Folkekirkens Nødhjælp 2016: Cambodjanske kvinder bryder gammeldags kønsroller

Perl Sinat er en af de kvinder, der har deltaget i en spare-lånegruppe og blevet undervist i sine rettigheder. Hun er nu selv frivillig og fortaler for kvinders ret til at deltage i lokale beslutninger. Fotograf: Folkekirkens Nødhjælp

Med undervisning i nye landbrugsmetoder og kvinders rettigheder giver Folkekirkens Nødhjælp cambodjanske kvinder mulighed for at skabe en indtjening og få indflydelse i samfundet.

Diskrimination og forskelsbehandling er hverdag for mange kvinder i Cambodja. De står ofte uden for muligheder og indflydelse i samfundet.

Men med støtte fra Danmarks Indsamling har Folkekirkens Nødhjælp givet over 17.000 cambodianere – både mænd og kvinder – undervisning i kvinders rettigheder i fx politiske processer. Det betyder, at kvinderne bliver rustet til at indgå i beslutningsprocesser og i langt højere grad tør tage ordet. Samtidig betyder det, at lokale mandlige ledere forstår vigtigheden af at inddrage kvinderne.

På trods af fremskridt i Cambodja efter årtiers folkemord og borgerkrig har mange cambodjanere har ikke fået del i fremskridtets goder. Næsten 20 % af befolkningen lever i ekstrem fattigdom (for 1,25 USD om dagen).

Kvinderne er hårdest ramt pga. de konservative normer og ringe mulighed for at få uddannelse og økonomisk råderum. Det hæmmer også deres deltagelse i de politiske processer, der har direkte indflydelse på deres liv.

Landbrug, husdyravl og håndværk giver kvinderne giver indtjening og selvtillid

Folkekirkens Nødhjælp ruster kvinder i Cambodia til at få økonomisk og demokratisk indflydelse i samfundet, så de kan kæmpe sig ud af fattigdom.

Kvinderne bliver blandt andet undervist i at dyrke grøntsager, holde høns eller at væve. Og kvinderne, har evnet at omsætte deres nye viden, så udbyttet af deres jord eller køkkenhaver f.eks er blevet to til tre gange højere end fattigdomsgrænsen.

Den nyvundne økonomiske selvstændighed har givet mange af kvinderne mod til at udfordre den gamle samfundsorden og kræve deres ret til at deltage i beslutningsprocesserne i deres landsbyer og lokalområder.

Det gælder for eksempel Perl Sinat, en husmandskone fra Siem Riep-provinsen.

Ægtemanden følte sig truet af konens nye færdigheder

Perl Sinat er en af de kvinder, der har oplevet ændringer efter at have modtaget undervisning. Hun har både været med i en spare- lånegruppe og et landbrugskooperativ til undervisning i kvinders rettigheder og forebyggelse af vold i hjemmet.

Sinat deltog også i en lederuddannelse og blev en af undervisningsprogrammets lokale fortalere for kvinders ret til at deltage i lokale beslutninger.

Men Perl Sinas mand var ikke begejstret. Han følte sig truet af sin kones nye rolle og hendes engagement uden for hjemmet og forlangte, at hun skulle holde op. Men Perl Sinat gav sig ikke så let. Hun brugte den myndighed, hendes nye stilling havde givet hende plus sin viden om kvinders – og dermed hendes egen – ret til politisk og økonomisk deltagelse til at overbevise sin mand om, at de skulle søge rådgivning.

Under rådgivningsforløbet lykkedes det parret at bilægge deres uenigheder og i stedet samarbejde om at forbedre forholdene for flere fattige og sårbare kvinder i deres landsby.

Resultater:

 • 17610 personer (heraf 7931 kvinder) er blevet undervist i menneskerettigheder i almindelighed – og kvinders rettigheder i særdeleshed.
 • Mange kvinder har påtaget sig lederrolle i deres lokalsamfund, både inden for landbrugskooperativer og i andre indkomstgenererende grupper.
 • Flere kvinder er blevet aktivt engageret i lokale beslutningsprocesser på både landsbyniveau og kommunalt niveau (her har kvinder udgjort op til 80 % af de beslutningsberettigede medlemmer inden for udvalgte områder). Derfor tager lokale budgetter nu hensyn til kvinders behov og bevilger penge til særlige indsatsområder, som kvinder har identificeret under budgetforhandlingerne.
 • 2927 husmandskoner er blevet undervist i nye landbrugsteknikker, bl.a. i husdyrhold inden for svineopdræt, kyllinge- og andeopdræt, køkkenhavedyrkning, grøntsagsproduktion, dambrug m.m.
 • Gennem deltagelse i landbrugskooperativer har kvinder fået undervisning i regnskab og basalt købmandsskab og derigennem fået bedre mulighed for at afsætte deres varer på det lokale marked.
 • De deltagende landbofamilier, heraf mange enlige mødre, har forbedret deres levestandard.
 • 55 % af de kvinder, der er blevet undervist i nye landbrugsmetoder, har øget deres daglige indkomst.
 • 45 % af deltagerne fortæller, at de har fået bedre råd til basale fornødenheder og pludseligt opståede udgifter.
 • 46 % har forbedret deres sundheds- og ernæringstilstand.
 • 50 % har forbedret deres hygiejne- og toiletforhold.
 • 1925 voldsofre, heraf 1134 kvinder, har fået lægebehandling – herunder en række menneskeretsaktivister, der har modtaget akut førstehjælp efter politivold.
 • I alt har 88.530 personer fået støtte gennem projektet. Heraf er ca 60% kvinder.

Fakta om Cambodja

 • 15,3 mio. indbyggere – 80 % lever på landet.
 • Flere end 2 mio. cambodjanere blev myrdet under Pol Pots Khmer Rouge-regime.
 • Over halvdelen af befolkningen er derfor under 24 år.
 • I juni 2016 opgraderede Verdensbanken Cambodja fra lavindkomstland til lavere mellemindkomstland.
 • 20 % af befolkningen lever dog stadig i ekstrem fattigdom (1,25 dollar om dagen).
 • Ca. 26 % af befolkningen kan hverken læse eller skrive.
keyboard_arrow_up