Røde Kors 2022: Efter en barndom i krig og vold får Syriens tabte generation hjælp til at rejse sig

Børn og unge i Syrien skal have hjælp til at skabe sig en fremtid efter 10 års krig og ødelæggelser. Foto (C) Ammar Saboh/ICRC

En hel generation af syriske børn og unge er vokset op uden håb for fremtiden. Støtte og aktiviteter giver dem selvværd, færdigheder – og muligheder

Når børn og unge i Syrien i dag tænker tilbage på de tidligste år af deres liv, vil det ikke være minder om leg med vennerne, boldspil i gaden eller øjeblikket, hvor de lærte at læse eller skrive, der fylder mest. For i et land, der på tiende år befinder sig i en enorm krise, lever en hel generation, hvis hverdag har været præget af krig, vold, flugt og fordrivelse, mens de voksede op.

Som konsekvens er deres håb for fremtiden meget lille. For det kan være svært at se, hvilke muligheder eller evner, man har, til at skabe sig et godt liv, når drømme og håb om skolegang, uddannelse og arbejde virker umulige at opnå.

Røde Kors 2022: unge er i limbo

”Ungdommen i Syrien er fanget i en ’ventetilstand’, hvor de finder sig selv ude af stand til at sikre sig et job og økonomisk stabilitet. De oplever, at rammerne i deres land ikke giver mulighed for at forfølge drømme eller ambitioner, og det påvirker deres trivsel og tro på egne evner”, siger Sara Lester, Ungerådgiver fra Røde Kors, som sammen med Ungdommens Røde Kors, Syrisk Røde Halvmåne og Palæstinensisk Røde Halvmåne i Syrien står bag et projekt med fokus på at støtte børn og unge i Syrien og forberede dem til beskæftigelse, iværksætteri og uddannelse.

”De kommer med en bagage af krig og ødelæggelse og har måske været på flugt. Det gør dem særligt sårbare, og mange har brug for hjælp og støtte til at opbygge noget robusthed, både mentalt og følelsesmæssigt”, siger Sara Lester fra Røde Kors.

Støtte til at tro på sig selv

Målet for projektet er derfor at forbedre børn og unges velbefindende og give dem færdigheder til at sikre sig en uddannelse og dermed øge deres muligheder for fremtiden. For børn i skolealderen er fokus på læringsevner, motivation for at gå i skole og støtte til at tage vare på sig selv, mens projektet for de lidt ældre børn og unge vil lægge vægt på at prioritere skolegang, sætte mål for sig selv og sin fremtid, lære om entreprenørskab og tilegne sig viden og kompetencer.

”Disse værktøjer skal støtte dem i at blive handlekraftige individer, der har evnerne til at fastholde deres skolegang, starte nye projekter og i sidste ende opnå beskæftigelse. Det kan hjælpe dem ud af den venteposition, som rigtig mange er fanget i”, siger ungerådgiver Sara Lester fra Røde Kors.
Projektet er målrettet børn og unge i byerne Deir ez Zor, Aleppo, Damascus og Homs og drives af Røde Kors sammen med Ungdommens Røde Kors, Syrisk Røde Halvmåne og Palæstinensisk Røde Halvmåne i Syrien.

Fakta om Røde kors 2022 projekt

  • 1/3 af Syriens befolkning er under 15 år og mere end halvdelen er under 23 år (Kilde: Statista).
  • 2,45 millioner børn i Syrien går ikke i skole, og de børn, der går i skole sidder ofte i overfyldte klasselokaler på skoler, hvor der ikke er ordentlig adgang elektricitet og vand (Kilde: UNICEF)
  • Ungdomsarbejdsløsheden for unge mellem 15-24-årige er på 20,86% (2019) (Kilde: Statista)
  • Projektet er funderet i lokalsamfund, hvor frivillige lokale Røde Kors-afdelinger også vil lave rekreative aktiviteter for andre børn og unge. Her vil de inspirere andre unge til, hvordan man kan styrke sin mentale og fysiske sundhed. Dette er en metode til at engagere børn og unge i deres lokalsamfund og dem selv – alt sammen vigtige elementer til at styrke deres tro på egne evner og velbefindende.
  • Projektet bidrager til at nå FN’s Verdensmål nummer 3,4 og 8 om hhv. Sundhed og Trivsel, Kvalitetsuddannelse samt Anstændige job og Økonomisk vækst.
keyboard_arrow_up