Brug donationen i CSR

Brug jeres donation og samarbejde med Danmarks Indsamling som en del af CSR strategien

EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er ved fundamentalt at ændre danske virksomheders ESG-rapportering og arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar

84,9% af danskerne mener, at virksomheder bør være med til at sikre en bæredygtig udvikling. Advice Bæredygtighedsbarometer (2019).

Samtidig stiller forbrugerne stadig større krav til alle danske virksomheder, hvad angår ansvarlighed overfor den verden, vi lever i. CSR spiller derfor i dag en væsentlig rolle i virksomheders DNA, hvor bæredygtighed og transparens er flyttet helt ind i hjertet af forretningsstrategien.

Bidrag til bæredygtig udvikling i verden

En donation eller et partnerskab med Danmarks Indsamling kan bidrage positivt til jeres CSR strategi.

I partnerskab med Danmarks Indsamling medvirker virksomheden til at sætte fokus på store “glemte” globale kriser. Virksomheden bidrager til at skabe en mere bæredygtig udvikling i verden og den tager aktivt ansvar for at sikre, at hele Danmark står sammen om at gøre en stor og konkret forskel for mennesker i nogle af verdens fattigste lande.

I år støtter vi verdens sultne børn.

Input til virksomhedens CSR strategi

Et partnerskab eller en donation til årets Danmarks Indsamling giver virksomheden adgang til en række elementer, der kan benyttes i CSR strategien:

 • Konkrete, målbare CSR-indsatser der kan afrapporteres i virksomhedens årlige CSR rapport
 • Adgang til autentisk CSR kommunikation, direkte fra projekterne, som virksomheden kan benytte efter behov i internt og eksternt kommunikationsmateriale
 • Afklaring eller styrkelse af virksomhedens “purpose”, som kan forankres i virksomhedens strategi, markedsføring og værdikæde
 • Mulighed for at besøge konkrete projekter og se med egne øjne hvordan virksomhedens bidrag skaber håb og positiv forandring.

Se hvilken værdi en donation kan give virksomheden

89% af forbrugerne mener, at fremtidens mest succesfulde virksomheder er dem, der er med til at skabe sociale forandringer, Havas (2020).

En donation eller et partnerskab giver naturligvis også en masse synlighed i forbindelse med årets TV-show, PR indsatser, annoncer i landsdækkende medier som har stor positiv effekt på virksomhedens goodwill og brand:

 • Øget positiv opmærksomhed kunder, investorer og lokalsamfund
 • Styrket employer branding og øget medarbejdertilfredshed- og trivsel

Sammen om FNs verdensmål

Et partnerskab og/eller en ren donation til Danmarks Indsamling viser på en simpel og effektiv måde, at I tager ansvar for en bæredygtig udvikling i et globalt perspektiv.

Virksomhedens bidrag går nemlig til udviklingsprojekter i en række af verdens fattigste lande, der varetages af Danmarks 12 største humanitære organisationer.  Projekterne har alle til formål at bidrage til opfyldelsen af FN’s Verdensmål.

Se gode eksempler på partnerskaber.

Involver medarbejdere og kunder

Et samarbejde med Danmarks Indsamling kan også bruges til at aktivere, engagere og involvere medarbejdere og- eller kunder i CSR arbejdet: 

 • Start jeres helt egen digitale indsamling, der kan sættes op, så I kan konkurrere internt i virksomheden
 • Arranger et løb eller en gåtur, eller meld jer til cykling med årets EY Danmarks Stafet
 • Lav et klimaarrangement – fx. indsamling af affald langs de danske strande og skove og beløn indsatsen med en donation til Danmarks Indsamling
 • Sæt noget på auktion Se fx hvordan Memphis Mansion i Randers samlede 50.000 kr. ind på en Elvis auktion.
 • Sælg Danmarks Indsamling pins til kunderne

Kontakt

Ønsker I mere information om, hvordan fundraising som CSR-strategi kan gå hånd i hånd med netop jeres virksomhedsprofil. Eller har I andre spørgsmål til erhvervssamarbejder?

Kontakt Partnerskabschef Rolf Bangsgaard på
business@danmarksindsamling.dk.

keyboard_arrow_up