Oxfam IBIS 2023: Adgang til vand er en forudsætning for at børn kommer i skole

Vandet hentes i et reservoir, hvor dyrene drikker, kvinderne vasker tøj og børnene bader.

Vand er en luksus i La Guajira i Colombia, hvor mange børn hver dag må vandre i timevis for at skaffe vand til familien – og det går ud over deres skolegang.

Mangel på vand

Kun 4 procent af befolkningen på landet i La Guajira i Colombia skønnes at have adgang til vand. Det giver udfordringer i forhold til hygiejne, madlavning og sundhed, men det betyder også, at mange børn ikke kommer i skole, fordi de skal bruge tiden på at hente vand langt væk til at forsyne deres familier.

Børn vandre i timevis

Sidste år mødte vi 12-årige Celia, der hver morgen står op før solen for at vandre i timevis til det nærmeste vandreservoir. Det er nemlig Celias ansvar i familien at sørge for vand.

Hendes far dyrker jorden og passer dyrene, hendes mor væver, laver mand og passer hendes lillebror. Hendes bror på 13 år hyrder gederne. Hvis ikke Celia henter vand, så kan de ikke lave mad, vaske tøj og give kyllingerne og kalkunerne vand.

Men adgang til rent drikkevand handler om meget mere end at kunne lave mad og gå i bad.

Vand giver muligheder for værdigt liv

Vand er afgørende for at kunne dyrke sine afgrøder i tørkeramte områder og dermed skabe muligheder for at forsørge sig selv og leve et værdigt liv.

Rent vand er med til at nedbringe fejlernæring og børnedødelighed, og det er en forudsætning for, at piger kan komme i skole, da det ellers er dem, der har pligten med at hente vand til familien.

Det er en kæmpe udfordring for lærerne, familierne og for samfundet, når generationer af unge kommer til at halte bagud i uddannelsessystemet. Mange elever har mistet mere end halvandet års skolegang på grund af corona-krisen og vil være i større risiko for at droppe helt ud af skolen tidligere end ellers.

I hele Latinamerika har ekstrem fattigdom, miljøforringelse, tab af jord og manglende adgang til almindelige fødevarer bidraget til, at antallet af børn af oprindelige folk, der er underernæret, er dobbelt så høj som for regionens generelle befolkning.

Derfor er der mange forhold, der skal forbedres for at få børnene tilbage i skole og sikre dem en fremtid. Adgang til vand er et helt basalt første skridt.

Det er noget af det, som Oxfam IBIS arbejder med i La Guajira i Colombia, og som vi har fokus på i forbindelse med Danmarks Indsamling den 4. februar 2023.

Fakta

  • La Guajira er et semi-ørkenområde, der grænser op til Venezuela og den caribiske kyst.
  • La Guajira hører til en af de tørreste områder i landet, hvor der har været registreret nogle af de højeste varmegrader og laveste nedbør over de seneste 30 år.
  • Det skønnes, at 37.000 børn fra oprindelige folk er underernærede i La Guajira, og at mindst 5.000 børn er døde af sult over en otte års periode. Men det tal kan være langt højere, da mange børn fødes i hjemmene og derfor ikke har en fødselsattest.
  • Børnene i La Guajira lider under fattigdom, diskrimination, udbredt fejlernæring og manglende adgang til basale serviceydelser som rent drikkevand, sundhedsklinikker og skoler. Mange børn og familier er blevet tvangsforflyttet for at give plads til udvinding af kul fra El Cerrejon-minen, der er en af verdens største åbne kulminer. Minedriften har samtidig været med til at forurene det sparsomme vand i området.
keyboard_arrow_up