1. Forside
  2. /
  3. For skoler

For skoler

danmarks indsamling skoler

Skoler over hele landet har hvert år Danmarks Indsamling på skoleskemaet

For alle skoler, gymnasier og uddannelser gælder det, at vi har samlet en række undervisningsmaterialer, hvis I skal have temaet for Danmarks Indsamling på skemaet. Derudover finder I også materiale til bredere emner som fattigdom i et globalt perspektiv, nødhjælp, katastrofer og menneskerettigheder mv.

Undervisningsmaterialer
De humanitære organisationer som Danmarks Indsamling hvert år samarbejder med om støtteprojekter i katastroferamte områder, der bidrager til at opfylde FN’s Verdensmål, har hver især bidraget med forslag til fagligt læsestof. Find undervisningsmaterialerne.

Hvordan kan skoler deltage?

Går I i grundskolen, så er det en god idé at være med i DR Ultra’s “Gode Gerninger”. Her hjælper danske børn, børn i nogle af verdens mest udsatte lande, ved at gøre noget godt for andre. Projektet blev i 2021 støttet af vores erhvervspartner Novo Nordisk Fonden. Klik videre til de gode gerninger.

Efterskolerne
Efterskolerne har helt deres egen indsamling. Særligt for denne del af Danmarks Indsamlingen 2021 var et nyt partnerskab med Spar Nord Fonden. Fonden stillede 5.000 kr til rådighed for de 20 første efterskoler, der melder sig.

Den skole der efterfølgende var bedst til at få pengene til at vokse gennem fundraising aktiviteter, der støtter børn i nød, får doneret 10.000 kr. til et arrangement for hele skolen.  Find Efterskolernes indsamling.

Gymnasier og andre ungdomsuddannelser
For gymnasier og andre ungdomsuddannelser er der et særligt tilbud. Hvert år kan I dyste mod andre uddannelser om at vinde en aften med en kendt dansk komiker. Læs mere om Danmarks største Fredagscafé.

Helt egen indsamling
Har I lyst til at lave jeres helt egen indsamling og selv styre det hele, så kan I gøre det på denne side. I er velkommen til at kontakte os, såfremt I har spørgsmål i forbindelse med oprettelse af egenindsamling.

Menu