Læger uden Grænser 2016: Bedre forhold for børn og voksne med hiv

”Med en effektiv behandling mod hiv er det muligt at leve et nogenlunde normalt liv”, siger vores direktør Jesper Brix, som her besøger vores hiv-projekt i Kinshasa i DR Congo. © Anne Sophie Bonefeld/Læger uden Grænser

Med hjælp fra Danmarks Indsamling har børn og voksne med hiv har fået bedre mulighed for at få deres sygdom under kontrol i Kinshasa, Den Demokratiske Republik (DRC).

Der menes at være 36,7 mio. mennesker smittet med hiv/aids på verdensplan (kilde: UNAIDS). Sygdommen er mest udbredt i de afrikanske lande syd for Sahara, som også er blandt de fattigste lande i verden.

UNAIDS vurderer, at der i DRC lever over 1 million mennesker med hiv/aids, og over 70 procent af landets befolkning lever under fattigdomsgrænsen. Hiv/aids har enorme konsekvenser for samfundet og er med til at fastholde mennesker i fattigdom.

Mennesker smittet med hiv møder mange udfordringer og barrierer på grund af deres sygdom såsom stigmatisering fra deres omgivelser, vanskelig adgang til oplysning, test og behandling, der også kan være dyr og svær at få fat i. Arbejdet med mennesker, der lever med hiv/aids er komplekst og omfattende, og der skal sættes ind på mange områder for at bekæmpe udbredelsen og bedre livskvaliteten for dem, der modtager behandling. Oplysning og information om hiv/aids, hvordan virus smitter, og hvordan den korrekte behandling og opfølgning kan forbedre livskvaliteten for mennesker, der lever med hiv/aids er med til at gøre op med myterne, og derfor uddannes sundhedsmedarbejdere til kontinuerligt at forbedre dette arbejde i lokalområderne.

Adgang til hiv-medicin – også lokalt – sker gennem sundhedscentre, for at behandlingen sker hurtigere. Helt essentielt er også korrekt pleje og behandling af patienter, der indlægges på hospitalet med hiv/aids i fremskredent stadie.

Viden redder liv

Danmarks Indsamlingen udgør en altafgørende forskel for de personer og familier, der lever med hiv/aids i Kinshasa, DRC, fordi de med hjælp fra indsamlingen kan modtage behandling og pleje på Læger uden Grænsers projekt i Kinshasa DRC. Ved at sikre, at hiv/aids-ramte børn og voksne får den rette behandling og pleje, kan de forblive raske. Det betyder, at de kan være i stand til at fortsætte skole og arbejde, hvilket er helt nødvendigt for, at de selv, deres familier og hele samfund ikke låses fast i en fattigdomsspiral.

En af de helt store udfordringer er, at mennesker med hiv/aids testes for sent. Hvis personer først bliver testet, når sygdommen er så fremskreden, at man har udviklet aids, kan de være så syge, at de ikke står til at redde. Derfor gør vi en stor indsats for at teste flest muligt og sætte ind med behandling i tide. Når en patient får hiv-medicin, nedsættes mængden af hiv-virus i blodet, og dermed vil de også smitte i mindre  grad. Det har blandt andet stor betydning for overførsel af virus mellem mor og barn.

Når Læger uden Grænsers indsats er så omfattende, er det ganske enkelt, fordi viden og handling redder liv. Indsatsen mod hiv/aids kan ikke gøres på et felt alene, men ved at sætte ind lige fra samfundsoplysning til behandling. Danmarks Indsamlingen udgør derfor et vigtigt bidrag til den globale indsats mod bekæmpelsen af hiv/aids.

Projektets resultater

  • Indtil videre har mindst 2786 mennesker været i behandling for hiv/aids.

Fakta om hiv/aids i Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

  • 450.000 mennesker lever med hiv ifølge sundhedsmyndighederne. UNAIDS tal: Over 1,1 mio.
  • 71,3 procent af befolkningen i DRC lever for under 12,57 kr. om dagen
  • Kvinder udgør den største gruppe af smittede i den globale hiv-epidemi
  • Bekæmpelse af hiv/aids udgør et af FN’s verdensmål.

Kilder: UNAIDS, Læger uden Grænser

keyboard_arrow_up