PlanBørnefonden 2023: Børn i Mali og Togo får en sund og tryg barndom gennem Danmarks Indsamling

Foto (C) Plan International

Mange piger og drenge i Mali og Togo får en hård start på livet. Med midler fra Danmarks Indsamling uddanner vi voksne i at give børnene en sund og tryg barndom.

I Danmark er barndommen tryg

I Danmark er det mere reglen end undtagelsen, at børn vokser op med legetøj på værelset, går i børnehaver under opsyn af professionelle pædagoger og får mad, når deres maver rumler. Det sunde og trygge barneliv er for de fleste en selvfølge. De første seks år af et barns liv er da også altafgørende for deres videre udvikling.

I Togo og Mali er barndommen præget af fattigdom og kriser

Men i Togo og Mali i Vestafrika ser børns barndom helt anderledes ud end i Danmark. I Mali, som også er præget af humanitære kriser og voldelige konflikter, har Covid-19 forværret en i forvejen kritisk situation:

Mange familier er blevet væsentligt fattigere som konsekvens af nedlukningerne, og derfor er mange børn, særligt piger, droppet ud af skolen for at arbejde eller de er blevet giftet bort. Det gør Togo og Mali til nogle af de værste lande i verden at vokse op i.

Her vokser mange børn op i fattigdom, som har store konsekvenser for de mindste børn. Tusindvis af børn dør, inden de når at fylde fem år. Mange børn får ikke nok mad og bliver derfor underernærede, de vokser op i et utrygt miljø med vold og mange børn er overladt til sig selv, mens forældrene arbejder, for der findes kun få børnehaver og vuggestuer.

Viden skal sikre, at børn får en sund og tryg barndom

Med midler fra Danmarks Indsamling skal PlanBørnefondens projekt ’Et godt liv – lige fra starten’ give forældre og andre omsorgspersoner en grundlæggende viden om børns udvikling og behov. Projektet er særlig målrettet børn i alderen 0 til 6 år.

Gennem projektet opretter PlanBørnefonden blandt andet dagtilbud med voksne, som skaber trygge rammer for børnene, understøtter deres udvikling gennem leg og sikrer, at de får et sundt måltid mad hver dag.

Samtidig får forældrene viden om sund mad og inspiration til, hvordan de derhjemme kan understøtte børnenes udvikling gennem leg.

Derudover oplyser vi lokale samfundsledere, beslutningstagere og meningsdannere, så de kan være med til at skabe de bedste rammer for en sund og tryg barndom.

Udviklingen er allerede i gang

Takket være støtte fra Danmarks Indsamling 2022 er udviklingen allerede i gang for børnene i Mali og Togo.

I Mali er der blevet oprettet seks børnehaver, hvor pædagogerne har et særligt fokus på, at børnene skal lære gennem leg, og vi har uddannet lokalt sundhedspersonale i at sikre en sund og god udvikling for børnene.

I Togo er 152 medarbejdere blevet uddannet i børns udvikling og læring. På den måde kan de lave læringsaktiviteter og lege for børnene. Vi har også sørget for at uddanne både fædre og mødre i, hvor vigtigt det er at yde omsorg for børnene, og at børnenes udvikling er afhængig af, at de får en tryg og sund barndom.

På den måde sikrer Danmarks Indsamling, at flere børn får lov at være børn.

  • Projektet har allerede sikret en hverdag med læring gennem leg, bl.a. gennem didaktiske aktiviteter, til 499 børn i børnehaver i Mali.
  • I Mali har 120 forældre lært, hvordan man passer og beskytter sit barn samt vigtigheden af at sikre en god udvikling hos børn.
  • I Mali har 200 udsatte børn og deres familier modtaget pakker med mad.
  • I Togo er 152 pædagoger, heraf 137 kvinder og 15 mænd, blevet uddannet i forskellige tilgange til tidlig læring for børn i forbindelse med projektet.

9 procent af børn i Mali dør før de fylder fem år. Det samme gælder 6 procent af børnene i Togo.

I Mali går kun 5 procent af landets børn i børnehave.

keyboard_arrow_up