BØRNEfonden 2017: Sult og underernæring bliver bekæmpet i Mali og Burkina Faso

Når forældre får viden om sundhed og ernæring, får barnet en god og sund start på livet. Foto: BØRNEfonden

Mangel på viden om ernæring og sundhed er årsag til dødsfald og alvorlige sygdomme hos børn i Mali og Burkina Faso.

11 procent af Malis børn dør, før de fylder 5 år. Halvdelen af de dødsfald skyldes underernæring. Med støtte fra Danmarks Indsamling 2017 arbejder BØRNEfonden for at forebygge sult og underernæring i Mali og Burkina Faso, så børnedødeligheden falder, og flere børn får en god og sund start på livet.

Underernæring i barndommen bliver en ond cirkel

Hvert fjerde barn i Mali og Burkina Faso lider af underernæring. Underernæring medfører risiko for dødsfald, og for de børn, der overlever, får underernæring i den tidlige barndom ofte alvorlige konsekvenser.

”Underernæring medfører vægttab og vækststop. Børn, der stopper med at vokse, får dårligere immunforsvar og er derfor særligt udsatte for sygdomme. Sygdomme giver manglende appetit og medfører vægttab. Og sådan fortsætter cirklen for mange børn i Mali og Burkina Faso, som måske aldrig får den brudt”, forklarer BØRNEfondens projektansvarlige, Karen Oppfeldt fortæller desuden, at underernæring også har andre konsekvenser:

”Udover vægttab og sygdomme kan underernæring påvirke børnenes udvikling. Hvis børn ikke får mad nok, kan det svække deres sproglige og motoriske udvikling, ligesom de kan få problemer med hukommelse og indlæringsevne senere i livet”.

Den onde cirkel kan brydes

Mangel på viden om ernæring er en af de største årsager til undernæring af børn. Med støtte fra Danmarks Indsamling 2017 bekæmper BØRNEfonden sult og underernæring i seks kommuner i Burkina Faso og 18 kommuner i Mali og forventer at nå ud til 40.000 børn under fem år og 10.000 gravide kvinder.

I lokalsamfundene i kommunerne er der blevet etableret grupper, som kan forebygge og behandle underernæring. I samarbejde med lokale organisationer og myndigheder bliver forældre oplyst om vigtigheden af at give deres børn den rette kost.

Forældrene får viden om ernæring

Mange forældre i Mali og Burkina Faso ved ikke, hvad der er ernæringsrigtig kost. Ved at undervise forældrene i dyrkning af fødevarer og nærende kost for børn er det muligt at forebygge de alvorlige konsekvenser, som sult og underernæring kan få.

Resultater

Grundet urolighederne i Mali er mange familier fra de lokalsamfund, som projektet var tiltænkt at gavne, blevet tvunget til at flygte, hvorfor det ikke har været muligt at gennemføre alle de tiltænkte aktiviteter. Nogle af midlerne er derfor i stedet blevet brugt på at gennemføre projektet i de flygtningelejre for internt fordrevne, hvor familierne har søgt tilflugt, således projektet kommer de mennesker til gode, som det oprindeligt var tiltænkt.

Fakta om Mali og Burkina Faso

  • Der bor henholdsvis 17,6 mio. og 18,1 mio. mennesker i Mali og Burkina Faso
  • Den forventede levealder i Mali og Burkina Faso er henholdsvis 58,5 og 59 år
  • Kvinder i Mali føder i gennemsnit 6,9 børn
  • 32,9 pct. af børn under 5 år i Burkina Faso er fejlernærede

Kilde: UNDP

 

keyboard_arrow_up