Undervisningsmaterialer

danmarks indsamling undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer til jer, der sætter humanitært arbejde på dagsordenen

Danmarks Indsamling sætter store og vigtige globale temaer på dagsordenen. Det er temaer, som også optager mange børn og unge. Vi har samlet en oversigt over det materiale, som de 12 organisationer har produceret til undervisning opdelt efter grundskoler og ungdomsuddannelser. Ud over undervisningsmaterialer, som er henvendt direkte til skoler, præsenterer alle organisationer deres arbejde og fokuspunkter, og flere har også en oversigt med landefakta, som kan bruges af flere klassetrin.

Danmarks Indsamling har ikke selv kapacitet til at svare på spørgsmål i forbindelse med skoleopgaver. Ret derfor henvendelse direkte til de enkelte organisationer, hvis du vil vide mere, end du kan læse på de mange henvisninger nedenfor.

Vores samarbejdsorganisationer beskæftiger sig blandt andet med bæredygtig udvikling, hungersnød, menneskerettigheder, nødhjælp og katastrofer. Hvert år går de sammen med Danmarks Indsamling om at samle støtte til konkrete udviklingsprojekter, der bidrager til verdensmålene. NGO projekterne er lokaliseret i nogle af verdens fattigste lande, og retter særligt fokus mod børn i nød.

Du kan finde meget viden om FN’s Verdensmål på denne side: https://verdenstimen.dk/


Grundskoler:

Oxfam IBIS udgiver hvert år bogen LæseRaketten med portrætter af børn og unge fra et udvalgt land + skønlitterære historier. Baggrundsmateriale, opgaver og lærervejledning har sin egen hjemmeside gennem universet “Hele Verden i Skole”, som Oxfam IBIS samarbejder med den humanitære organisation Røde Kors om: Hele Verden i Skole. Bøger og materiale fra tidligere år findes i biblioteket. Materialet er gratis.
Hele Verden i Skole har en skoletjeneste for elever og lærere – kontakt verdeniskole@oxfamibis.dk eller på tlf: 35 35 87 88 for mere information.

Læs derudover Børnenes U-landskalender fra 2017 om arbejdet i Burkina Faso. Den kan findes her.

Oxfam IBIS har desuden en selvstændig hjemmeside om klima: Agent Footprint.


Grundskoler:

Red Barnets skolesite indeholder flere aktuelle undervisningsforløb og aktiviteter om børns rettigheder og udsatte børns liv i Danmark og resten af verden. Forløbene er målrettet henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen og tilbyder digitale undervisningsforløb med tekst, billeder og videoer samt materialer til udprintning. Der hører undervisningsvejledning og elevopgaver til alle temaer.

Udvalgte temaer:
Børns rettigheder (0.-3. klasse)
Når katastrofen rammer (0.-3. klasse)
Sult – når mennesker mangler mad (4.-6. klasse)
Klasser på nødhjælp (4.-6. klasse)
Når katastrofen rammer (7.-10. klasse)
Sult og hungersnød (7.-10. klasse)


Grundskoler:

Find undervisningsmaterialer med lærervejledninger, temahjemmesider, film og spil om udviklingslande, naturkatastrofer, krig og andre humanitære emner. Alle materialer er gratis.

Ungdomsuddannelser:

Unge kan finde information om Røde Kors’ katastrofearbejde her

På Røde Kors’ skolewebsite kan der findes materialer til både lærere og elever. Herigennem kan elever også ringe og skrive til eksperter i humanitære emner.


Grundskoler:

Unicef har en del af del af deres hjemmeside, som de kalder: Unicef for børn og skoler – her er undervisningsmaterialer om børns rettigheder, børnearbejde, klima og en oversigt over materialer og et menupunkt til lærere.

Se desuden Unicefs side med landefakta over de 190 lande, de opererer i.
Læs desuden Danidas elevbog Skyspejlet.


Grundskoler:

Under menupunktet: Det gør vi behandles temaer som sult, demokrati og bæredygtig udvikling. Her findes også landefakta.

Læs artiklen Sult skaber fattigdom.


Grundskoler:

Dansk Flygtningehjælp har, i 2018, udgivet Børnenes U-landskalender, der giver mulighed for at opdage Jordan gennem film, quizzer, musik, fakta og meget mere. Se U-landskalenderen her.

Læs desuden elevbogen “Månestenen” skrevet af Bodil El Jørgensen, der beskriver ørkenlandet Jordan.

Ligesom eleverne har en bog om Jordan, har Dansk Flygtningehjælp også lavet en bog til lærerne, som kan findes her.

Se desuden Folkekirkens Dokumentarfilm om asylbørn lavet i samarbejde med DFI, Røde Kors og Amnesty International.

Ungdomsuddannelser:

Find fakta om de lande, hvor Danske Flygtningehjælp arbejder her.


Grundskoler – overbygningen:

Kurser for elever: Global Camps – temadage om globalt medborgerskab og kulturforståelse og studieture til Global Platform Denmark på Nørrebro.

Ungdomsuddannelser:

Kurser for elever: Global Camps – temadage om globalt medborgerskab og kulturforståelse, alternativ sightseeing på Nørrebro og studieture til blandt andet Kenya og Nepal.

Se oversigten over alle de lande NGO’en Mellemfolkeligt Samvirke opererer i her:
Landefakta.

Lærerkurser:

Kurser for lærere: Kulturel Navigator, elevmotivator og innovativ projektmager.


Ungdomsuddannelser:

Hos Care kan I finde en masse relevant materiale om de lande, organisationen arbejder i– blandt andet viden om organisationen CAREs særområder og overbevisninger. Se siden:  “Her arbejder vi”.


Plan Børnefonden

Ungdomsuddannelser:

Opdag PlanBørnefondens podcast, “Optimisten”, hvorigennem Esben Bjerre undersøger, om der er grund til at tro, at vi når verdensmålene. Den kan findes her.

Se desuden en oversigt over, hvor organisationen PlanBørnefonden arbejder her.

Du kan også blive klogere på PlanBørnefondens arbejde via Børnenes U-landskalender for 2019, som du kan finde her.


Grunduddannelser:

SOS Børnebyerne tilbyder undervisningsmaterialer for 0.-9. klasse, videoer med fortællinger om børns forhold i andre lande samt mulighed for at bestille et gratis foredrag på din skole. Alle mulighederne kan findes her.

Ungdomsuddannelser:

Læs om den grønne hungersnød i Etiopien her.

Lær mere om, hvor og hvordan SOS Børnebyerne arbejder her.

Du kan desuden blive meget klogere på SOS Børnebyerne som NGO og deres forskellige initativer gennem: Spørgsmål og svar om SOS Børnebyerne.


Ungdomsuddannelser:

Information følger.


Ungdomsuddannelser:

På Læger Uden Grænsers hjemmeside kan der findes informationer om deres 10 grundprincipper, en film om deres nødhjælpsarbejde og meget mere. Alt dette kan findes her.

Hvis du ønsker at vide mere om, hvor Læger Uden Grænser arbejder, kan du finde den nødvendige information her under deres Landefakta.

keyboard_arrow_up