsager, der kan blive solgt på markedet. Andre har fået tildelt frugttræer og dermed en mangeårig adgang til vitaminholdig kost.  Atter har nogen fået landbrugsredskaber eller såsæd. Nogle er blevet trænet i at dyrke såsæd eller i at spire, bruge gødning eller simpelthen i at optimere deres landbrugsmetoder for både korn og grøntsager.

”Mange af deltagerne i projektet har i årevis været vandt til alene at modtage nødhjælp i form af fødevareprodukter fra hjælpeorganisationer. Med dette projekt har de skulle indstille sig på at engagere sig i et lidt mere længerevarende projekt, hvor fremgangsmetoderne var anderledes end dem, de var vandt til at bruge i deres hjemland. Og resultaterne er fantastiske”, fortæller Ayo Degett, der har været ansvarlig for projektet, og forsætter:

”Massive etniske uroligheder i de to områder, har givet store udfordringer i løbet af de to år, projektet har været i gang. Haverne er desuden blevet ofre for oversvømmelser, regntiden har været forsinket og landets infrastruktur er røget endnu mere i knæ. Men nu har vi startet kimen til bæredygtig selvhjælp”.

Videresalg af såsæd

En af projektets største successer er en såkaldt ’såsædscyklus’, hvor de mere erfarne eller dygtige projektdeltagere dyrker nyt såsæd/frø i deres haver, som Dansk Flygtningehjælp køber af dem og udleverer til særligt fattige, udsatte familier. Det skaber et stort engagement at vide, at der er et marked for det, man dyrker.

”Gennem såsæds-cyklussen bliver udgifterne holdt nede for Dansk Flygtningehjælp, som på denne måde sparer udgifter til dyr transport fra hovedstaden Juba til lejrene, da de nu opkøbes lokalt på stedet. Det er en stor succes”, afslutter Ayo Degett.

Resultater

  • Målet med projektet er at opbygge værtssamfundene og flygtningenes modstandskraft for at kunne komme igennem svære perioder og afhjælpe den kroniske fattigdom og mangel på mad som er særligt udtalt i Sydsudan for tiden.
  • Med midler fra Danmarks Indsamling sikrer Dansk Flygtningehjælps projekt hårdt tiltrængt bæredygtig fødevarehjælp til de mest udsatte familier berørt af konflikter i Sydsudan – herunder både sudanesiske flygtninge i Sydsudan og deres lokale værtssamfund.
  • Projektets målgruppe er 10.655 husstande eller ca. 48.915 personer. Til dato har cirka 48.750 fået hjælp.

Fakta om Sydsudan

  • Over to millioner Sydsudanesere er fordrevet fra deres hjem, nogle er internt fordrevne mens andre er flygtet til nærområderne i Uganda, Kenya, Congo og Ethiopien.
  • Sikkerhedssituationen i Sydsudan er fortsat meget turbulent. Fredsforhandlinger brød sammen i 2016 og efterfølgende kamphandlinger har først til en række angreb i flere regioner af landet. Heriblandt Upper Nile State og Maban hvor Dansk Flygtningehjælps projektet bliver implementeret.
  • Eftervirkningerne af de fornyede kamphandlinger har ført til en stor fødevarekrise, hvor mere end seks millioner mennesker har brug for nødhjælp for at kunne overleve i følge FN.
  • Ifølge FN er op imod 80 pct. af regionerne i Sydsudan præget af fødevarekrisen, og i flere af regionerne er der blevet erklæret hungersnød. Derfor et dette projekt faldet på et på et meget tørt sted.
keyboard_arrow_up