Fundraising som CSR

Inspiration til erhvervspartnerskaber 

I Danmarks Indsamling har vi gennem tiden oplevet mange gode eksempler på erhvervspartnerskaber, hvor fundraising har bidraget positivt til virksomhedens CSR-strategi.

Blandt effekterne af virksomhedssamarbejder, der styrker FN’s Verdensmål gennem donation til udviklingsprojekter, kan nævnes:

 

  • Større medarbejdertilfredshed
  • Let afrapportering af målbare CSR-indsatser
  • Øget positiv opmærksomhed fra kunder og interessenter.

Kort introduktion til CSR arbejdet

Har man aldrig arbejdet strategisk med fundraising som en del af CSR-arbejdet før, kan det måske virke lidt langhåret at gennemskue, hvordan det kan tale ind i en eksisterende CSR-strategi. Eller være omdrejningspunktet for en ny.

Derfor giver vi her en kort introduktion til, hvordan I kommer godt i gang med fundraising-aktiviteter. Guiden gennemgår, hvorfor I bør tage jeres CSR-ambitioner alvorligt og hvordan det kan skabe værdi for virksomheden at donere til humanitære projekter. 

Download inspirationskatalog

Vi har desuden samlet vores bedste tips og tricks til fundraising som CSR-strategi i et inspirationskatalog. Kataloget er lige til at downloade som PDF her:

Rolf Bangsgaard Partnerskabschef

Ønsker I mere information om, hvordan fundraising som CSR-strategi kan gå hånd i hånd med netop jeres virksomhedsprofil.

Eller har I andre spørgsmål til erhvervssamarbejder?

Kontakt Partnerskabschef Rolf Bangsgaard på
business@danmarksindsamling.dk.


Forventninger og Verdensmål

csr som fundraising i danske virksomheder

Hvis du ikke har hænderne på CSR-strategien, kan det måske være svært at forstå, hvorfor CSR i stadigt højere grad vinder indpas som et uundgåeligt aktiv i virksomhedens kommunikationsprofil.

Virksomheder sikrer bæredygtig udvikling
En af årsagerne skal findes i nyere erhvervsundersøgelser. En analyse fra Advice fastslår, at hele 84,9% af danskerne mener, at virksomheder bør være med til at sikre en bæredygtig udvikling (2019).

Samtidig peger et studie fra Havas på, at 89% af forbrugerne mener, at fremtidens mest succesfulde virksomheder er dem, der er med til at skabe sociale forandringer (2020).

Danmarks Indsamling udviser sammen med erhvervspartnere samfundsansvar i et globalt perspektiv, når vi i fællesskab skaber bæredygtig udvikling i katastroferamte områder. Ved at støtte 12 NGO’ers konkrete udviklingsprojekter, sikrer vi, at indsatsen bidrager til FN’s Verdensmål.

Fundraising som CSR-indsats skaber værdi, fordi virksomheder lever op til de skærpede forventninger om samfundsansvar fra omverdenen, og derved opnår større goodwill blandt kunder og interessenter.

Mon du og dine kolleger deler samme overbevisning som 84,9% af danskere? Så er der gode chancer for, at aktiviteterne også styrker medarbejdertilfredsheden.

Fundraising for alle

csr fundraising danske virksomheder

Vi har mange eksempler på gode partnerskaber. Nogle af de mest kreative har vi samlet til jer i vores inspirationskatalog, der kan downloades nederst på siden.

Overvejer I at integrere fundraising under verdensmålene til fordel for børn i nød som en del af CSR-strategien? En måde at sætte handling bag de gode intentioner, kunne være at:

  • Starte et spil som eksempelvis bingo eller lotteri med daglig lodtrækning af præmier via jeres intranet
  • Starte jeres helt egen digitale indsamling, der kan sættes op, så I kan konkurrere internt i virksomheden
  • Arrangere et løb eller en gåtur, eller alternativt melde jer til cykling med årets Danmarks Stafet

Et succeskriterium for en vellykket fundraising, der engagerer hele virksomheden i den gode sags tjeneste, er at komme godt fra start. Begynd for eksempel med et internt kick-off møde, der forklarer formålet med aktiviteterne.

Husk også, at engagement kommer indefra. Måske I er heldige at have et par seje ildsjæle, der gerne vil være primus motor på CSR-tiltag, der udviser samfundsansvar?

Det kan være en god idé at måle på indsatsen undervejs, så I kan fastholde momentum, som I nærmer jer målet for indsamlingen. Lav ex et visuelt barometer, der kan integreres på intranet eller interne sociale medier.

Når I er i mål med virksomhedens fundraising, er et stort TAK på plads. Giv en klar udmelding til alle, der har bidraget til en aktiv CSR-strategi med aktiviteter, der skaber bæredygtige forandringer under verdensmålene.

Kom godt fra start med fundraising som CSR

csr strategi fundraising danske virksomheder

Siden 2007 har Danmarks Indsamling samarbejdet med dansk erhvervsliv. Vores fælles mål er at rejse støtte til børn i nød. Det gør vi ved at bidrage til FNs Verdensmål gennem humanitære organisationers udviklingsprojekter.

Vil du vide mere om fundraising som CSR strategi?

Ønsker I mere information om, hvordan fundraising som CSR-strategi kan gå hånd i hånd med netop jeres virksomhedsprofil. Eller har I andre spørgsmål til erhvervssamarbejder? Vi står altid klar til at hjælpe.

Send en forespørgsel på: business@danmarksindsamling.dk

Eller download vores inspirationskatalog med step-for-step guide til fundraising aktiviteter her:

FAQ om fundraising som CSR

Hvad dækker FN’s verdensmål over?
FN’s verdensmål består af 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, samt anstændige jobs og bæredygtig økonomisk vækst.

Hvordan kan virksomheder bidrage til verdensmålene?
Der er mange måder for virksomheder at leve op til deres sociale ansvar og bidrage til FN’s verdensmål. Som erhvervspartner med Danmarks Indsamling bidrager du automatisk til mål 1-4 og 6 ved at støtte en række udviklingsprojekter med bæredygtig udvikling i fokus.

Hvordan bruger man fundraising i en CSR strategi?
Fundraising til fordel for Danmarks Indsamling kan bidrage til en aktiv CSR strategi med aktiviteter der engagerer medarbejdere, kunder og partnere i den gode sags tjeneste. Download vores gratis inspirationskatalog med idéer og case-eksempler.

Hvorfor er Danmarks Indsamling en god CSR partner?
Et samarbejde med Danmarks Indsamling er en god mulighed for at bidrage til flere verdensmål på én gang. Som erhvervspartner støtter man hele 12 af landets største humanitære organisationer med udviklingsprojekter i nogle af verdens fattigste regioner. Virksomheder har også mulighed for at øremærke donationer til specifikke projekter.

Hvilke aktiviteter er gode til fundraising?
For at få succes med fundraising som CSR bør aktiviteterne være lette at implementere, skalere og afrapportere. Download vores gratis inspirationskatalog med forslag til aktiviteter og gode case-eksempler. Eller kontakt os for sparring på aktiviteter til forskellige typer virksomheder.

keyboard_arrow_up