Mellemfolkeligt Samvirke 2016: Fælles kamp for vand i Nalolo

Siden 2016 er penge fra Danmarks Indsamling gået til at støtte borgere i det vestlige Zambia med at kæmpe for rent drikkevand.

I det vestlige Zambia er borgere gået sammen og har krævet deres ret til rent drikkevand. Det har virket. Nu er der færre sygdomme og mere tid til skolegang.

Før brønden blev etableret, hentede borgerne i Kataba beskidt vand på sletter, der lå meget langt væk. Hver dag gik kvinder og børn knap en time efter beskidt drikkevand. Det beskidte dag gav sygdomme som diarré ikke mindst blandt børnene. Og børnene spildte værdifuld tid væk fra skolen, som de kunne have brugt på at få en uddannelse.

Men siden 2016 er penge fra Danmarks Indsamling gået til at støtte borgere i det vestlige Zambia med at kæmpe for rent drikkevand. Og det virker. Efter brøndboringen er antallet af tilfælde af diarré faldet ifølge lokale klinikker. Og nu skal børnene ikke længere gå knap en time hver dag efter vand, men kan nøjes med 10-15 minutter.

Projektet går kort fortalt ud på at gøre borgere i Zambia klar over deres rettigheder til f.eks. rent drikkevand og støtte dem i og ruste dem til at tage kontakt og gå i dialog med de lokale myndigheder om problemerne.

Et stort problem i Zambia er, at der bliver lyttet for lidt til borgerne i de enkelte landsbyer. For at sikre en solid, bæredygtig udvikling er det nødvendigt, at borgere bliver inddraget, så det ikke blot er den eksisterende elite, der får del i goderne og at det undgås, at der bliver lavet løsninger, der ikke er gennemtænkte.

Det har specielt ramt kvinder og unge, der i den grad har været sat uden for indflydelse. Derfor har Mellemfolkeligt Samvirke arbejdet på at styrke netop disse grupper i at kræve deres ret. Vandpumperne i Kataba blev bl.a. en realitet, fordi borgere var gået til myndighederne og har krævet deres ret.

Vi arbejder i 10 lokalområder i Nalolo og har trænet en række forskellige grupper af mennesker i at stille krav til myndighederne. Første skridt var at begynde med at koordinere alle organisationer i området og skabe samarbejde. Dernæst bliver der udviklet en række værktøjer til at gå i gang med at skabe forandringer. Eksemplet fra Nalolo er et godt eksempel på, hvordan det betaler sig at investere i, at mennesker selv skal skabe forandringen.

Fakta om Zambia

  • 5000 børn dør af diarré i Zambia om året, primært på grund af vandbårne sygdomme.
  • Det anslås, at fem millioner zambiere lever uden adgang til rent vand.
  • Ud af de 53 lande i Afrika placerer Zambia sig som nr. 37, når det gælder adgang til rent vand.
  • Nalolo-distriktet har en af de højeste fattigdomsrater i Zambia, ca. 92 procent af de 55,612 indbyggere lever i fattigdom.
  • Regntiden, som varer fra december til marts, efterlader store oversvømmelser.

 

keyboard_arrow_up