SoMe kit – skoler der er tilmeldt pantindsamlingen

Her kan I hente byggeklodser,
I kan vælge at bygge jeres kommunikation med

Billeder til fri afbenyttelse

Vi gjort en del billeder klar til Instagram og Facebook opslag.

Hent dem i SoMe – mappen 

Og på vores pressesider finder I masser af billeder

Hent også vejledning til at hente jeres QR kode

Tekst til opslag på Facebook eller Instagram

Vi [Skolens navn] er med i Danmarks Pantindsamling, fordi vi vil være med til at gøre en forskel, sammen med andre unge. Vi vil at vise at danske unge både kan gøre noget godt for klimaet og hjælpe de børn, der har hårdt brug for det.

For bare 2 pantflasker kan Danmarks Indsamling fx hjælpe 1 barn i Kenya med en varm frokost i børnehaven.

Støt vores indsamling [Link til jeres indsamlingsside]

Lige nu er 13,6 millioner børn under fem år så udsultede, at de er i akut fare for at dø. Det vil vi gerne være med til at ændre. 

#lillelandstorthjerte #100procentretur #join2recycle

Tagging

Instagram:  @dkindsamling og @danskretursystem
TikTok:  @danmarksindsamling og @danskretursystem
Facebook: danmarksindsamling og danskretursystem

Nytter det noget?

Sara og Gebriel fra Etiopien. Begge børn har tidligere lidt af underernæring. Men med pleje og behandling på den lokale sundhedspost, trives de nu godt.

Fortællinger om at hjælpen gør en forskel

To eksempler:

Den ene er, at hvis man hjælper, så kan Danmarks Indsamling hjælpe mødre til børn som Sara og Gebriel, så de undgå at blive så sultne og underernærede, at de er i fare for at dø

Den anden er, at hvis man hjælper, så kan Danmarks Indsamling give frø til at dyrke grøntsager og frugtplanter, så familierne kan producere deres egen mad.

Dammarks Indsamlings 12 organisationer har udvalgt 12 projekter, som året indsamling går til.

Hvor langt rækker 1 pantkrone?

  • For 2 pantflasker kan Danmarks Indsamling fx hjælpe 1 barn i Kenya med en varm frokost i børnehaven

 

  • For 50 pantkroner. kan Danmarks Indsamling fx give frø til grøntsager og frugtplanter til 1 familie i Etiopien, så de selv kan dyrke deres egen mad og få en mere varieret kost.

 

  • Hvis vi indsamler 10.000 kr. kan Danmarks Indsamling fx give 20 familier et komplet sæt fiskeudstyr bestående af fiskenet, fiskekroge, fiskesnøre og sejlgarn i Sydsudan – så de selv kan skaffe mad.
  • Samler vi 50.000 kr. kan Danmarks Indsamling fx installere et dyrkningssystem for ungdomsgrupper, der kan forsyne hel landsby med friske grøntsager og foder til husdyr, selv når der er tørke.

Hvilken forskel gør det at pante?

  • I 2022 sparede vi 223.000 ton CO2 via genanvendelse af de 2 milliarder flasker og dåser, som kom retur i pantsystemet. Det svarer til over 17.000 danskeres årlige CO2-udledning eller hvad mere end 400.000 elbiler udleder, som hver kører 20.000 km.
  • Flasker og dåser er ikke affald, men værdifulde råvarer, som kan bruges til at fremstille nye flasker og dåser.  Fx er gevinsten ved at aflevere en dåse i flaskeautomaten større end blot panten. Når fx en dåse genanvendes, spares råstoffer i en mængde svarende til fire gange dåsens vægt. Det kræver nemlig fire kilo af jordarten bauxit at fremstille et kilo ny aluminium. Derudover er genanvendelse også bedre for klimaet, da processen kræver meget mindre energi. Hele 95 % af energien spares, når en brugt pantdåse smeltes om til en ny.
  • Mere end 9 ud af 10 flasker og dåser kommer retur til genanvendelse i pantsystemts. Det er rigtig flot, men 100% er bedre. Så hjælp os med at få de sidste ca. 170 millioner flasker og dåser retur, så vi kan passe endnu bedre på vores klima og miljø.

Materiale I kan bruge

Billeder af børn

Hent pressebilleder af børn fra de lande vi hjælper: 

https://danmarksindsamling.dk/billeder/ 

Verden børn sulter – derfor hjælper vi

Danmarks Indsamlings kernefortælling om hvorfor vi hjælper, kan du finde på.

https://danmarksindsamling.dk/2023/09/06/hjaelp-verdens-sultne-boern/

Børn og unge panter ikke

Vi er verdensmestre i at pante, men børnene halter efter.

https://danskretursystem.dk/om-pant/mere-end-et-liv/ 

Bliv en del af noget større – vi gør det sammen

Både det at vi er så gode til at samle pant ind sammen, at vi i Danmarks Indsamling er de 12 største hjælpeorganisationer og at skoleforeningerne bakker op – gør projektet meningsfuldt at deltage i.

https://danmarksindsamling.dk/hvorfor-deltage-i-danmarks-pantindsamling/ 

 

Dansk Retursystem – derfor er de med

“Vi ser en mulighed for at gøre pantindsamlingen til den unge generations donation sammen med Dansk Retursystem. “ 

https://danmarksindsamling.dk/2023/11/27/samarbejde-med-dansk-retursystem-involverer-de-unge-2/ 

keyboard_arrow_up